Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Българската туристическа индустрия Част II
11 Декември 2013 г. - 12:43 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Румен Драганов за прогнозите на Института за анализи и оценки в туризма (ИАОТ)...

БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ ПРЕЗ 2014 Част II

Румен Драганов за прогнозите на Института за анализи и оценки в туризма (ИАОТ).

Данните публикувани от НСИ показват, че през 2012 година намалява драстично броят на леглата в експлоатация, с близо 1000 единици, както общия брой на наличните нощувки, спрямо същия период на предходната година намалява с близо5 млн. при увеличение на параметъра общ брой реализирани нощувки за 2012 година, спрямо предходната година с близо един милион, което е и в основата на подобряването на параметъра средна заетост на легловата база с разлика от 5.6 пункта. Намаляването на общия брой налични нощувки и като цяло броя на леглата в експлоатация и броя на стаите за 2012 година е в резултат на промяната в Закона за местните данъци и такси в началото на 2011 година, доведе до това, през 2011 година някой хотели да бъдат принудени да намалят броят на леглата и да декларират това ново обстоятелство пред Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) или пред общините, извършили тяхната категоризация.

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

ОБЩО ХОТЕЛИ

2010

ОБЩО ХОТЕЛИ

2011

ОБЩО ХОТЕЛИ

2012

ОБЩО ХОТЕЛИ

2013

Общ брой категоризирани хотели

3 540

3 776

2 758

2 759

Брой стаи

141 820

141 625

162 028

165 120

Брой легла в експлоатация

283 641

 283 251

301 140

 306 785

Общ налични нощувки

 61 997 293

58 855 218

 56 211 341

58 340 000

Общ брой реализирани нощувки

16 261 170 

18 855 331

20 252 038 

21 264 640

Средна заетост

26.2%

32.04%

36.0%

36.4%

Таблица 2. Статистически данни за броя на категоризираните хотели. Данни НСИ и ИАОТ.

Структурата на класификацията на средствата за подслон по тяхната категоризация, извършвана както от министърът на МИЕТ, така и от кметовете на общините в съответствие със Закона за туризма показва,че голямата част от тях са категория 1-2*, които представляват близо 56% от цялата налична леглова база. Това до голяма степен обяснява и нискобюджетния характер на българския туризъм.

Очаква се през 2014 година хотелската индустрия да продължи да работи отлично с ръст в параметъра брой туристи от 2.5% и приходи от туризъм с 1.5% като ще разчита на държавните институции, да подобрят в съответствие със Закона за туризма(2013)управлението на публичната държавна собственост, представляваща туристически атракции - културни и природни забележителности, и на подобряване представянето на нематериалното културно наследство. Държавата още не се припознава като собственик на туристическите атракции – публична държавна собственост, не води техен регистър, и не ги управлява Тя още не осъзнава и своята възможност да създаде нови работни места и да съдейства за подобряване на местните икономики чрез публично-частни партньорства, особено на онези, намиращи се в отдалечени райони и там, където други индустрии не могат да създадат нови работни места.

Румен Драганов

Директор на Института за анализи и оценки в туризма


 
12345
Българската туристическа индустрия Част II | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД