Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Дания - пример за успешен икономически модел
11 Май 2007 г. - 18:30 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Не е тайна, че в България отдавна няма икономически модел. Или по-скоро има и той се състои в това да запушваме дупки всякакви т.е. да вървим след събитията и проблемите.

Софийската камара изказва благодарност на г-жа Елена Маркова, СТИВ за северните европейски страни, за материала, който получи от нея и който го публикуваме с кратки съкращения и коментари.

 

Тази година Световният Икономически форум отново отличи икономическите модели на петте Северни страни – Дания, Финландия, Швеция, Исландия и Норвегия. Те непрекъснато присъстват сред първите десет страни в света по почти всички икономически показатели в годишния GLOBAL COMPETITIVNESS Report 2005-2006. Икономическите модели в северните страни бяха определени като модели на ПОБЕДИТЕЛИТЕ в глобалната икономика. Петте северни страни имат различни структури на икономиката и пазари на работната сила, но общ модел на благосъстояние – високо данъчно облагане, широк и ефективен публичен сектор и добре развити отворени пазарни икономики. Причина за техния успех е ценностнностна система, характерна за тези страни - силното чувство за съпричастност към проблемите на общността, желание за равенство между хората в обществото, къса властова дистанция - плоска йерархична структура, гъвкавост и самостоятелност на взимане на решенията, високо взаимно доверие, уважение към природата и протестантска етика и естетика. Ще ви представим последователно в няколко броя на вестника отделните модели. Започваме с Дания. Има много поучителни моменти в тази статия както за БГ политиците, така и за бизнеса. Приятно четене. Очакваме реакцията и на двете страни. В Дания икономиката е базиранана на малки и средни предприятия. По данни на датската статистика броя на предприятията, които имат повече от 1000 работници е под 1%. Исторически Дания е селскостопанска страна, но последните години на глобализация налагат промени в датската индустрия, която понастоящем е базирана на добре развит сектор на услугии на експорт на индустриалната продукция. В услугите са заети 72% от работещите в Дания, които допринасят с 50% за вътрешния брутен продукт. Въпреки, че Дания продължава да е сред водещите износители на свинско месо в света, понастоящем 72% от експорта на страната е на високотехнологични индустриални стоки. Макроикономическите параметри на страната показват ниска инфлация от 1,4% и запазване на тенденцията на ръст на БНП от около 2%. Безработицата в страната е 5,4% и продължава да намалява. Очаква се излишъците в бюджета да нарастват и да достигнат най-доброто ниво в ЕС – 2% от БНП. По БНП на глава от населението Дания се нарежда на едно от челните места в света с 32 135 usd. на глава от населението. Държавният и дълг е сред най-ниските в Европа. Дания има гъвкав трудов пазар и стабилна мрежа от социални осигуровки. Инвестиционният климат в страната е определен за най-добрия в света. Датският икономически модел се нарича FLEX SECURITY и комбинира елементи на силно либерализираната и отворена икономика на англо-саксонските страни с високото ниво на социална осигуреност, характерно за западно европейските икономики на Континентална Европа. Резултатът на практика е работодатели, които са в непрестанна взаимна конкуренция за привличане на най-добрите и компетентни трудещи се и трудещи се, които са принудени да увеличават квалификациите се непрекъснато, за да могат да запазят работните си места. По данни на Световната банка, Дания е на трето място в света по мобилност на работния пазар. Това означава, че 600.000 работещи годишно сменят работните си места. Освен това годишно в Дания се закриват 250 000 работни места, като същевременно се откриват приблизително същият брой нови. Моделът FLEX SESURITY е базиран основно на 3 елемента: Гъвкаво законодателство в областта на наемане и освобождаване на работна сила. В Дания, за разлика от много други западно-европейски страни е лесно да бъде уволнен всеки работник/служещ, който не отговаря на изискванията, независимо дали това е в частен или държавен сектор/.

Високо ниво на социална осигуреност на безработните, съчетано с едно от най-ниските нива на социална осигуровка от страна на работодателя.

Сравнителна таблица на вноските за социално осигурявание на работодателя като процент от доход равен на БНП на глава от населението (2004),

 

Франция

51.17

Белгия

34.38

Щвеция

32.7

Германия

   21,2

Холяндия

  16,94

Ирландия

  10,95

Англия

  9,11

Сащ

   8,8

Дания

1.37

Активна и ефективна трудова политика, свързана с усъвършенстване на знанията и компетенциите на човешкия ресурс. Дания не разполага с друг значим за икономиката ресурс, освен човешкия ресурс. Непрекъснатото усъвършенстване на квалификациите на работещите и подобряване на тяхната продуктивност, както в публичния, така и в частния сектор, са важна предпоставка за конкурентноспособността на датската икономика, поради високото ниво на минимално заплащане на работния труд. Според икономисти именно високото ниво на преквалификация и на LIFE LONG LEARNING сред датските трудещи се, съчетано с високо ниво на разходи за образованието – 9% от БНП / 6% във Франция и 4,1% в Германия/ дават изключително добри резултати на пазара на работната сила в европейски мащаб, където датските трудещи се са сред едни от най-мотивираните в Европа да посрещнат предизвикателствата пред развитите европейски икономики, свързани с демографските проблеми и с процеса на глобализация, които налагат необходимостта за сериозни промени в досегашния модел на финансиране на държавата на благосъстоянието, с цел запазване и подобрение на нивото надържавно финансираното здравеопазване, образованието и грижата за стари хора. На конференцията на датските индустриалци, на която присъстваха министър-председателят и още 9 министъра от общо 18, ръководството на датската индустрия представи 3 от най-добрите модели в света, елементи от които Дания трябва да приложи, за да постигне желаните резултати в съответните области. Първата област е образованието, където бе представен моделът от американския щат Масачузетс във връзка със съчетанието между образование, иновации и работни места. Втората област, която има нужда от подобрение в Дания е предприемачеството и максимално задържане на работната сила на трудовия пазар. Като пример за най-добри постижения в тази област бе дадена Исландия. Третата област, в която Дания ще внедри най-добрите световни модели е интернацонализация и растеж на икономиката. За пример бе даден моделът на Ирландия, която няма подобна в икономически растеж и привличане на инвестиции през последните 15 год. Колко такива срещи се правят в България? Риторичен въпрос. БГ политиците обикновено знаят всичко и си говорят с Фронтиеровците по телефона. Присъствалите на конференцията са работили в 3 работни групи , а на края на деня министър-председателят е направил изказване, на базата на постъпилите предложения, с изпълнението на някои от които той се е ангажирал лично. У нас обикновено премиерът или министрите си казват приказката в началото и си отиват с извинението, че са много заети и така до следващата конференция например за Коръпцията. Политическият и икономически елит на Дания имат обща цел, която е превръщането на Дания в държава-победител в глобалната конкуренция. ИЗВОДИ. Датската икономика, базирана на модела flexsecutity, който комбинира гъвкав пазар на работната сила с висока степен на социално осигуряване е успешен модел в условията на глобална конкуренция и отворена икономика. Икономическите реформи в Дания се извършват на базата на широк политически и обществен консенсус и имат дългосрочни перспективи. В Дания се работи от дълги години на базата на обществено политически консенсус по подобие на Пакта за икономическо развитие на страната до 2009 год. сключен наскоро от правителството, синдикатите и бизнеса. В подхода към реформите се изхожда от икономическите реалности в глобалния свят като се взимат най- добрите практики и икономически модели с доказани резултати и се търси тяхното приложение в Дания. В датските институции съществува значителен ресурс и know-how за управление на човешки ресурси, които са водещия и най-важен фактор за успеха на бизнес-модела на страната, който може да бъде използван от българска страна при наличие на конкретни проекти и въпроси. Полуичаването на подобна информация и оферти за бизнес със съответните страни илюстрират ползите от СТИВ в чужбина. За съжаление подобни практики са рядкост на този етап:)

 

 

 

 


 
Рейтинг

12345
Дания - пример за успешен икономически модел | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД