Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Недомислията във властта
07 Септември 2014 г. - 22:46 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Венелин Чалъков за дефектите във властта...

Недомислията във властта

Венелин Чалъков за дефектите във властта. Написването на статията е провокирано кърпенето на закони, вместо правене на реформи; примитивни кавги, вместо парламентарни дебати; ръководене на държави с недомислени стратегии; граждански протести с недомислени искания.

Недомислията и глупостите са продукти на мисленето, което произвежда обосновани твърдения, само когато не нарушава принципите (законите) на логиката. Лесна за разбиране е познататадвоична логика, която определя верност или неверност на твърденията с числа 1 и 0 - виновен с 1, невинен с 0. По-трудна за разбиране е логиката на размитите понятия, които се осъзнават чрез антонимите си. Размитата логика определя верност или неверност на твърденията с числа, които определят категории (степени) – рискът е голям - 0,75, сивото е малко - 0,20 , умението е добро -3,5 ,капитализмът е голям - 75 % и т.н.

Мисленето чрез тези логика, произвежда верни твърдения при спазване на логическите принципи : употребяване само на едносмислови термини; недопускане на противоречиви твърдения; всяко твърдение е или верно или неверно; достатъчно обосноваване на твърденията. То произвежда истинни твърдения, само когато основанията им са истинни. Мнозинството от твърденията са верни, но не са истинни. Още Христос е знаел това и поправял верното твърдение на излекувани по “чудо” - “Господи Ти ме излекува”, с истиннототвърдение - “Твоята вяра те излекува”.

С голяма честота се нарушава принципът за едносмисловост на термините. Това става по много начини: подмяна на информативни термини с метафори - информативния термин “бройни числа” математици подменят сметафоричния “естествени числа”; подмяната на понятия – политици признават за легитимни власт взета без избори и т.н.

Трудна за разбиране е логиката на системното (комплексното) мислене. При несистемно мислене се получават условно истинни твърдения и мнения, подобно на оптималните стратегии в управлението. Твърденията на системното мислене са безусловно истинни, подобно на екстремалните стратегии. Несистемна истина е твърдението - “Парите икономисаниот плоския ДОД стимулират потреблението, защото отиват за купуване на стоки”. Системната истина, която се получава и от социологическо проучване, е твърдението - “С парите икономисани от плоския ДОД самобедните купуват стоки,богатите ги влагатв акции, депозити, хазарт”.

Недопустими при ръководенето на държавите са стратегии и политики плодове на несистемно мислене, защотопричиняват вреди на цели народи, не хармонизират, а конфронтират, съжителствата на етносите, съсловията, класите, провокират протести, бунтове, терори, кръвопролития.

На кандидатите за власт,организаторите на граждански протести, политжурналисти безплатно предоставяме логически анализи на някои актуални ръководни проблеми и идеите за техните решения, с надеждата, чеще бъдат разбрани и използвани заформулиране на здрави политически искания и адекватни предизборни обещания:

· Съвременната теория на държавата вижда законите като средства за ръководене, в които законодателната власт определя рамката - целите и ограниченията (условията) при всичкиобществени дейности, а изпълнителната власт определя алгоритмите и стратегиите за решаване проблемите на дейностите, при спазване на рамката. Ефективността на ръководенето зависи от достижимостта на целите и оптималността на ограниченията, отговорност за които носят депутатие и от оптималносттана алгоритмите (процедурите) и стратегиите, отговорност за които носят комисарите (министрите). Нелогичното разпределение на правомощия, автоматично води до безотговорност или дублиране на отоворност, раздути щатове, оскъпяване на ръководенето и нови проблеми.

· Конституциите са основни закони - нормативи определящи обществените строеве. Една конституция е легитимна, ако е избрана от данъкоплатците - суверенът, чрез референдум,измежду две алтернативни, предложени от властващите и опозицията. Писането и приемането на конституции от депутати е присвояване на власт.

Кръвопролитията, не само в мюсюлманските държави, са предотвратими чрез стратегията: силово разтърваване от ООН на биещите се; изработване на две конституции -от власти и от опозиция;референдум за избор на конституция, под контрола на ООН; поемане на властта от спечелилите изборите. Буди недоумение, неизползването на тази ефикасна стратегия от членовете на Съвета за сигурност към ООН.

· Анализът на процедурата “гласуване със “за” и печелене по вишегласие”, масово ползвана от комисии приназначаване на ръоводни длъжности, номиниране на кандидати, присъждане на професионализъм, признаване на научни постижения, показва, че тя не дава оценки, а определя разпределения по кандидати на гласовете “за”. При компетентни и неподкупни членове накомисии, един от кандидатите получава всичките гласове “за”, защото е малко вероятно да има повече от един най-добър. Некомпетентните членове вземат своето решение въз основа на чути препоръки, рецензии, мнения, отзиви.

Буди недоумение използването на тази процедура в отраслитеНаука и Образование, където се произвеждат безценните продукти -открития, модели, подобрения, изобретения. И Нобеловите наградисе раздават чрезсъщата примитивна процедура !

При няколко кандидати, оценки, примерно шестобални, се получават с простата процедура класиране (ранжиране), при която гласуващите посочват ранговете - местата на кандидатите. И при тази процедура, некомпетентните или подкупените оценяващи изкривяват получаваните оценки и правят класиранията оспорими.

Само процедурата за класиране по един или няколко показателя, известна под името “Експертно оценяване с автоматично изключване на некомпетентните оценяващи”, дава неизкривени оценки, които са проверими чрезоценяване от другиоценители.

· Депутатско недомислие е неосъзнаването, че голямото манипулиране на изборни резултати се прави не чрез купуването на гласове, а чрез подвеждащи предизборни обещания. Проблемът е решимчрез информационно равнопоставяне на партиите и кандидатите пред избирателите – предоставяне по пощата на всеки избирател и платен от държавата пълен набор от едноформатни листовки, съдържащи предизборните обещания на всички кандидати. Партиите не печатат никакви агитационни материали. Листовките, съчетани с бюлетините и плик адресиран до изборната секция на избирателя, в който той поставя спокойно избраната бюлетина, дават възможност за информиран избор и удобно гласуване, чрез пускане на плика в секционната урна. Гражданите с отнето изборно право получават уведомление за отказа.

· Безсилието на властите да контролират престъпността е резултат от неадекватното осмисляне на юридическите термини : възмездявания на причинени щети или пропуснати ползи, които могат да бъдат справедливи или не, и наказания –затвор, глоба, които трябва да бъдат ефикасни - премахващи рецидивизъм. Объркването на тези две понятия, издава неосъзнаване на умишлените престъпни деяния като заразни психосоциални болести, а наказанията като средства за лечение,които психотерапевтът определя и дозира в зависимост от величината на рецидивизма на престъпника, а не съдията в зависимост от тежестта на престъплението. Наказаниятане са ограничими “от-до”.

Фунцията на съдебните заседатели е определяне, чрез процедурата експертно оценяване, на вероятността“невинен-виновен”. Когато тази вероятност е недостатъчна,делото се връща за дораследване. Функция на съдията е определяне на справедливи възмездявания, а на псиотерапевтът –ефикаснихуманни наказания, които са полезни за рецидивистите, когато се изтърпяват до пълно нормализиране на техните поведения. Лечението на нелечимите рецидивисти, спонтанно достига времетраене “до живот”. Възмездяванията са ефективни, когато са съставени от парични обезщетявания, които са справедливи, когато са равни на величините на физическите вреди, психическите вреди, пропуснатите ползи + разходите за следене, издирване, залавяне, разследване, плащани сега от данъкоплатците. Умните рецидивисти осъзнават, че заплащането и на тези скъпи разходи прави престъпните бизнеси финансово неизгодни. Почтените адвокати не ползват стратегията непризнаване на вината, протакаща наказателните процеси и не съветват клиентите си да ползват недомислията - “Имаш право да мълчиш.”, “Невинен си до доказване на противното”, а ги съветват да ползват финансово изгодната стратегия- пълно покаяние.

Адекватният критерий за ефективност на борбата на властта с престъпноста е не намаляване броя на престъпленията, а намаляване броя на рецидивистите.

· Заплащането на трудовите заетости по модела постоянни заплати, нарушава принципа за заплащане на трудови резултати, спонтанно конфронтира интересите на наемници и работодатели, особенно при недостатъчност на поръчки. В трудовите кодекси се наблюдава объркване на понятията трудова заетост, трудови дейности и технологични престои. Адекватно заплащане на всички видове трудови резултати се получава чрез модела разделно почасово заплащане, при който очакването на работа не се заплаща. При ситуация на недостатъчни поръчки,трудовите заетости се намаляват, намаляват се или се нулират заплати, съкращения на персонал не се правят, част от персонала напуска по собствено желание.

При разделното почасово заплащане трудовите договори не включват задължение на работодателят да осигурява постоянна работа. Забавените заплати се получават олихвени. Пенсионните осигуровки се плащат от заплатите, както здравнитеосигуровки. Разумните наемници работят и по съвместителства, създават си и поддържат собствен осигурителен влог безработица. Системата разделно почасово заплащане автоматично решава проблема – равна заплата за равен труд, независимо от местоработата и държавата. Наемниците не се пазарят, защото знаят формулата за цената на своя труд и цените навсеки друг. Отпада търсенето на места с по-високи заплащания,трудовата миграция се свежда до намиране на работа.

· В логически ръководената държава ДОД е разделен на Данък трудовидоходи – заплати, хонорари и Данък нетрудови доходи – дарения, подпомагания, ренти, наеми, лихви, дивиденти, комисионни. ДТД е с еднакъв процент зазаплатите над минималната, ДНД е със степенуван процент за нетрудовитедоходи над минималните.

Степенуваните проценти в ДНД са ефективеникономически лост с който властта регулира имуществената поляризация на гражданите - увеличава съсловието със средни доходи и постига отказ на алчните банкери, от правене на икономически кризи. Властите се конкуриратпо показател - величина на дисперсията на разпределението на доходите. 

Автор Венелин Чалъков, 02.2013


 
Рейтинг

12345
Недомислията във властта | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД