Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Нормалната държава
28 Ноември 2013 г. - 09:58 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Венелин Чалъков за държавата и политиците ...

Нормалната държава

 

Венелин Чалъков за държавата и политиците. Бяха необходими повече от два месеца на студенти юристи, организатори на политически протести, за да разберат, че правовата държава е конституционен принцип, чевандализмите, окупациите, блокиранията ... са престъпления. Но сред множеството на недомислените им искания изненадващо се появи мечтата на мнозинството избиратели - “Искаме да живеем в нормална държава!”. Това искане не е утопия, то е постижимо, но с реформиране на държавата, базирано на понятието “нормална (неуродлива) държава”. Сегашните депутати и евродепутати, доволни от политическото статукво, съботират изработването наизборен закон, който да го ромени.

Държавата е вид обществен организъм, подобен на биоорганизмите. Тя е нормална, когато организацията й е изградена по Адекватния класификатор на обществените дейности, а не по сега ползвания от статистиката примитивен и непълен списък на обществените дейности.

В нормалната държава изпълнителната власт е разделена на три. Мажоритарно се избират премиер, отговарящ за производствата, президент, отговарящ засигурноститеи председател на парламента, отговарящ и за ръководенията. Отраслите се ръководят от комисари чрез агенции, министрите ръководят по трима комисари. Депутатите са само 72-ма, по двама за всеки отрасъл. Нормалната държава е оптимална.

Нормалната държава няма големипроблеми, защото:

· Изпълнителната властсвоевременно намира вътрешни и външни пазари на създаваните стоки и на трудовите ресурси. Инвестици, с цел развитие и създаване нови рботни места,се правят само в подотраслите, където има потребност и са осигурени пазари на стоките.

· В нормалната държава няма протести с искания“ Достойно(!) заплащане на труда”, защото всички заплати се определят по модела разделно почасово заплащане и не зависят от търсенето и предлагането.

· Правилникът на парламента гарантира произвежднето само на нормативи – закони, правилници, стандарти, които хармонизират интересите на соиалните групи. Параментарните комисии не правят, а редактират нормативите предложени от избирателите - суверена или от комисарите. Депутатите ги приемат или отхвърлят с вишегласие.

· В нормалната държава рецидивистите са в затворите. Това се постига чрез справедливи присъди – виновните обезщетяват пострадалите и по фактура, плащат или се задължават да изплатят, всички направени за тах държавни разходи за издирване, следене, залавяне, разследване, ... . Свобода сеотнема до излекуване от рецидивизма , а не за срокове според тежестта на престъплението. Фондът за борба с престъпността се препълва за броенигодини. Полиция, охранители, ... , мотивирани от адекватното заплащане, излавят всички рецидивисти.

В нормалната държава протестите са минимум. Недоволните депозират своите искания и предложения в институцията Омбудсман, където се отсяват неоснователните. Основателните сепредоставят на комисарите за удовлетворяване или внедряване на прадложенията.Отхвърлените се обжалват в Конституционния съд, който отменя неоснователни отказии присъжда пропуснати ползи.

Интересите на производители, търговци и потребители са хармонизирани. Статистикатаизчислява себестойността на всички сортове стоки, услуги и ръководения по формулатаСебестойност = суровини + полуфабрикати + консумативи + амортизации +обслужване + доставяне + изпълнителски и ръководен труд. Комисарят отговарящ за ценовата конкуренция,периодично актуализирасредно претеглените себестойности на стоките по отделните кошници и ги публикува. Въоръжени с тази информация, потребителите издирват изгоднитеоферти, бойкотират спекулантите, купуват самонеобходимото.

Предложителите работят с делови информативи оферти. Забранени саманипулативните, подвеждащите и просташките реклами. Стоковите пакети -Телевизия, Интернет, Фони, ..., се предлагат, без такси и заробващи договори, по цени за минута, определени от потребените количестваинформации по отделните продукти. Цените нарастват зачасоветес пик натоварване и се намаляватза нощните, както цената на еленертията.

В нормалната държава пенсионният фонд е бездефицитен, защото пенсионият модел е пенсионен влог. Пенсиониращия се определя годината на пенсиониране. Годишната му пенсия е равна на кумулатата на неговите вноски, делена на разликата между средната продължителност на живота му игодината на песиониране.

В нормалната държава съсловието със средни доходи е най-многобройно. Ежегодно се публикуват числата средно претеглен семеен доход от заплати, дивиденти, ренти, лихви, ..., инеговата дисперсия. Управляващи допуснали намаляване на дисперсията, губят доверието на избирателите - подават оставки без да изчакват протести.

Партия, която впише в предизборнатаси оферта-програма, поне част от идеите за нормализиране на държава, автоматично печелиизбори с квалиицирано мнозинство.У нас, за сега,няма такава партия.

 

11.2013Венелин Чалъков


 
Рейтинг

12345
Нормалната държава | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД