Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Бедността в България Част I
02 Януари 2013 г. - 20:02 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Публикуваме презентация на доклада на Димитър Нинов, д-р по икономика, за Бедността в България. Тема, по която си заслужава да работим за да я преодолеем...

Публикуваме презентация на доклада на Димитър Нинов за Бедността в България. Тема, по която си заслужава да работим за да я преодолеем. Предварително ще припомним, че Бедността не е проблем само на България.Макар и с различни параметри тя епроблем на ЕС и света като цяло; Равнището на бедността и населението в риск от бедност и социално изключванее изключително сложно обществено явление, обусловено от природни и обществени явления и процеси, в т.число от основните характеристики на почти всички политики – икономически и социални, бюджетни, подоходни и данъчни, приватизационни, здравни, образователни, екологични, информационни, кадрови, жилищни, инфраструктурни ;политиките в областта на пазара на труда, социалната защита , водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението и пр. нанаселението и пр. Тъкмо затова равнището на бедността и населението в риск от бедност и социално изключване есумарно отражение и огледало на цялата обществена политика и по-конкретно на нейната обоснованост или необоснованост, балансираност или небалансираност, справедливост или несправедливост,ефективност или неефективност и пр. Конкретно за България - отражение и огледало на основни нейни характеристики през последните 22-23 г. В нашето изследване се прави опит да се обхванат основните обществени причини за високото равнище на бедността и населението в риск от бедност и социално изключване през последните 22-23 години. Въпреки това то няма претенции за изчерпателност и безспорност. Неговата цел е да заостри вниманието наполитиците и политическите партии, на правителството,представителите на бизнеса и синдикатите, на средствата за масова информацияиобществеността като цяловърху този изключително остър , актуалени сложен проблем - високото равнище на бедността и населението в риск от бедност и социално изключване у нас, както и да послужи като основа за сериозни дискусии, търсене и намиране на необходимитекомплексни,добре балансирани, консенсусни и работещирешения. По официални данни и оценки на ЕК, България е сред трите страни членки на ЕС с най-високо равнище на бедност и абсолютен шампион по високо равнище на населението в риск от бедност и социално изключване. При това - въпреки неколкократно по-ниските размери на Линията на бедността в СПС спрямо средните й размери застраните членки на ЕС и въпреки финансовата стабилност на страната.

Таблица № 1 : Брой на бедните и равнище набедността, брой и равнище на населението в риск от бедност и социално изключване в България и средно за ЕС

Показатели

 

ЕС – 27

2009 г.

 

България

2008 г.

 

България

2009 г.

 

България

2010 г.2

1. Равнище на бедността -%

2. Брой на бедните лица

3. Отн. дял на лицата в риск от бедност и социално изключване

4. Брой на лицата в риск от бедности социално изключване

 

16,3

81 000 000

 

23,1

115 000 000

 

 

21.8

1 657 000

 

46,2

3 511 200

 

20,7

1 565 000

 

49,2 1

3 718 700

 

*

 

22,3

1 683 000

 

49,1

3 693 600

·От публикация на НСИ от 2011 г. В новата публикация от 2012 г. тази цифра е ревизирана и сведена до 41.6 %, а броят на лицата сведен до 3 145,4 хиляди

I.Основни причини и фактори за високото равнище на бедността и населението в риск от бедност и социално изключване у нас през последните две десетилетия

Те са многобройни. Туки за нашите цели ще се ограничим до най-важните от тях, т.е. до причините снай-голям принос за високото равнище на бедността в България през последните две десетилетия и в момента. Виж продължение на доклада Част II


 
12345
Бедността в България Част I | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД