Sofia Chamber of Commerce and Industry
Sofia Chamber of Commerce and Industry

Асоциация Хидроенергия

Новини
17 Февруари 2018 г. - 04:25 ч.

Асоциация „Хидроенергия“ обединява фирми, собственици на ВЕЦ-ове. Председател на Асоциацията е г-н Боян Кършаков.

Асоциация Хидроенергия

Асоциация „Хидроенергия“ обединява фирми, собственици на ВЕЦ-ове. Председател на Асоциацията е г-н Боян Кършаков. Асоциацията защитава интересите на своите членове, работи за подобряване на бизнес климата и за постигане на устойчив растеж в енергийния сектор. В този смисъл от Асоциацията разчитат на експертен диалог с МОСВ, МЕ, МРРБ, МИ и другите отговорни институции. Асоциацията е изразила готовност за участи в работна група, създадена от МОСВ,  по въпросите на ВЕЦ в България. Министър Нено Димов е потвърдил готовност за създаването на такава група. Асоциацията води диалог с останалите прганизации на бизнеса в т.ч. Софийска търговско-промишлена камара.

Общият пазарен дял на възобновяемите технологии е приблизително 40% по отношение на инсталирана мощност и 19% по отношение на произведената електроенергия.

ВЕЦ-овете заемат 26% от инсталираната мощност и 12% от произведената енергия. Произвежданата  от ВЕЦ енергия има най-голям дял в сравнение с останалите възобновяеми технологии.

Частните ВЕЦ произвеждат близо 2 000 000 МВт, а държавните ВЕЦ – 2 447 000 МВт.

Като цяло хидроенергетиката има най-голям дял в производството на електроенергия, съставлявайки 59% от общото производство на енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност 65% от тази в сектора на възобновяемата енергия в страната.

ВЕЦ са най-старият, устойчив и надежден производител на електроенергия в световен мащаб; не предизвикват емисии от парникови газове и не произвеждат токсични отпадъци; най-евтин производител на енергия от възобновяеми източници.

Търговски вестник подкрепя Асоциация Хидроенергия и нейните усилия за развитие на ВЕЦ-овете у нас.Тази статия е от Sofia Chamber of Commerce and Industry
  http://scci.bg/

Тази статия се намира на адрес:
  http://scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9831