Sofia Chamber of Commerce and Industry
Sofia Chamber of Commerce and Industry

Семинари

Обучение
21 Февруари 2014 г. - 07:53 ч.

Семинари за технически сътрудник и за ефективни продажби

Семинар

Ефективният технически сътрудник

София, 06-07.03.2014 г./ четвъртък и петък/ конферентна зала хотел Шипка, 9.00 -17.00 ч

 

 

  1. Управление на отношението с Вашия шеф:

▪ Приемливо и неприемливо поведение

▪ Отношенияи ценности

▪ Как се обръщате един към друг

▪ Шефът и Вие

▪ Конфиденциалност и ограничителни правила

▪ Грижа за Вашия шеф

▪ Ежедневни отношения с шефа

 

  1. Управление на отношенията с клиентите

▪ Влияние върху клиента и въвеждане на качество във Вашата фирма

▪ Как мислим за клиентите

▪ Как се отнасяме с клиентите

▪ Кои са моите клиенти – вътрешен и външен клиент

▪ Справяне с оплаквания на клиенти

 

  1. Управление на отношенията с колегите

▪ Комуникация в организацията:

Комуникационни мрежи

Комуникационни потоци

Йерархия на задълженията

▪ Преговори – поведение „печеля-печелиш”

▪ Приемане на похвала.Даване на похвала

▪ Самоуверено отправяне и отхвърляне на молби

▪ Отправяне и приемане на критика

▪ Разбиране на членовете на Вашия екип

▪ Разбиране на агресивното поведение

▪ Справяне с агресията у другите

 

  1. Управление на собственото поведение

▪ Връзка между убежденията и поведението

Характеристика на поведенческите модели

Как да изградим собствената си самоувереност

▪ Вземане на решения

▪ Собствена мотивация

 

  1. Умения за комуникация

▪ Кой съм аз?Защо аз?

▪ Методи за предаване на информация

▪ Доверие

▪ Спестяване на информация

▪ Езикът на тялото

▪ Стил на речта

 

  1. Комуникация по телефона

▪ Вашият телефонен имидж и имиджът на организацията, която представлявате

▪ Специфика на входящите обаждания:

Колко време трябва да звъни телефонът преди да го вдигнете

Колко често се връщате към човек „на изчакване”

Какво трябва да знаем, ако човекът когото търсят не е на мястото си

Как разчитаме потребностите на хората по телефона

▪ Как слушаме?

▪ Как интерпретираме чутото?

▪ Как да покрием шефа?

▪ Как се справяме с трудни и настоятелни хора?

▪ Специфика на изходящите обаждания:

Подготовка за телефонния разговор

Провеждане на разговора

Приключване

Умението да кажем „не”

 

  1. Мотивация и умения за повлияване

▪ Защо ни трябват умения за мотивация при изграждане на взаимоотношенията с колегите

▪ Практически мотивационни сили, върху които можете да окажете влияние

▪ Повлияване:

Убеждаване

Самоувереност

Визиране

Построяване на мостове

Отдръпване

Ограничаване на щетите

Ситуационно влияние

 

Обобщение, приключване, обратна връзка

 

Лектор: Мария Донева , преподавател и консултант по маркетинг продажби и комуникация

 

Семинар

Технология и инструменти за ефективни продажби

София, 13-14.03.2014 г./ четвъртък и петък/ конферентна зала хотел Шипка, 9.00 -17.00 ч

 

1. Откриване на ценността на нашето предложение за Клиента – как да продаваме себе си като добри доставчици

·Основни потребности на клиента и фактори, определящи поведението при покупка.

·Промяна в потребностите на клиента по време на криза

·Умението да направим анализ как нашето търговско предложение оптимизира бизнеса на клиента – нашият ключ към продажбите

·Типове търговци – кои успяват по време на криза

2. Комуникационна компетентност

·Процесът на комуникация. Основни бариери пред комуникацията. Психологически аспекти на комуникацията с клиента.

·Умението да задаваме въпроси ни помага:

- да установим контакт

- да разберем потребностите на клиента

- да управляваме продажбения разговор

- да чуем финансовата култура на клиента и нагласата му за плащане

·Видове въпроси – кога и как ги използваме

3. Подготовка за продажбата

·Подготовка за продажбата – събиране и анализ на информация

·Какво трябва да знаем за клиентите, за да направим добро търговско предложение и за да не попаднем в капана на просрочените вземания

·Какво трябва да знаем за конкурентите за да успеем да диференцираме ползата от нашето предложение

·Как да подготвим необходимите ни въпроси

 

 

4. Първа срещаклиента

·Мониторинг на организацията на клиента – кой взема решение за покупка, кой взема решение за плащанията

·Психологически техники за установяване на доверителни отношения с клиента

5. Определяне и настройване към потребностите на клиента

·Установяване потребностите на клиента – настройване към потребностите на клиента.

·Използване на методите СПИН и ADAPTза откриване потребностите на клиента.

6. Успешното търговско предложение

·Как да «остойностим» търговското си предложение

·Как да «не продадем» желанието на клиента да не ни плаща на време - техники за изграждане на финансовата лоялност на клиента

·ТехникаР.А.V.– свойства, потребности, ползи – клиентите купуват ползите

·Как да говорим за конкурентите – сравнителна аргументация

 

7. Как преговаряме за цената

·Цена и ценност – какво е склонен да плати клиента

·Входяща цена и цена на ползване на продукта

·Техники за аргументиране на цената. Позициониране на цената спрямо конкурентите

·Психологически аспекти на търговските преговори за цената

8. Работа с възражения и приключване на продажбата

·Кога клиентът възразява? Защо възразява?

·Принципи и техники справяне с възраженията.

·Кога да приключим продажбата. Сигнали за покупка.

·Често допускани грешки как да ги избегнем.

·Установяване на дългосрочни отношения с клиентите.

 

Лектор: Мария Донева , преподавател и консултант по маркетинг продажби и комуникация

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

Име, фамилия: .......................................................................................

Длъжност:...............................................................................................

Телефон:............................ Е-mail: ....................................................

ЕИК по БУЛСТАТ: ................................Идент. № по ДДС ...................................

Фирма: ....................................................................................................

Адрес по регистрация: .........................................................................

МОЛ: .......................................................

Получател на фактурата: ......................................................................

 

Ефективният технически сътрудник

06-07.03.2014 г.

250 лв

 

Технология и инструменти за ефективни продажби

13-14.03.2014 г.

250 лв

 

В цената на семинара са включени: учебните материали, две кафе паузи и обяд на ден.

В брой, на мястоПо банков път

 

При участие на повече от трима служители от една организация или на повече от един семинар

ползвате 10% отстъпка

Моля изпращайте Вашите заявки на е-mail: office@cbomk.org; ceomk@abv.bg [1];

Заявки се приемат до попълване на групите. При регистрация за мероприятието, ще Ви върнем потвърждение.

За повече информация: Р. Русинов тел.: 0877 29 30 31

 Тази статия е от Sofia Chamber of Commerce and Industry
  http://scci.bg/

Тази статия се намира на адрес:
  http://scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=8448

Линкове в тази статия
  [1] ceomk@abv.bg