Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Икономически и социални предложения
08 Септември 2014 г. - 08:19 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Настоящата статия на проф. Иван Ангелов е  адресирана до партиите ...

Икономически и социални предложения

 

Настоящата статия на проф. Иван Ангелов е  адресирана до партиите. Предлаганите по-долу идеи за икономическа и социална политика заслужават внимание от всяко бъдещо правителство на България, което наистина си е поставило задачата да изведе страната от кризата, да нормализира икономическия, социалния, етническия, психологическия и политическия климат, да възстанови справедливостта в обществото и да спечели отново доверието на хората за успешното развитие на България през следващите години и десетилетия. Само крайно дясно правителство, чието икономическо кредо е пазарният фундаментализъм, може да не приема настоящите препоръки. Аз предпочитам такава реакция от тяхна страна, защото ако пазарните догматици биха харесали моите препоръки, това щеше да е сигнал, че съм допуснал сериозни грешки в предложенията си.

Световният опит показва, че други разорени от войните страни се възстановиха за 5-10 години, а ние без да сме воювали сме в постоянна криза вече 25 години. Като отчетем влиянието на световната криза през последните години, у нас се напластяват две кризи, от които вътрешната е дори по-опасна. Трябва да си отговорим на въпроса: защо ние, като народ и държава, не успяваме да направим това, което правят други народи и държави в Европа през последните десетилетия?

Пътят към благоденствието минава през възстановяване доверието на хората. А доверието може да се спечели чрез ограничаване на мутризацията, на задкулисието и възстановяване на поруганата справедливост. Без връщане на доверието на хората към институциите и политиката даже най-добрите икономически мерки, предложени от партиите, няма да дадат резултат. Дори най-привлекателните и искрени обещания на политиците вече не впечатляват, защото хората са заблуждавани многократно с обещания за светли хоризонти, за превръщане на България в Швейцария на Балканите. Как да ги убедим, че ръководството на БСП ще приеме и приложи настоящите препоръки, след като вече неколкократно обещава едно, когато е в опозиция, а върши друго, когато е във властта! При това, пренебрегвайки решенията на собствения си конгрес, без да се съобразява с мнението и интересите на своите членове и симпатизанти, а и на мнозинството българи.

С досегашната си политика БСП загуби доверието на трудовите хора, без да е спечелила доверието на капитала. По своята същностна природа капиталът и особено едрият капитал, винаги е бил и ще бъде против лява БСП. В най-добрия случай ще гледа с подозрение към нея. Той би се примирил временно, от чисто прагматична гледна точка, само с дясно ръководство на БСП, каквото беше то до сега. Какво ще е то от сега нататък предстои да видим. И ще съдим по делата, а не по декларациите. Затова, търсейки сложния баланс лявата БСП трябва да се опира и да разчита преди всичко на своя естествен съюзник – трудовите хора, интелигенцията, дребния и среден бизнес. Вече в продължение на години нейното ръководство декларира това, но прави обратното. Затова и доверието на трудовите хора в нея се топи.

Възстановяването на доверието може да отключи възможности за много други подобрения в обществото. То, обаче изисква мъжество и почтеност от всички и особено от политиците. С действията си те трябва да поставят над всичко интересите на България. Само така може да се спечели отново доверието на живеещите в бедност и забравени от управляващите милиони хора.

Подобрението, макар и скромно, трябва да бъде почувствано до края на 2015 и средата на 2016 г. поне от 1,8-2,0 млн. души, живеещи в най-тежка бедност с доход под 211 лв. на месец, а също и от бизнеса, без който не е възможна промяна в икономиката през тази и следващите години. Конфронтация с бизнеса е недопустима.

Такава сложна задача може да се решава сега главно с помощта на преразпределителните механизми: повишаване събираемостта на данъците и частично пренасяне на бремето от най-бедните към по-богатите слоеве от населението чрез реформа в данъчната система. Данъчната система е най-ефикасният преразпределителен механизъм с бързи резултати. Принципите на солидарност също налагат да се постъпи така. Повечето предлагани по-долу конкретни мерки целят прехвърляне на част от тежестите на живота от бедните към заможните и богатите. Така, както е в развитите европейски страни.

Разбира се, най-надеждният път към трайно благоденствие е тоталната кадрова, структурна, технологична и институционална модернизация, но за това са нужни поне 15-20 години и огромни инвестиции в човешки и физически капитал. Хората, обаче не могат да чакат толкова дълго. Трябва да се бърза с решителни екстремни мерки, защото извънредната кризисна ситуация ги налага. Нарастващият социален тътен от дълбините на обществото потвърждава тази неотложна потребност, поради задаващата се опасност. Трябва да се действа днес, защото утре ще е късно!

В следващите редове препоръчвам конкретни мерки по икономическата и социалната политика. Те могат да бъдат прилагани от БСП ако участва в бъдещото управление на държавата в коалиция с други леви и лявоцентристки партии. Могат да бъдат използвани и ако тя остане в опозиция, за да се подготви за бъдещо участие в управлението на България. Част от мерките могат да се използват и от центристки и дясноцентристки управляващи партии.

 

За целта предлагам:

1.БСП да преориентира незабавно своята икономическа и социална политика: от продължително пренебрегване на труда и фаворизиране на капитала, към балансирана политика спрямо труда и капитала. Успешно развитие на България при сегашните вътрешни и международни условия е възможно само при съчетаване интересите на трудовите хора, интелигенцията, малкия и средния бизнес с тези на едрия капитал и уреждане на различията между тях чрез диалог и взаимни отстъпки. Продължителното пренебрегване на интересите на трудовите хора сега трябва да бъде корегирано с продължителна по-голяма грижа за тях.

БСП губи доверие през последните двадесетина години не защото е лява, а защото не е достатъчно лява партия. Сега и декларациите и делата трябва да сочат категорично на ляво, без никакви уговорки и условности. Държавата трябва да е обективен арбитър за постигане на справедливи социални компромиси. Друг път няма.

2.Новото правителство да стане инициатор за изработване на Стратегия за догонващо социално-икономическо, научно-техническо и културно развитие на България до 2030 година, а по отделни показатели и до 2040 г. Разработката може да се възложи на БАН, съвместно с някои университети и да бъде готова до края на 2015 г.

3.Да се осигурят еднакви възможности за развитие на държавния и частния сектор в материалното производство, финансовия сектор и други области в условията на лоялна конкуренция. Равнопоставени пред закона, всички социално-икономически сектори трябва да сесъстезават под икономическото слънце и да доказват правото си на съществуване.

4.До края на март 2015 г. да се провери основно дейността на всички естествени и изкуствено създадени монополи и на договорите (с анексите) за приватизация на най-важните обществено значими финансови и нефинансови предприятия, а също и на концесионните договори и анексите към тях от 1990 г. до сега. Да се отдели специално внимание на най-големите индустриални предприятия, на БГА „Балкан”, БТК, двете американски централи в Марица Изток, трите електроразпределителни дружества, производителите на енергия от възобновяеми източници, най-големите банки и застрахователни дружества. Всички тези документи да се публикуват, независимо от настояванията на някои хора за „фирмена тайна”. Пълната истина и жизнените интереси на народа са по-важни от всякаква фирмена тайна сега. Ако се установят умишлено неизгодни за нашата държава клаузи да се пристъпи към разваляне на договорите и да се търси наказателна отговорност от виновните лица. Досегашните обещания на властите в този смисъл не се изпълняват. Това не е случаен пропуск. Очевидно се разчита на забравата във времето. Хората разбират това и няма да го простят, нито пък ще го допуснат!

5.До средата на 2015 г. да се провери състоянието на БНБ и дейността на нейното ръководство. Да се провери също състоянието на КТБ, на по-големите банки и на банковата система в цялост, за да се предотврати повторение на случилото се в КТБ и да се възстанови доверието в банковата система. Що се отнася до КТБ за предпочитане е тя да бъде запазена с участието на част от досегашните и нови акционери, без участие или с минимално участие на държавата. Да не се компенсират от държавата депозити на физически лица над 100 хил. евро или техният левов еквивалент. При установени нарушения да се вземат наказателни мерки.

6.До средата на 2015 г. Правителството и БНБ да изработят механизъм за по-ефикасен контрол над дейността и особено на финансовите трансфери на работещи у нас чуждестранни компании, предотвратяващ незаконния износ на национални ресурси, който уврежда интересите на България. При установени нарушения да се вземат наказателни мерки.

7.В отговор на растящия основателен обществен натиск до средата на 2015 г. да се отворят „досиетата на прехода”. За целта да се направи цялостен преглед на недвижимото имущество (къщи, вили, офиси, земя и други подобни у нас и в чужбина), на значимото движимо имущество (лимузини, яхти, хеликоптери, самолети и др.), а по възможност и на инвестиции в банкови депозити, инвестиционни фондове и ценни книжа, на най-забогателите българи и на така наречените „кредитни милионери” през последните 25 години и да се поиска от тях да докажат произхода на парите с които е придобито и платените данъци върху тези доходи. В зависимост от резултатите от проверката да се предприемат съответните действия пред компетентните органи.

8.Да се вземат ефикасни мерки за пълното усвояване на европейските фондове през следващия бюджетен цикъл 2014-2020 г.

9.До средата на 2015 г. България да представи кандидатурата си за присъединяване към подготвителния механизъм за членство в Еврозоната – ERM-II.

10.България да не подкрепя в ЕС налагането на икономически санкции срещу Русия, защото от това ще пострадат нашите интереси в енергетиката, туризма, външната търговия, транспорта, отбраната и други сектори. Като член на ЕС нашите национални интереси трябва да стоят над всичко, както постъпват другите страни членки.

11.България да защитава по-твърдо националните си интереси за изграждането на газопровода „Южен поток” и да стане инициатор за общи действия в защита на проекта пред Европейската комисия, заедно с другите заинтересовани страни от Югоизточна и Централна Европа.

12.Да се актуализира държавната политика по приватизацията. Да се прекрати приватизацията на важни обекти, особено в структуро определящи, в монополни и силно социално ориентирани дейности. Същото важи и за концесиите. В бъдеще да се приватизират само нерентабилни предприятия, работещи в конкурентна среда. Няма икономическа логика в приватизирането на добре работещи рентабилни държавни предприятия, както се правеше масово в миналото.

13.Отдавна се говори за потребността от структурни реформи. В тази връзка да се проведе мащабна модернизация на някои особено важни сектори и сфери на дейност: здравеопазване, образование, наука, иновационна система, култура, инфраструктура, енергетика, финансова система, администрация, демографско развитие, опазване на околната среда, вътрешна и външна мобилност, пенсионно дело, социално подпомагане, правораздавателна система, медии. За всеки от изброените, а и други области на дейност да се изготвят цялостни, широко обсъдени в обществото, ресурсно осигурени и ешалонирани във времето реформи, които да започнат от средата на 2015 г.

14.До средата на 2015 г. да се изработи държавна концепция за реиндустриализация. В рамките на тази концепция да се определят приоритетите за развитие на отделни отрасли, подотрасли и производства; да се възприеме държавно-частното начало за изграждане на модерни производствени мощности в индустрията. Реиндустриализация не означава възстановяване на старите структури и технологии в индустрията. В същия срок Правителството да внесе в Народното събрание проекто-закон за индустриална политика.

15.От 1 декември 2014 г. да се приложи разширена програма за финансово подпомагане на най-бедните граждани, ползващи централно отопление. Сегашната програма не обхваща всички нуждаещи се енергийно бедни домакинства. За целта могат да се изпорзват различни инструменти. Въвеждането на две цени за електроенергията – за малките и за големите потребители домакинства. Такава програма да се изработи и за подпомагане на най-бедните граждани, ползващи електрическа енергия и твърди горива.

16.При подбора на електроцентралите за включване в така наречения „енергиен микс” да се предпочитат тези, работещи на местни въглища, за да се осигури заетост на миньорите, железничарите и работещите в други свързани дейности. И да се изключват двете американски централи в Марица Изток и новите възобновяеми източници на енергия, поради прекомерно високите им цени.

17.До края на март 2015 г. да се направи цялостна проверка на дейността на ДКЕВР, комисията за защита на конкуренцията, агенцията за защита на потребителите, комисията по съобщенията, комисията за защита от дискриминация и на други агенции и комисии с дублиращи се или с второстепенни функции и да се вземат произтичащите мерки за евентуални съкращения.

18.Да се вземат незабавни мерки за подобряване събираемостта на данъците, особено на ДДС и акцизите, за ограничаване на контрабандата и сивия сектор. Направеното в тази област не е достатъчно. Това е много важно, защото събираемостта на данъците спада в смутни времена, като сегашното и ще поставя под въпрос изпълнението на бюджета за 2015 и следващите години.

19.Бюджетът за 2015 г. да е с дефицит плътно до 3% и в краен случай само за 2015 г. до 3,5-4,0% от БВП. Бюджетът за 2016 и за следващите години да е с дефицит до 3% от БВП до постигането на 3-4% средногодишен растеж на БВП. Намаляването на дефицита докато сме в депресия е погрешна политика. Придържането към въведения от Дянков 2% ограничител за бюджетния дефицит също е погрешно и трябваше да бъде отменено по времето на Орешарски, но той и досегашното ръководство на БСП очевидно не пожелаха да го направят.

20.Да продължи постепенното предпазливо повишение на държавния дълг през следващите години до 28-30% от БВП. Това не заплашва финансовата стабилност на страната, но помага за решаване на особено тежки текущи проблеми. Такъв дълг е два пъти по-нисък от допускания от ЕС. За щастие, заговорът на Президента, ГЕРБ и ДПС с участието на Орешарски да увеличат рязко държавния дълг с 3,5 млрд. лв. в края на юли 2014 г. не успя. Това щеше да бъде груба грешка. Такова рязко увеличение на държавния дълг не се налага сега.

21.През следващите години да се промени основната концепция на данъчната ни система. Наред с всичко друго, това налага да се промени структурата на данъчната ни система, като се сближава с европейската. Това означава увеличение на дела на бюджетните приходи от преки данъци за сметка на косвените.

22.В изпълнение на горното да започне работа по провеждане на мащабна данъчна реформа, която да включва:

А. От 1 януари 2015 г. ”плоският” данък върху доходите на физическите лица да се преобразува в умерено прогресивен с необлагаем минимум за месечен доход до 400 лв. и данъчни ставки: 10, 15 и 20% в зависимост от размера на дохода. Конкретните данъчни тавани подлежат на уточняване. Важното е да се остави достатъчен необлагаем минимум за най-бедните. Следващите месечни доходи, примерно до 2000 лв. (което е масовият случай) да се облагат с 10%; горницата от 2000 до към 5000 лв. с 15% и над 5000 лв с 20%. Това е умерена прогресия като се има предвид, че в ЕС преобладават максимални данъчни ставки между 45 и 55%. То би било важна стъпка към сближаване с облагането на доходите в ЕС, което неизбежно ще стане през близките години като един от елементите на интеграционния процес.

Така по-голяма част от доходите ще остава в бедните и средните доходни групи и ще повишава покупателната им способност. Това пък ще увеличава потребителското търсене на домакинствата (което е над 60% от БВП), предимно за произведени в България стоки и ще бъде стимулатор за икономическия растеж, заетостта, доходите и постъпленията в бюджета. Главният резултат от въвеждането на този данък е, че чрез необлагаемия минимум и данъчната прогресия бремето се премества към заможните и богатите слоеве и се облекчават бедните. Това е икономически оправдано, социално справедливо и целесъобразно от гледна точка на интеграцията ни в ЕС. От чисто фискална гледна точка крайният резултат ще е неутрален или леко положителен, но това не е най-важното. По-важна е справедливостта в разпределението на данъчното бреме – който получава повече ще плаща повече, защото може да си го позволи. Интересно е, че това е било разбрано и приложено във Великобритания през 1435 г. и в САЩ през 1862 г., а някои хора в България не желаят да го разберат и през 2014 г.!

Б. От 1 януари 2015 г. да се премине към семейно облагане на доходите. В този случай данъчен субект ще е семейството, а не отделните му членове, както е сега. Общият доход на членовете на семейството ще се дели на техния брой. Ако доходът на член е по-малък или равен на необлагаемия минимум, установен с новия данък върху доходите, той не се облага. Ако е по-голям горницата се облага по скалата на данъка върху доходите.

С този данък се оставя по-голям доход на разположение на семейството. Това ще стимулира потребителското търсене (а чрез него и растежа), ще допринася за по-висока раждаемост и ще улеснява отглеждането на децата. Това, наред с други мерки (повишаване на детските надбавки, помощите за отглеждане на деца, разширяване на детските ясли и градини и т. н.) е от изключителна важност за смекчаване на преживяваната от страната ни все по-остра демографска криза.

В. От 1 януари 2016 г. „плоският” данък върху печалбата (корпоративният данък) да се преобразува в умерено прогресивен данък с максимална ставка 20%. И тук препоръчвам да се оставя необлагаем минимум за печалбата на малките и средните фирми (това ще бъдат предимно семейни фирми, чийто размер подлежи на уточняване); да се запази 10% ставка за средните по размер печалби и да се въведе 20% за най-големите печалби над определена граница. Конкретните данъчни тавани подлежат на уточняване. В ЕС пробладаващите ставки за този данък са между 25 и 35%. С предлаганите умерено прогресивни ставки ще се направи важна крачка към сближаване с равнището на корпоративно облагане в западноевропейските страни, което неизбежно ще стане през близките години, като елемент на интеграцията в бюджетната политика.

Препоръчвам също тези основни ставки да се съчетаят със: а/ въвеждане на нулев данък за всички инвестиции в изостанали региони, по списък утвърден от Народното събрание, а също и за реинвестираната в производствени дълготрайни активи част от печалбата за следващите 10 години и б/ право на фирмите да прилагат ускорена амортизация за новопостроени производствени сгради, доставени нови производствени машини и съоръжения през 2016-2025 г.

На евентуални възражения от страна на Европейската комисия, че това е държавна помощ, може да се отговори с много силни контрааргументи: вековната икономическа изостаналост на нашата страна; ниската производителност и конкурентоспособност на нашата икономика в условията на открити пазари; оскотяващата бедност, пораждаща нарастващо социално напрежение; необходимостта от догонващо икономическо развитие на България, което е от взаимен интерес. Това може да бъде елемент на един допълнителен пакет от икономическа помощ, каквато по-бедните страни членки следва да поискат съвместно от ЕС в близко бъдеще.

Този корпоративен данък ще стимулира инвестиционната активност за разширението, за структурното и технологичното обновяване на производството, особено като се има предвид рязко спадналата инвестиционна активност у нас през последните години. Фирмите, които инвестират активно ще плащат дори под 10% корпоративен данък през следващите 10 и повече години. Това ще повиши растежа, заетостта, доходите и данъчните постъпления в бюджета.

Г. ДДС да остане на сегашното ниво от 20%, но от 1 януари 2016 г. за лекарствата, детските стоки и учебните помагала да се намали на 5%, а за хазарта и за екстравагантни луксозни стоки по списък утвърден от Народното събрание, да се повиши на 25%. Това също е умерена стъпка, като се има предвид, че в 7 страни членки на ЕС стандартният ДДС вече е 23 и 24%, а в 5 страни - 25 и 27%. Това ще облекчи живота на възрастните хора, които са главни консуматори на лекарства и ще помогне за стимулиране на раждаемостта и отглеждането на децата в контекста на демографската криза.

Д. От 1 януари 2015 г. данъкът върху лихвите по депозити да се прилага само за влогове сумарно над 100 хил. лева на вложител, независимо в колко срочни депозита или банки са вложени. Това ще засегне в момента около 8-10 хил. физически лица – български и чуждестранни граждани.

Е. От 1 януари 2015 г. да се повишат данъчните ставки върху доходите от дивиденти и други форми на капиталови доходи. Подробностите да се изработят от данъчните власти, като се има предвид въвеждането на умерено прогресивни преки данъци.

Ж. България да се присъедини към данъка върху финансовите трансакции, който предстои да бъде въведен в ЕС.

З. От 1 януари 2015 г. да се въведе прогресивен данък за недвижимо имущество над определен размер, примерно над 100-150 хил. лева по данъчна оценка, а може би и за притежавани екстравагантни транспортни и други средства и съоръжения: самолети, хеликоптери, лимузини, яхти и други подобни. Подробностите да се изработят от данъчните власти, като се има предвид въвеждането на умерено прогресивни преки данъци.

И. Да се преразгледат данъците за наследството, като се запази сегашното облагане на малките и средни наследства и да се повиши за големите и най-големите, превишаващи определен от данъчните власти размер. Това е икономически обосновано и социално справедливо.

Й. Да се забрани отнемането за бюджета на остатъчната неразпределена печалба от държавните фирми (след изплащане на корпоративния данък и дивидента). От 1 януари 2015 г. дивидентът за държавата да се намали от 80% на 20%. Това ще остави допълнителни ресурси на държавните фирми за финансиране на тяхното развитие.

23.От 1 януари 2015 г минималната работна заплата да се повиши от 340 на 400 лв., а от 1 януари 2016 г. на 450 лв. Повишението да продължи и през следващите години.

24.От 1 януари 2015 г. да се повишат с 10% помощите за безработни и с 2-3 месеца – срокът за тези плащания.

25.От 1 януари 2015 г. минималната пенсия да се повиши с 40 лв, а от 1 януари 2016 г. с още 40 лв. Повишението да продължи и през следващите гоодини. В съответствие с това да се повишават и пенсиите на по-горните етажи.

26.При ликвидация на предприятия изплащането на задълженията по заплати за работниците да се постави на първо място, наравно със задълженията към банки кредитори и бюджета.

27.От 1 януари 2015 г. да се криминализира укриването на осигурителни вноски.

28.От 1 декември 2014 г. да се осигуряват хранителни ваучери за най-бедните с месечен доход до 200 лв. на член от домакинството. Тази сума да се актуализира с инфлацията в началото на всяка следваща година.

29.Да се прецени състоянието на пенсионната система и целесъобразността от евентуални промени през следващите години. Пенсионната възраст да се обвърже със средната продължителност на живота. Да се запази ранното пенсиониране за тежките професии. Да се вземат допълнителни мерки за подобряване събираемостта на пенсионно-осигурителните и здравно-осигурителните вноски.

30.В края на 2014 г. да се предоставят коледни добавки на пенсионерите с ниски и средни пенсии до 400 лв. В 2015 и следващите години. да се изплащат коледни и великденски добавки за всички пенсии, като размерът им се определя ежегодно според възможностите на бюджета.

31.От 1 януари 2015 г. да се повишат детските добавки до три деца в семейство средно с 50% и с поне още 50% в началото на 2016 г. Увеличението за второ и трето дете да става с нарастващ процент в сравнение с първото, като за четвърто дете пада до равнището на първо дете. Това увеличение да продължи и през следващите години. То се налага поради застрашителното падане на раждаемостта.

32.Считано от есента на 2014 г., през всяка следваща година, постъпващите деца в първи клас да получават еднократна помощ, чийто размер за учебната 2014-2015 г. да се увеличи на 400 лв.

33.Да се предоставят нисколихвени държавни кредити за млади семейства без собствено жилище, затруднени да обслужват ипотечните си заеми. Разликата до пазарната лихва да се компенсира от бюджета.

34.Да се ускори строителството на детски ясли и градини в големите градове, където те не достигат.

35.През 2015 г. да започне намаление на таксите в държавните и общинските предучилищни детски заведения, а до края на 2016 г. да бъдат отменени. Пропуснатите от това приходи на детските заведения да се компенсират с бюджетна субсидия.

36.Да не се допуска увеличение на разходите за отбрана през 2015 и следващите години, въпреки натиска на НАТО. Да се отменят плановете за покупка на самолети-изтребители – втора или трета употреба, които ще струват между 600 и 800 млн. лева. България не може да си позволи такива екзотични покупки в тези трудни времена.

37.Съкращение на централната и местната администрация и на разходите по нейната издръжка с 15% до края на 2015 г. и с още 15% през 2016 г.

38.Да се осигури своевременно разплащане на държавата и общините с бизнеса и по-бързо възстановяване на ДДС. Такива забавени разплащания да се олихвяват по същия начин, както просрочията на гражданите към техните кредитори.

39.Да се увеличи субсидията за здравеопазване, образование, наука и култура като процент от БВП в бюджета за 2015 г. и постепенно до 2018 г. да се изравнят с нивата в сравними с нас други страни, членки на ЕС.

40.Да се отмени статутът на търговски дружества за болниците и други здравни заведения.

41.До края на юли 2015 г. да се провери състоянието на Националната здравно-осигурителна каса, да се вземат мерки за отстраняване на евентуални нарушения в използването на средствата. Да се пристъпи към замяна на така наречените „пътеки” с клинично свързани групи, считани от специалистите за по-подходящи, макар че изискват повече средства за тяхното финансиране.

42.Да продължи прегледът на състоянието на общинските болници и неправилно закритите да се възстановят с държавна помощ. Същото да се направи и с изпаднали в задлъжнялост други държавни болници. Особено внимание да се обърне на планинските и граничните райони, където болниците и училищата са своеобразни социални котви за смекчаване на обезлюдяването им.

43.До средата на 2015 г. да се изготви програма за съживяване на българското земеделие и особено на производството на плодове и зеленчуци, на екологично чисти хранителни продукти и на животновъдството.

44.Да се ограничи собствеността върху земеделски земи до 500 дк. за физически ли


 
Рейтинг

12345
Икономически и социални предложения | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД