Sofia Chamber of Commerce and Industry
Sofia Chamber of Commerce and Industry

Лекция и два сертификата

Новини
03 Април 2018 г. - 22:46 ч.

В своята публична лекция в УНСС на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт” д-р Владимир Зиновиев представи пред аудиторията критичните етапи при подготовката, реализацията и експлоатацията на един проект.

Лекция и два сертификата

В своята публична лекция в УНСС на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт” д-р Владимир Зиновиев представи пред аудиторията критичните етапи при подготовката, реализацията и експлоатацията на един проект. Сериозно внимание бе поставено върху цикъла на живот на енергийния проект, определянето на бюджета CAPEX / OPEX, административни процедури, методи и оценяване.

Дефинирани бяха и фазите на проекта: идентификация на пазарните възможности, избор на подходящото решение / алтернатива, разработване на идеен проект на база избраното решение, изпълнение на проекта, експлоатация.

Акцент бе поставен и върху управлението на разходите – икономически анализ, планирани разходи, бенчмарк разход / капацитет, одит и др.

Във втората част на лекцията вниманието бе фокусирано върху системите за управление на енергийните потоци и най-вече върху взаимовръзката между свободната енергия и наличните консуматори. Основните преимущества на интегрираната система за енергиен мениджмънт са мониторинг, контрол и управление в реално време, детайлна информация дори когато мрежата обединява различни производители. Отчетено бе, че потенциалът в Европа за системи за енергиен мениджмънт е над 2 млрд. евро, с което се очаква в следващите 10 години да се постигне намаляване с 25% на енергийното потребление най-вече в секторите индустрия и енергетика.

От името на УНСС и Катедра Икономика на енергетиката и транспорта, проф. Христо Първанов връчи на д-р Владимир Зиновиев Сертификат за изнесената лекция. От своя страна г-н Георги Чернев, председател на Софийска търговско-промишлена камара връчи Сертификат на доц. д-р Иван Стойчев от УНСС за принос в изпълнението на двустранния договор между УНСС и Софийска камара.

Лекцията с проведе с подкрепата на Търговски вестник, Винарна Бонония Естейт и фирма Оскар Ел.

Публична лекция на д-р Владимир Зиновиев в УНСС https://www.facebook.com/pg/HILIFE.BG/photos/?tab=album&album_id=10155212661860843 [1]

 Тази статия е от Sofia Chamber of Commerce and Industry
  http://scci.bg/

Тази статия се намира на адрес:
  http://scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9838

Линкове в тази статия
  [1] http://scci.bg/https://www.facebook.com/pg/HILIFE.BG/photos/?tab=album&album_id=10155212661860843