Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: АББ с нова структура и цели
11 Септември 2015 г. - 11:00 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Очакваният ръст на АББ за следващите години  е между 3 и 6 % ...

АББ с нова структура и цели


АББ възнамерява да постигне 1 млрд. щатски долара икономии на разходи от административния си персонал, да освободи до 2 млрд. щ. д. парични средства и да стане по-активна в придобиванията, създаващи стойност.
Накратко АББ цели да стане по-икономична, по-бърза и по-гъвкава; да постигне по-силен растеж, по-голяма конкурентноспособност и по-нисък риск. С тези си действия АББ ще посреща бързо променящите се пазарни условия и се изправя лице в лице с увеличаващата се несигурност в света.
Считано от 1 януари 2016 г., АББ ще работи по рационализиран модел
. Новата дивизия „Електрически мрежи” ще бъде номер едно в света по доставяне на енергетични и автоматизационни решения за клиенти на електрически мрежи, обслужвайки преносните и разпределителните дружества.
АББ ще ускори въвеждането на своите предварително обявени 1000-дневни програми за стимулиране на производителността на административния персонал и управление на оборотния капитал. Компанията очаква да постигне приблизително1 млрд. щ.д. структурни икономии на разходи до края на 2017 г., в допълнение към продължаващата програма за намаляване на разходите със сума, еквивалентна на 3-5 процента от себестойността на продажбите всяка година. Подобреното управление на оборотния капитал се очаква да освободи най-малко 2 млрд. щ.д. парични средства до края на 2017 г. за инвестиции в капиталови разходи с висока възвращаемост, изследователска дейност и разработване, дисциплинирани придобивания и възвращаемост за акционерите.
Компанията продължава настоящата си двугодишна програма за обратно изкупуване на акции на стойност 4 млрд. щатски долара.
Технологичните иновации остават крайъгълен камък в конкурентната позиция на АББ и ключов стимулатор на печеливш органичен растеж. Компанията цели да продължи силните инвестиции в изследователска дейност и разработки на стойност 1.5 млрд. щ.д. годишно, или близо 4 процента от приходите.

Фокус зоните включват природосъобразни решения за високоефективен пренос на енергия като КРУ, използващи изолиращ газ със значително по-ниско влияние на парниковите газове. Друга основна зона е "Интернетът на нещата, услугите и хората", който дава възможност на уеб-базирани решения за автоматизация и управление да подобрят производителността и качеството. Компанията също така инициира въвеждането на пробивни технологии в области като комбиниране на изкуствен интелект и 3-D печат с решения за роботиката, чрез обединяване с иновативни партньори и предоставяне на начален капитал чрез АББ Technology Ventures.Подобренията в производителността включват бързо разрастване на регионалните споделени услуги и рационализиране на глобалните дейности и функции на централните офиси, като бизнес единиците се придвижват по-близо до ключовите пазари. Компанията цели да постигне икономии на разходи с темп от 1 млрд. щ.д. на година до края на 2017, в допълнение към продължаващата програма за намаляване на разходите със сума, еквивалентна на 3-5 процента от себестойността на продажбите всяка година.

Разходите по програмата са оценени на приблизително 1.2 млрд. щ.д., от които около 850 до 900 млн. за преструктуритане и други свързани с това разходи, и около 350 млн. разходи по въвеждане на програмата. АББ очаква да ангажира разходи по преструктуриране и свързани с това разходи в размер на 300 до 600 млн. щ.д. през 2015 г. (основно през четвъртото тримесечие), приблизително 150 млн. до 300 млн. щ.д. през 2016 г. и 50 до 250 млн. през 2017 г. От разходите по въвеждане на програмата, около 75 млн. щ.д. се очакват да бъдат взети през 2015 г., 200 млн. през 2016 г. и 75 млн. през 2017 г.


Средногодишният целеви ръст на приходите
на АББ за периода от 2015 до 2020 г. вече е 3-6 процента (4-7 процента преди). Задвижващите фактори за тази промяна включват очакваното продължение на ниските цени на петрола, признаци на забавен ръст на промишленото производство и прогнозиран растеж на развиващите се пазари под нивата, очаквани през 2014 г.

Компанията препотвърждава всички останали свои цели за рентабилност, кумулативен годишен ръст (GAGR) на оперативната печалба на акция, конвертиране на свободните парични потоци и възвращаемост на инвестирания капитал:

Стратегия „Следващо ниво” на АББ – цели за 2015-2020 г.2

Растеж на приходите3

3-6%

Оперативна печалба EBITA %4

11-16%

Индекс CAGR5 на оперативната печалба на акция5

10-15%

Конвертиране на свободните парични потоци (FCF) в нетен доход

>90%

CROI %

Около 14-15АББ (www.abb.com) е лидер в производството на технологии за енергетично и автоматизирано оборудване, които дават възможност на битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти да подобрят ефективността си, намалявайки вредното влияние върху околната среда. Групата от компании АББ развива дейност в около 100 държави и разполага с около 140 000 служители.


Лондон/Цюрих, 9 септември 2015 г.
Улрих Шписхофер, генерален изпълнителен директор
 
12345
АББ с нова структура и цели | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД