Sofia Chamber of Commerce and Industry
Sofia Chamber of Commerce and Industry

Покана семинар ЗКПО и ЗДДС

Обучение
16 Септември 2014 г. - 08:58 ч.

На 17 и 18 ноември 2014 г. в София ...

Покана семинар ЗКПО и ЗДДС

 

Калина Златанова, Управляващ съдружник в „Унико Д и К” ЕООД и Велин Филипов, Управляващ съдружник в икономическа група Филипов и партньори имат удоволствието да организират за Вас обучения по ЗДДС и ЗКПО, които ще се

проведат както следва:

17 и 18 Ноември 2014 г. в SUITE HOTEL SOFIA (Студентски град)

 

17.11.2014 г. - Обучение по ЗКПО с основен лектор Велин Филипов - данъчен и

счетоводен консултант, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор на

тема „Промени в ЗКПО за 2014. Практико-приложни аспекти на ЗКПО във връзка с годишното данъчно приключване за 2014 г.”.

 

18.11.2014 г. - Обучение по ЗДДС с основен лектор Калина Златанова – данъчен

консултант на тема „Практически въпроси и проблеми, свързани с прилагането на ЗДДС през 2014 г.”.

При възможност по време на обучението, ще вземат участие представители на

Министерство на финансите и Националната агенция за приходите, с цел

провеждането на дискусия относно проектопромените в двата закона за 2015 г. (в

случай, че към датата на провеждане на обучението са налични промени).

Лекторите ще бъдат на разположение на участниците за въпроси и дискусии и

през двата дни на обучението.

Начален час на обучението: 9:30 ч., краен час: 17:30 ч.

Цена за двудневно обучение: 320 (триста и двадесет) лева, без ДДС.

Цена за еднодневно обучение (само ЗКПО или само ЗДДС): 220 (двеста и

двадесет) лева, без ДДС.

Цените включват: 8 учебни часа лекции (дневно), учебни материали, две кафе

паузи и работен обяд.

При записване и заплащане до 30 Септември 2014 г., включително, се ползва 10 %

отстъпка от цената.

При записване на повече от трима участника от една фирма се ползва отстъпка

в размер на 25 % от цената, за всеки четвърти, пети и т.н. участник.

 

Краен срок за записване: 07 Ноември 2014 г., включително.

Всeки участник заплатил двудневния курс на обучение ще участва в томбола, като

трима от участниците (чиито имена ще бъдат изтеглени по време на обучението) ще

имат възможността да зададат по един писмен въпрос, свързан с предмета на

провежданото обучение, в срок до три месеца от провеждането на обучението.

Записвания се правят на www.filipov.bg с попълване на електронна форма или чрез

приложената в този e-mail заявка.

За допълнителна информация, моля да се обръщате към:

г-жа Евелина Данчева: M: 0885 99 00 57; E: e.dancheva@filipov.bg;

г-н Коста Семков: М: 0884 90 60 00; E: k.semkov@filipov.bg

или на:

Т: 02 980 33 99Тази статия е от Sofia Chamber of Commerce and Industry
  http://scci.bg/

Тази статия се намира на адрес:
  http://scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=8822