Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Данъчна политика Част II
15 Април 2013 г. - 11:12 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]

проф. Иван Ангелов Данъчна политика Част II ...Данъчна политика Част II

Таблица 1. Данъчна структура в ЕС-27 и в България - % от БВП

Видове данъци

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2008 България

1. Косвени данъци

- ДДС

- Акцизи и потреб. данъци

14,0

7,0

3,0

13,6

6,8

2,9

13,6

6,8

3,0

13,6

6,8

3,0

13,6

6,8

2,9

13,7

6,9

2,8

13,9

7,0

2,7

13,8

7,1

2,6

13,4

6,9

2,5

17,2

10,8

6,4

2. Преки данъци

- ДОД

- Корпоративен данък

13,9

10,0

2,8

13,5

9,8

2,6

13,0

9,5

2,4

12,7

9,3

2,2

12,7

9,0

2,4

12,9

9,1

2,6

13,4

9,3

3,0

13,6

9,4

3,0

13,5

9,5

2,7

6,0

3,0

3,0

3. Социални осигуровки

- Работодатели

- Работници

12,7

7,3

4,1

12,6

7,2

4,0

12,6

7,2

3,9

12,8

7,3

4,0

12,6

7,2

3,9

12,6

7,2

3,9

12,5

7,2

3,9

12,4

7,1

3,8

12,6

7,3

3,9

10,1

6,1

4,0

Общо данъци и осигуровки

40,6

39,7

39,0

39,0

38,9

39,2

39,7

39,7

39,3

33,3

Източник: ЕuropeanCommission, 2010 ReportonMonitoringTaxRevenuesandTaxReformsinEUMemberStatesTaxPolicyAftertheCrisis, Annex, October 2010. Като изключим таблица 2., другите данни по страни са от същия източник. Последната колона е изчислена от автора.

Пояснения: През последните години се правят отделни промени в някои страни, които обаче не променят общата картина, описана в таблицата.

 

Отношението на данъците и социалните осигуровки към БВП е мерило за нивото на данъчното бреме. През 2008 г. е било 39,3% в ЕС-27. То е най-високо в Дания – 48,2%, Швеция – 47,1%, Белгия – 44,3%, Финландия – 43,1%, а най-ниско в Ирландия -29,3%, Словакия – 29,1%, Латвия – 28,9%, Румъния – 28,0%. България е в средно положение – 33,3%. Осем страни членки имат по-ниско общо данъчно бреме от нашето.

Между страните има големи различия в размера на данъците. През 2008 г. косвените данъци са били 29% от общите данъчни приходи в Белгия, 30% в Испания и Финландия, 31% в Чехия, 32% в Германия, 33% в Италия и Великобритания и т.н. Както се вижда, няма особено големи различия между старите членове на общността. Най-висок е бил делът на приходите от ДДС в България – над 55%, в Кипър 48%, в Малта, Румъния и Ирландия – 42% и т.н. Новите страни членки се различават съществено от старите с високите си косвени данъци. Делът на преките данъци в общите данъчни приходи варира от 21% в България до 62% в Дания.

Максималните проценти на стандартния ДДС за ЕС-27 в 2000 г. са били 19,2%, в 2005 г. – 19,6% и в 2010 г. – 20,1%. През последните години има повишения, които в някои страни членки достигат 27% (Унгария), 25% (Хърватска, Дания, Норвегия, Швеция), 24% (Франция, Румъния), 23% (Гърция, Ирландия, Полша, Португалия). В България той е 20%. Нашето ниво на ДДС съвпада със средното стандартно за общността.Като се има предвид, че в повечето страни от ЕС има диференцирани (по-ниски) проценти, нашето ниво на облагане с ДДС е едно от високите. Виж продължение Данъчна политика Част III.


 
12345
Данъчна политика Част II | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД