Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Рязко намаляха инвестициите
20 Юли 2017 г. - 17:27 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Румен Гълъбинов, икономист и финансист с анализ за Инвестициите

Малко инвестиции

Румен Гълъбинов, икономист и финансист с анализ за Инвестициите. Не ниска производителност на труда, а малко инвестиции и намаляващо население са причините за ниски доходи в България. Държавният дълг упражнява депресиращо въздействие върху преките инвестиции, като този тип въздействие е известно като ефект на изтласкване, а смисълът на ефекта е, че колкото повече се увеличава дълга, толкова повече намаляват преките инвестиции. Това е и положението в България през последните години. Нарастващият държавен дълг, който се формира въз основа на годишните бюджетни дефицити с натрупване на задължения от страна на държавата, чрез вземане на вътрешни или външни заеми, води до изтласкване (ограничаване) на частните инвестиции. За последните 10 години нетният дълг на България е нараснал с над 300%. А за последните 10г. преките инвестиции спаднаха близо 15 пъти в абсолютен размер. Преките инвестиции бяха над 9 млрд. евро за 2007г., а за 2016г. са 702 млн. евро. За 2007г., се очаква да са едва около 400-500 млн. евро. Преките инвестиции, като процент от БВП за 2007г. бяха 29,4%, а за 2016г. са 1,6%. В относителен размер спадът е близо 20 пъти. А по 3-4 млрд. лв. преки чуждестранни инвестиции годишно трябват, за да има България ръст на БВП от 4,5-5%. Инвестициите и населението са основни фактори за растеж на икономиката във всяка държава, а в България те намаляват драстично. Намаляващото население на България при равни други условия, е и намаляващ пазар. Намалява количеството и качеството на населението ни, като резерв за работна сила и потребление. С намаляващо население и намаляващи инвестиции не можем да развиваме нито ускорено, нито въобще икономиката на България. За последните 30г. от 1987 до 2017 населението официално е намаляло с около 2 млн. души, от почти 9 млн. на близо 7 млн. Като се добавят и трайно живеещите в чужбина, които учат или работят извън България, тогава намалението за тези 30 г. е над 30%. Извода ми е, че не ниска производителност на труда, а малко инвестиции и намаляващото население са причините за ниски доходи в България. Нещата са взаимосвързани и затова икономическата и финансова политика, която води България през последните године е погрешна. И през 2017г. ПЧИ са на исторически ниски нива за последните 20г. И през 2017г. ПЧИ са на исторически ниски нива за последните 20г. А преките чуждестранни инвестиции у нас остават на ниски нива поради несигурната бизнес среда и неефективната борба с корупцията. За да привлече повече преки чуждестранни инвестиции, България трябва да работи върху нивото на прозрачност и усещането на инвеститорите за предвидимост и сигурност.

Автор Румен ГълъбиновРязко намаляха инвестициите, което е много лошо за Икономиката и останалите сфери http://tradenews.bg/wps/portal/tradenews/business/Ikonomika8

 
Рейтинг

12345
Рязко намаляха инвестициите | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД