Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: За делегираните бюджети
08 Април 2013 г. - 10:10 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Основните правила за икономически ръст са конкурентната среда, производителността, качеството...

За делегираните бюджети

Основните правила за икономически ръст са конкурентната среда, производителността, качеството.Конкурентната среда – създава състезателен ефект.Качество – борба за по-добър продукт. Производителност – с еднакви средства да се създадат по-добри резултати.ПЛЮСОВЕ – Паричните средства на делегирания бюджет стават автономни като политическа принадлежност. В зависимост от насоката на дадена партия тя може да разпредели средства в една община или в едно министерство за сметка на друго. Проблемът, който в момента съществува „червен кмет – син кабинет – няма пари за тази община и на следващите избори – кмета нищо не направи” ще бъде намален близко до числото „0”. Делегираният бюджет е автономен и това дава възможност на всяко отделно звено в общината да прояви самоинициатива, централното разпределяне е тромаво. Самоиздръжката на отделните звена е и начин за постигане на конкурентност и качество на предлагания от тях продукт /услуга/. Като пример: Според броя на децата е и размера на отпуснатите средства. Директорът ще се стреми да запази учениците си и да привлече нови като въведе нововъведения, да намери и подбере по-добри специалисти, да усъвършенства базата. По-лесния контрол на паричните потоци, което е в пряка връзка и с цифровизацията на документите и следенето на паричните потоци: като пример – приемат се разходи от Общинския съвет, ясно е къде отиват, какъв е размера им, колко ще бъдат похарчени, колко ще трябва да се досубсидират или какъв ще е остатъка. Създаването на банкови сметки, с които да се оперира на местно ниво и движението по тези сметки ще бъде в контрола на местното ниво. 
Участието на гражданите в управлението на общината. В много от случаите централната власт не знае за някои проблеми на местната власт, затова местното самоуправление ще даде възможност отделни специалисти знаещи проблемите на региона да се включат в управлението. 
По-точно разпределяне на средствата между отделните звена, както и избягване на принципа - едни да работят – други да харчат.
Парите остават на местно ниво и се разпределят в самата община. /по оперативни програми/ 
Ясните правила за разходите по делегираните парични средства, както и приходите и разходите на местни такива ще даде ясна визия за движението на една голяма част от общия бюджет. Разпределянето на средствата ще става по ясни правила, компютъризирането в този процес ще даде допълнителна светлина за самото движение
Това, което наблюдаваме в момента – отпускат се малко средства на общините /децентрализацията е наложителна, но и ПРАВИЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНА/ - попълват се други дупки по консолидирания бюджет.

Стоян Чизмеджиев


 
12345
За делегираните бюджети | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД