Sofia Chamber of Commerce and Industry
Sofia Chamber of Commerce and Industry

Открито и с отговорност

Новини
26 Февруари 2018 г. - 00:06 ч.

Милена Стоева, председател на Съвета на директорите на Инерком България ЕАД заяви за Софийска търговско-промишлена камара и за Търговски вестник, че фирмата работи открито и прозрачно и ще спази ангажиментите на ЧЕЗ към клиенти и партньори, ще запази служителите, които са най-големият актив.Открито и с отговорност

 

Милена Стоева, председател на Съвета на директорите на Инерком България ЕАД заяви за Софийска търговско-промишлена камара и за Търговски вестник, че фирмата работи открито и прозрачно и ще спази ангажиментите на ЧЕЗ към клиенти и партньори, ще запази служителите, които са най-големият актив.

 

Инерком беше избрана за купувач на активите на ЧЕЗ в България. Не е ли това прекалено голямо предизвикателство за средна по размер компания като вас?

Придобиването на активите на ЧЕЗ в България е голяма стъпка в развитието на Инерком. Макар и да не сме толкова големи като ЧЕЗ, ние познаваме добре енергийния сектор. Притежаваме 6 действащи фотоволтаични централи. Нашите централи работят добре, успяваме да продаваме електроенергия и на либерализирания пазар. Развиваме проект за първата соларна централа в България, с мощност от 80 МW, която предвиждаме да работи изцяло на пазарен принцип. Имаме опит в изграждане на енергийна инфраструктура, над 70 000 мeтра положени кабелни трасета и електропроводи. През последните 10 години работим активно за развитието на сектора на производство на електроенергия от ВЕИ.

Минали сме през всякакви законодателни промени в сектора. Познаваме международните тенденции и добрите практики в сектора. Познаваме регулациите и лицензионни изисквания към дружествата, които предстои да придобием. Уверени сме, че ще се справим с управлението на дружествата, защото купуваме един добре работещ бизнес. Планираме да го развиваме устойчиво в интерес на клиентите и с отговорност към сигурността и стабилността на енергийната система.

Екипът ни е подготвен, че управлението на компания с мащабите на ЧЕЗ е отговорност, която предполага висока степен на доверие. Дружеството е изключително важно за електроенергийният сектор на страната, пряко свързано е с енергийната осигуреност. Обществото ни е чувствително и по темата сигурност на системата и доставките на енергия. Готови сме да работим публично, прозрачно и изцяло в интерес на българските потребители и бизнес партньори.

 

Изказаха се съмнения около тази сделка. Имаше спекулации за скрити интереси, неясно финансиране, неравнопоставена процедура… Как убедихте ЧЕЗ, че вие сте най-подходящия кандидат – купувач?

Преди всичко, ЧЕЗ организира процедурата по продажба на българските си активи много професионално. Тя се проведе по чешкото законодателство и приусловия и ред определени от него и от продавача. Процедурата преминава през различни проучвателни етапи и беше свързана с покриване на много изисквания от страна на кандидатите. В нея взеха участие и други компании, имаше сериозна конкуренция. За отбелязване е, че изцяло българска компания стигна до финала и беше одобрена от чешката държава, която е мажоритарен акционер на ЧЕЗ а.с., за купувач считам изцяло за положителна индикация. Аз, като потребител например, предпочитам българска компания да управлява бизнеса.

По отношение на спекулациите за това, че сме компания без опит, новоучредена, считаме, че те тръгнаха от факта, че кандидат в процедурата беше Инерком България ЕАД. Това е дружество, което беше специално учредено за целите на придобиването от ЧЕЗ, а. с. Подобна практика, често се прилага при големи придобивания. Но важното в случая е, че Инерком България е част от и е изцяло подкрепена от голяма група компании, които се развиват повече от 10 години в областта на енергетиката, енергийната инфраструктура и строителството.

 

Очертават се доста проверки на сделката и на вашата компания – НАП, ДАНС, КЕВР, КЗК… някои политически партии дори заговориха за национализация на активите на ЧЕЗ. Притеснявате ли се?

Не се притесняваме от проверки, защото работим открито и прозрачно. Информацията за нашата група компании е публично достъпна. Спазваме законите и правилата в държавата. Ще сътрудничим на всички институции, които ни проверяват и ще им предоставим информацията, която бъде изискана в хода на проверките.

Все още сделката е в ход, предстоят регулаторни проверки, за които ще подадем уведомления пред КЗК и КЕВР, след получаване на необходимите нотификации, ще финализираме сделката с прехвърлянето на акциите.

Това което сега мога категорично да заявя, че ние от Инерком работимпрозрачно, при спазване на законодателството и регулаторните изисквания и изцяло в интерес на българските потребители. След финализиране на сделката сме мотивирани да удовлетворим очакванията към дружествата, които придобиваме и декларираме готовност да покрием показателите, които регулаторът е определил за извършване на дейността.

 

Нямате опит в управлението на електроразпределителния бизнес. Трябва ли да бъдат притеснени клиентите и партньорите на дружествата? Как планирате да развивате дружествата, които придобивате?

Уверявам ви, че клиентите няма да усетят промяна. Електроразпределението и електроснабдяването са едни от най-регулираните бизнеси в България и подлежат на контрол по отношение на сигурността на доставките от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В такава среда компаниите работят в строго определени рамки и при спазване на императивни изисквания, които гарантират на първо място интересите на потребителите.

Ще заложим на приемственост и експертност. Наш основен приоритет ще бъде да развиваме потенциала на служителите, заедно да формираме добре работещ екип, който да запазим дългосрочно. Екипът на ЧЕЗ се състои от професионалисти с доказана експертиза и опит и ние ще разчитаме на тях. Приемственост ще има и по отношение на мрежата от партньори, с които работят дружествата на ЧЕЗ. В течение на годините те са доказали своя професионализъм, надеждност и ефективност.

Ще продължим с добрите практики, свързани с развитие на човешките ресурси на компанията, професионално усъвършенстване на служителите, за да гарантираме устойчив ръст на качеството на услугите, които предоставяме, непрекъснатост на доставките и приемственост.

Бизнесът на ЧЕЗ в България, който придобиваме е добре развит, дружествата имат изградени стабилни отношения с всички заинтересовани страни. Намерението ни е да надграждаме тези отношения и да ги заздравяваме. Ще спазим ангажиментите, поети от ЧЕЗ по отношение на развитието на мрежата, изкупуването на съоръжения, новите присъединявания. Ще се стремим в рамките на регулаторните изисквания да предоставим най-добра услуга. Пред енергийния сектор предстоят важни промени, свързани с пълната либерализация на пазара на електроенергия. Ще работим, за да направим най-доброто предложение на потребителите и да разширяваме пазарното присъствие на дружествата. Ще инвестираме в хора, нови технологии, посрещаме предизвикателствата и не се страхуваме да работим в конкурентна среда.

 

 Тази статия е от Sofia Chamber of Commerce and Industry
  http://scci.bg/

Тази статия се намира на адрес:
  http://scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9832