Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Ефективност на протестите
12 Април 2013 г. - 09:14 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Активите на гражданските общества вече осъзнават, неспособността на представителните власти да ръководят държавите ефективно...

Ефективност на протестите

Статията е адресирана до организаторите на граждански движения и протести. Активите на гражданските общества вече осъзнават, неспособността на представителните власти да ръководят държавите ефективно, да правят ефективни политики. Протестиращите се осъзнават катовласт на народа, способна да сваля правителства и да разгонва парламенти, но за съжаление, неспособна да изработва оптимални нормативи за ръководене на държавите.

За срам на конституционните съдии, активът на българското гражданско общество осъзнаванедопустимо присвояване на власт от представителната власт, осъзнава и нейната нелегитимност, защото е избирана чрез закон, изработен и приет от нея, а не от суверена народ. Действуващата конституция не е легитимна, защото е изработена и приета от депутати – представителна власт, а не е избрана от народа чрез референдум, измежду поне трипредложени от партийни коалиции. Гражданското общество осъзна, че иЕвросъюзът налага недомисленидирективи и е далеч в своето развитие от мечтаната нормална държава.

Бъбривите “изследователи” на демокрацията не осъзнават, че практикуваната демокрация не е истинска, защото допуска до власт котерииустройващи членовете си на престижна работа. Партии или коалиции имащи просто парламентарно мнозинство, стават порочни диктатури, които правятнедомислени политики, натрапват на народа лобирани закони, не променятнедомислените, не правят реформи.

Ярък пример за юридически недомислен закон, създаващ много проблеми, е закона уреждащ собственостите. В него, понятието частна собственост, принципно включващо само частна собственост на трудови резултати, е разширено с частна собственост на терени (земи), подземни богатства, естествени гори, археологически находки, ... . Това недомислие спонтанно се използва от алчни граждани, за “законно” присвояване и търгуване с чужди трудови собствености, каквито са Панагюрското златно съкровище, заграбване с цел търговия, на общинска, държавна или международна собствености, каквито са : терените под жилищата, сградите, фабриките, нивите, горите, акваториите, природните ресурси, ... .

Друг пример за недомислен закон е изборният закон. Понятиегочестни избори е подобно на честни състезания – състезания с равен старт за състезаващите се, без употреба на допинг. Изборите, правени по сегашниятзакон, са нечестни, защото състезателите - кандидатите са неравнопоставени пред избирателите при предизборното агитиране, а избирателите са затрупани с информационно манипулиране. Честна предизборна конкуренция се постига просто, чрез стандартни оферти, съдържащи предизборните обещания на всеки независим кандидат или партия. Нормалната държава разполага с актуализирана информация за постоянните адреси на всички свои граждани. Офертите сеотпечатват от държавата и изпращат по пощата лично до всеки избирател. Икономисват се държавните субсиди, прахосвани сега за купуване на гласове и за манипулиране на емоционалните избиратели с листовки, плакати, клипове, концерти, дебати, освобождават се разумните избиратели от досадното агитиране.

Избори не могат да се фалшифицират, когатозастъпниците зорко наблюдават броенето на бюлетините в СИК, получават копия от протокола и партиитеправят паралелно преброяване.

Поради липсата на изискване за компетентност, избираните депутати чрез партийни листи, имат слаби знания за ръководене на държава, защото са подредени в листите не по оценки за компетентност, а попопулярност или ходатайства. Тези хора не могат да правятреформи, защотоне осъзнават проблемите на нормативите, не различават, не търсяти не знаят съществуващите оптимални решения на проблемите. Глупаво е да се мисли, че проблемът е решим с преференция - маркиране на депутат в листа.

Сегашните парламентарни диктатури не могат да решават даже сравнителнопростите, но ключови проблеми : проблемът “заравен труд равна заплата, осъвременявана ежегодно с процента на инфлацията”; проблемът “за балансиране на пенсиите с пенсионни вноски на работещите”; многобройните проблеми на потребителите. Натрапват на народите нови недомислени закони или закони изгодни за тях и за техните явни и тайни спонсори. И законите спазарени на тристранката - правителство, работодатели и профсъюзи, не хармонизират интересите на социалните групи и създават изкуствени конфлекти.

Всички проблеми са решими чрез ефективен контрол на представителните власти от народа, който е възможен с допълване на тристранката с представители на протестиращите и прерастването й в четиристранка – правителство, работодатели, профсъюзи, протестиращи.

Сегашните представителни власти са доволни от политическото статукво, сервиращо им тлъсти заплати, комисионни, премии, привилегии и освобождаващо ги от всякакви отговорности за нанесени на гражданите щетии пропуснати ползи от некадърно ръководене.

Големият проблем на спонтаннно възникващите граждански сдружения се крие в използваната от техните организатори примиивна технология за саморганизиране. Чрез Фейсбук, могат да се създават приятелства, да се правят митинги и шествия, но не могат да се формулират адекватни искания на протестиращи. Настаромодните “кръгли маси”се стига до сбивания за микрофона, но не и доясно формулиране на проблемите, а още по-малко, до техните съществуващи оптимални решения. Митингите и шествията не са нацелени към постигате на мечтаната от народа нормална държава, определена от адекватна конституция.Това се обяснява сполитическото иръководното невежество на лидерите на протестиращите и слабото познаване на организиращитевъзможности на Интернет.

Алтернативната власт Граждански сдружения става ефективна, само когато сдруженията саконсолидирани и коалирани от общи искания и конкретни предложения за решаване на проблемите. Консолидация на гражданско сдружениееосъществима чрез организационната форма Интернет клуб, функционираща по процедурата - Задочно (офлайн) дебатиране, базирана насофтуера Имеил. Задочносттана дебатирането автоматично води до кратки, делови и добре обмислени мнения, адекватни оценки, реплики, дуплики, каквито са невъзможни при онлайн дебати. Автоматично се получавадостатъчен архив за анализи и оценяване на предложенията, картотека на предложенията и публикуване на оптималните в сайта на сдружението.

Достъпдо клубовете трябва даимат само граждани, на които е казана от ръководитела на дебата паролата на имейла. Тайните клубове имат привлекателността на конспирациите. Ефикасна зещита на клуб от шпиони хакери и бърборковци се постига с непробиваемо криптиране на дебатите чрез вече съществуващ софтуер.

Подобно на “социолозите” журналистите не различават оптималните решения на проблемите от дилетантските мнения. Радиа, телевизии, вестници, сайтове, натрапват на своите потребители политически скандали, клюки, примитивни коментари на социални процеси или призиви на висши ръководители от вида “Да запретнем ръкави и да подредим къщичката си !”. Вместоанализи на предизборните обещания, забавляват избирателите с прогнозите за спечелване на изборите, сдоговори за провеждане на свободни и честни избори, ... . Вместо пълна информацияза доходите, включваща средната им стойност и дисперсията – определитела на величината на съсловието със средни доходи, съобщаватпоредното класиране на държавите по бедност.

Гражданските сдружения доказаха своята ефективност при сваляне на некадърни правителства. Тя може да бъде повишена чрез легитимно участие в четиристранка, съчетано с предложения на оптимални нормативи.

Организаторите на протести, прочели тази информация и имащи въпроси, могат да се свържат с автора само чрезимейла му.

 

04.2012, Венелин Чалъков, vtchalakov@abv.bg


 
Рейтинг

12345
Ефективност на протестите | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД