Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Обучение: Стратегическо планиране и управление на фирмата във време на промяна
15 Май 2007 г. - 15:51 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
На 14–15 юни 2007 г., 9– 17 ч. в Европейски Мениджмънт Център, член на Софийска камара и неин партньор в обучението ще се проведе семинар на тема: Стратегическо планиране и управление на фирмата във време на промяна. Лектор ще е Проф. Стефан Хлавачек.

На 14–15 юни 2007 г., 9– 17 ч. в Европейски Мениджмънт Център, член на Софийска камара и неин партньор в обучението ще се проведе семинар на тема: Стратегическо планиране и управление на фирмата във време на промяна. Лектор ще е Проф. Стефан Хлавачек. СЪДЪРЖАНИЕ: стратегическо планиране/ управление на фирмата – въведение (стратегия – защо?; какво е мениджмънт; понятието стратегия; цели); Стратегическо планиране/управление на фирмата; вътрешен анализ; визия; идеал; основни ориентации; Стратегически стопански единици (ССЕ); Анализ на предимствата и недостатъците; Верига на създаване на стойността; Съвкупна верига на създаване на стойността; сновни стратегически поведения; Мотиви за купуване/ не купуване; Жизнен цикъл на продукта/възрастова структура; Модел на Дю-Пон; Основни концепции/основни продукти; ВЪНШЕН АНАЛИЗ; Портфолио; Заинтересовани страни; Основни стратегии; СИСТЕМА ЗА НАВРЕМЕННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; Каузална верига; Анализ на сценария; Cross-Impact-анализ; Слаби сигнали; „Екип за навременно предупреждение“; Опасности при разработката на стратегията; Оценка на стратегията; SWOT-АНАЛИЗ (STRENGH, WEAKNESS, OPPORTUNITIES, THREATS); KOНТРОЛ; HIGH TECH (HT) ИНОВАЦИИ -СРАВНЕНИЕ НА БЕЛЕЗИТЕ НА МАРКЕТИНГА. Програмата е с осигурен превод от немски език и всеки от участниците ще получи материали.
Таксата за участие в Открита програма е левовата равностойност на 350 евро (без ДДС). Програмата може да се проведе и като In House Training за определена компания, отчитаща специфичните особености на дейността и проведена в удобен за нея период. Таксата за In House Training е въпрос на договаряне.
За контакти: тел. 02/ 944 47 58; тел/факс: 02/ 846 75 73; emc@emc-bg.org;  www.emc-bg.org  


 
Рейтинг

12345
Стратегическо планиране и управление на фирмата във време на промяна | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД