Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Справедливо дялово разпределение на топлинна енергия
10 Април 2013 г. - 19:23 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]

Искане за експертна среща по темата за дялово разпределение на топлинната енергия ...ОТНОСНО: Mодел за дялово разпределение

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Предлагам Ви да обърнете внимание на предложение за математически модел за дялово разпределение на топлинната енергия, разработен от г-н Благой Порязов. Моделът касае хиляди граждани и самите топлофикации.

 

Моделът е свързан и с промени в законодателството, но служебното правителство и Софийска търговско-промишлена камара могат да инициират експертна среща по темата.

 

Като се надявам да приемете моето предложение за експертна среща за обсъждане на модела, оставам

 

С уважение,

Георги Чернев, председател на Софийска търговско-промишлена камара

Chernev@scci.bg

 

 

 

 

Справедливо разпределение на топлинна енергия

Благой Порязов се обърна чрез Софийска търговско-промишлена камара и Търговски вестник към всички останали медии и експерти, които са съгласни да коментират темата, с молба да бъде подкрепен в неговото искане правителството на България да обърне внимание на предложен от него математически модел за справедливо дялово разпределение на топлинната енергия. Софийска камара изпрати писмо до министър председателя г-н Марин Райков с искане за експертна среща по темата.

 

„Предложеният модел е резултат на дългогодишна порочна практика на неконтролируемаексплоатация на потребителите от монополистите наречени Топлофикация, порочни „държавни” нормативни актове.

 

Независимо от технологично известното за всички инженери по топлотехника, че за нормално функционираща отоплителна система с вертикална инсталация съотношението на топлоотдаването от сградна инсталация и отоплителни тела (радиатори) е приблизително 1 : 2 – те в интерес на компаниите, в които работят услужливо и дори престъпно си премълчават,когато това съотношение достига дори нива дори над 3 : 1 в полза на топлоотдаването от сградна инсталация. Тази практика се толерира и защитава по от съществуващите Нормативни актове на държавата, позволяващи на монополиста принудително да събира задължения дори за безспорно установено непотребяване на топлинна енергия.

 

Справедливо решение по темата касае над 800 хиляди домакинства в България, закрепостеничрез порочна „държавна” нормативна уредба, към монополиста наречен „Топлофикация”.

Кратко описание на предимствата на математически модел (ММ) за справедливо дялово разпределение на реално потребена топлинна енергия в сграда с вертикална отоплителна инсталация.

1.ММ е изграден изцяло върху техническия проект (ТП) на сградната инсталация (СИ), заложените в него технологични възможности на отоплителната система (ОС), математически теореми и аксиоми и физическия закон за топло отдаване.

2.Гарант за справедливо отчитане на реално потребена топлинна енергия (ТЕ) е елементарен, но изключително надежден измервателен уред (ИУ) – водомер за топла вода (по-евтин от сега използваните ИУ), поставен и пломбиран на входа на отоплителното тяло (радиатора).

3.Гарантира многократно повишаване на качеството на топло отдаването при намаляване на потреблението на ТЕ до 35-40%.

4.Гарантира почти на 100% справедливо дялово разпределение на реално потребена ТЕ.

5.Позволява индивидуализиране на сметките на абонатите за реално потребена ТЕ.

6.Изключва възможността на нерегламентирано потребление и изкривяване сметките от доставчика.

7.Позволява ежемесечно отчитане, което гарант за своевременно засичане на отклонение от технологичните параметри и предприемане на мерки за предотвратяване на злоупотреби.

8.Позволява софтуерно отчитане, проследяване и контролиране на потреблението.

9.Дава възможност за прогнозиране и самоконтрол на потреблението съобразно финансовите възможности на абонатите.

10.Дава възможност за засичане на размера на нерегламентирано потребление на всеки щранг от отоплителната система и последващо му локализиране.

11.За отказ от потребление няма да се изисква специално волеизявление, а само спиране на топлоподаването от вентилите на входа на радиаторите.

12.Няма да се заплащаТЕ от сградна инсталация по равно независимо от това дали има потребление или не (както е по сега действащата методика), а само точно дефинирана от ТП част от ТЕ преминаваща по вертикалния щранг и потребявана само от радиаторитена етажите над съответното помещение.

13.При нормално функциониране на отоплителната система в сградата с вертикална инсталация, ММ гарантира почти на 100% съвпадение на отчетената ТЕ от главния измервателен уред в абонатната станцияи сумата от отчетените показатели на всички индивидуални измервателни уреди. Разликата може да бъде само от технологични загуби извън жилищните помещения, които нормативно са регламентирани за сметка на доставчикаи за тяхното минимизиране се грижи той.

14.Прави излишни фирмите за дялово разпределение, тъй като на база отчетените и въведени реални данни от индивидуалните измервателните уреди, софтуер автоматично извършва в реално време дяловото разпределение съгласно въведените в неговия алгоритъм технологични параметри от Техническия проект.

15.Изброените показатели напълно покриват изискванията на чл. 13 от Директива 2006/32/ЕО, които са задължителни за всяка страна-членка на ЕС.

16.За съжаление в крещящо противоречие с изискванията на Директивата на ЕС е настоящата действаща Нормативна уредба и Методика за дялово разпределение. В потвърждение ще спомена само няколко примера от методиката прилагана от Топлофикация:

·В жилище на 1-ви етаж с вертикални щрангове имащи топлоотдоваща площ 2 кв.м., по които преминава целият дебит от гореща вода ползвана от радиаторите на всички етажи, се начислява една и съща консумирана ТЕ от сградна инсталация с жилището на последния 8-ми етаж, в което топлоотдаващата площ от СИ е само 0,2 кв.м.,и по която се извършва топлоотдаване само и единствено ако радиаторите от същото жилище потребяват ТЕ (при това технологично тази ТЕ представлява 0,5% от отчетената от радиаторите ТЕ)?!

·При налагане на реално отчетени показатели по настоящата методика предоставени от вещо лице по съдебно-техническа експертиза в съда, върху табличния модел на предлагания Математически модел се установява над 7 пъти повече от технологичните възможности на отоплителната система – потребена топлоенергия от сградна инсталация?!

·За 3 бр. радиатори в едно жилище надеждно пломбирани и с доказана от вещо лице назначено от съда невъзможност да потребяват ТЕ, Топлофикация четейки нормативната уредба като дявола евангелието, претендира потребена ТЕ колкото всички останали радиатори на 8 жилища?!

·Подкрепена от нормативната уредба Топлофикация отказва всякаква профилактика за нормално функциониране на отоплителната система, като по този начин си гарантира свръх потребление на ТЕ от Сградна инсталация, прикрито зад друга разпоредба за разпределение по равно според кубатурата на жилищата, без значение дали въобще е имало или не потребление на ТЕ и колко.

 

За решаването на този проблем е абсолютно наложителна намесата на цялата държава – Министерски съвет, МИЕТ, ДКЕВР, Народното събрание, Прокуратурата, Висшия съдебен съвет, които заедно с Омбудсмана, Синдикати, Граждански организации и Топлофикациите, да обсъдят и вземат решение за прилагане на наистина справедлива методика, каквото е и изискването на чл. 13 от Директива 2006/32/ЕО. Въпросният Математически модел към който обръщамВашето внимание включва – описателна част;сравнителен анализ между него и сега действащата методиказа дялово разпределение;над 20 таблични и графични приложения (показващи поведението на ОС при различни варианти на експлоатация, както и абсурдните резултати от действително начислена топлоенергия по сега действащата методика) и е с обем над 50 страници.

При потвърден интерес съм готов да предоставя цялата разработка, да я направя публично достояние и да я защитавам пред всякакъв формат от експерти и държавни институции за вземане на решение. Липсата на отговор ще считам за мълчалив отказ, както и липса на управленска воля и желание за огласяване и решаване на изложения проблем, като единствено възможен ще остане варианта за огласяването му пред „ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ” и „ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА” към ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, за вземане на отношение с всички негативни последствия за Държавата произтичащи от отказа да се приложиразпоредбата на чл. 13 от Директива 2006/32/ЕО, която изисква „...държавите-членки да гарантират, че доколкото това е технически осъществимо и финансово обосновано, при потребителите се осигуряват индивидуални измервателни уреди на конкурентни цени, които точно отчитат реално консумираното количество енергия от крайния потребител, и че сметките се изготвят от енерго разпределителните предприятия въз основа на реално енергийно потребление и информацията е предоставена по ясен и разбираем начин.”

 

Ще се радвам, ако ми бъде предоставена възможност да бъда полезен с опита който притежавам.

 

С уважение, Благой Порязов,

b.i.p@mail.bg ; тел.: 0886 507020, гр. Пловдив 4003, ул. Победа 52, ет. 7, ап. 21

10.04.2013 г.

 

 


 
Рейтинг

12345
Справедливо дялово разпределение на топлинна енергия | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД