Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Бедността в България Част III
02 Януари 2013 г. - 20:04 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Продължение на Част I и II от доклада на Димитър Нинов за Бедността в България ...

Таблица № 3: Индекси и съотношение между индексите на реалния БВП на глава от населението и на физическия обем на БДС на заето лице,от една страна, и индексите на реалните размери на средната и минималната реални работни заплати, от друга, през периода 1990-2010 г.

База 1990 г. = 100 %

Показатели/години

1990

1997

2000

2005

2007

2008

2009

2010

1. Индекс на реалния БВП на глава от нас.

100,0

71,43

81,49

111,01

126,50

135,35

144,83

154,92

2. Инд. на реалния БВП на заето лице

100,00

78,45

88,73

115,94

131,38

139,52

131,85

132,38

3. Индекс на физ.обем на БДС на заето лице

100,0

32,34

40,34

45,51

52,89

58,46

58,46

61,67

2. Индекс на средната реална заплато лице

100,0

32,41

40,34

45,51

52,89

58,48

61,67

66,68

4. Съотношение ( в единици) между

 

 

 

 

 

 

 

 

- индексите .на реалния БВП на глава иинд. насредната реална заплата

1,0

2,2

2,0

2,4

2,4

2,3

2,4

2,3

- индексите на реалния БВП на заето лицеи Инд. насредната реалнатазаплата

 

1,0

 

 

2,42

 

2,20

 

2,55

 

2,25

 

2,39

 

2,14

 

1,98

- инд. на физическия обем на БДС на заети инд. на ср. реална работна заплата

 

1,0

 

2,03

 

1,8

 

2,05

 

2,1

 

1,93

 

1,77

 

1,67

Източнци на изходната статистическа информация: НСИ

Анализът на данните в тези две таблици показват, че ако стриктно прилагахме европейските принципи, правила и крайно разпределение и използване на БВП, работните заплати у нас и до сега биха могли да бъдат около 2 пъти по-високи от официално отчитаните имот статистиката размери.

Продължение Част IV


 
12345
Бедността в България Част III | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД