Sofia Chamber of Commerce and Industry

Програма за селски райони

Обучение
07 Юли 2016 г. - 16:53 ч.

Дата: 12.07.2016 г.Форма на обучение: Присъствено и онлайн

Програма за селски райони

Дата: 12.07.2016 г.Форма на обучение: Присъствено и онлайнЛектор: Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти;Цена: 168.00 лв. с ДДСЦена за ОНЛАЙН: 96.00 лв. с ДДСЗа кого е предназначено: Предприемачи и фирми, които желаят да инвестират в селските райони. Общини от списъка на селските райони в България.  Допълнителна информация и записване. [1]  НАУЧЕТЕ СЕ САМИ ДА РАЗРАБОТВАТЕ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ И ДА КАНДИДАТСТВАТЕ УСПЕШНО ПО ПРСР 2014-2020!  Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 е насочена към развитие на конкурентен бизнес и земеделие в селските райони на България. До 2020 г. програмата ще предлага финансиране до 100% на бизнес планове за земеделски и неземеделски инвестиции в селските райони на България.  Обучението е с практическа насоченост, като ще бъдат разглеждани реални бизнес планове, финансирани по ПРСР. Ще бъдат представени всички актуални възможности за финансиране. Обучението е интерактивно и включва презентации, дискусии, омен на опит и консултации във връзка с Вашите конкретни казуси.  ОСНОВНИ ТЕМИ:

1) ПРСР 2014-2020 - цел, мерки, бенефициенти;2) Мерки и възможности за финансиране;3) Изисквания към кандидатите, дейностите и инвестициите;4) Стъпки за кандидатстване по Програмата;5) Разработка на Бизнес план;6) Подготовка на бюджет;7) Подготовка на прилежащата документация;8) РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ;9) Въпроси, отговори, консултации.Допълнителна информация и записване натиснете ТУК. [2]  ВАЖНО! УЧАСТНИЦИТЕ ПОЛУЧАВАТ: ЕЛЕКТРОННИ МАТЕРИАЛИ, РЪКОВОДСТВА И РЕАЛНИ ФИНАНСИРАНИ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ. СЕРТИФИКАТ ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ.Тази статия е от Sofia Chamber of Commerce and Industry
  http://scci.bg/

Тази статия се намира на адрес:
  http://scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9722

Линкове в тази статия
  [1] http://dealsbg.eu/iems507/link.php?M=2479106&N=112&L=23&F=H
  [2] http://dealsbg.eu/iems507/link.php?M=2479106&N=112&L=23&F=H