Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Конкурс за млади икономисти
22 Февруари 2017 г. - 22:14 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Проф. д-р Татяна Хубенова за Конкурса за млад икономист ...

Конкурс

 

Съюзът на икономистите в България, с председател проф. д-р Татяна Хубенова, обявява Тринадесетия национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ – 2017г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”на тема: „Икономическото неравенство в 21 век“

Софийска търговско-промишлена камара и Търговски вестник подкрепят конкурса.

 

Участници в конкурса могат да бъдат: Ученици в средните училища, без ограничения на специалността;

Студенти /бакалавър, магистър/ в български и европейски университети;

Докторанти и Асистенти в български и европейски университети;

млади предприемачи до 29 годишна възраст.

 

Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип само с една разработка;

 

Докладите трябва да бъдат написани на български език;

 

Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;

 

В текста да не се посочва името на автора.

 

Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:

име, презиме и фамилия;

адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон, e-mail;

име и адрес на училището/учебното заведение, факултет, специалност и форма на обучение /редовна, задочна/; име и адрес на фирмата или на административната институция, заемана длъжност.

 

Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;

 

Докладите се изпращат:

 

в 2 (два) екземпляра на хартиен носител по пощата и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg

 

 

Разработките се изпращат: до 11 май 2017г. на адрес:

гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,За конкурса „Млад икономист-2017г.”, За справка: тел. 02 9871847; моб. тел: +359 87 701 1710; e-mail: unieconom@abv.bg

 

Наградиза участието в конкурса:

първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории участници получават парична награда;

второ, носителите на специална награда получават парична или предметна награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на представената разработка с техния предмет на дейност;

трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота;

четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

Учениците класирали се на първо, второ и трето място, както и носителите на специални награди, с решение на Академичния съвет могат да продължат образованието си през учебната 2017-2018г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски ”, който е съорганизатор и генерален спонсор на конкурса.

 

Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2017г.”ще се състои на 10 юни 2017г.,събота, по повод 11 юни - Ден на икономиста, в гр. София, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С. Раковски” 108, зала 4.

 

Неполучените на 10.06.2017г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес.

 

Условията за участие в конкурса и критериите за оценяване на работите могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: https://bgeconomist.bg/

 

Ако имате познания и интереси в областта на икономиката,предприемачеството и социалните системи, проявявате лично отношение към обявената тема и желаете да изявите Вашето становище и решение по конкурсната тема, това е Вашият шанс да го споделите!

 

Проф. д-р Татяна Хубенова

Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса„Млад икономист 2017”

 

 

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов

Зам. председател на УС на СИБ,гл. координатор на конкурса „Млад икономист 2017”

 


http://tradenews.bg/wps/portal/tradenews/business/Konkurs

 
12345
Конкурс за млади икономисти | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД