Sofia Chamber of Commerce and Industry
Sofia Chamber of Commerce and Industry

Покана за Публична лекция

Новини
15 Март 2018 г. - 22:44 ч.

На 29 март Четвъртък от 18.00 ч в Университет за национално и световно стопанство д-р Владимир Зиновиев ще изнесе Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“.Покана залекция

На 29 март Четвъртък от 18.00 ч в УНСС, Малка конферентна зала, д-р Владимир Зиновиев ще изнесе Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“.

Повече от 15 години д-р Зиновиев заема ръководни позиции в сектор Енергетика в мултинационални и регионални компании. Преподавал е различни дисциплини в университети в София и Благоевград. Има пряко участие в някои от стратегическите проекти в региона в областите инфраструктура, енергетика и индустрията.

Организатори на лекцията са Софийска търговско-промишлена камара и Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", УНСС.

Лекцията е за студенти магистратура спец. Енергиен бизнес, представители на бизнеса, както и за всички други желаещи.

 

Lecture invitation
On March 29th at 18.00 at the University of National and World Economy Dr. Vladimir Zinoviev will have a Public lecture o­n "Energy Project Management and Energy Management".
Organizers of the lecture are Sofia Chamber of Commerce and Industry and Department of Economics of Transport and Energy, UNWE.
The lecture is suitable for Masters students specializing in energy business, caste and for all other students.

С подкрепата на Търговски вестник, Оскар Ел, Винарна Бонония естейт

Steemit Енергиен мениджмънт https://steemit.com/energy/@georgichernev/energy-management [1]

Софийска търговско-промишлена камара Покана за лекция http://www.scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9834&mode=thread&order=0&thold=0 [2]

Търговски вестник Покана за лекция

http://tradenews.bg/wps/myportal/tradenews.bg14551/tradenews/business/Energetika6 [3]

 

 

 Тази статия е от Sofia Chamber of Commerce and Industry
  http://scci.bg/

Тази статия се намира на адрес:
  http://scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9834

Линкове в тази статия
  [1] http://scci.bg/https://steemit.com/energy/@georgichernev/energy-management
  [2] http://www.scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9834&mode=thread&order=0&thold=0
  [3] http://tradenews.bg/wps/myportal/tradenews.bg14551/tradenews/business/Energetika6