Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Бедността в България Част II
02 Януари 2013 г. - 19:59 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Продължаваме с доклада на Димитър Нинов за бедността в България ...

1.Силна и необосновано ограничителната подоходната политика, намерила ярко потвърждение в :

а) Около 2 пъти по-ниския индекс на реалните работни заплати у нас през периода 1990-2010 г. в сравнение с индекса на производителността на труда, измервана с реалния БВП на заето лице и реалния БВП на глава от населението;

ТАблица 2 : Индекси и съотношение между индексите на реалния БВП на глава от населението и на физическия обем на БДС на заето лице,от една страна, и индексите на реалните размери на средната и минималната реални работни заплати, от друга, през периода 1990-2010 г.База 1990 г. = 100 %

Показатели/години

1990

1997

2000

2005

2007

2008

2009

2010

1. Индекс на реалния БВП на глава от нас.

100,0

71,43

81,49

111,01

126,50

135,35

144,83

154,92

2. Инд. на реалния БВП на заето лице

100,00

78,45

88,73

115,94

131,38

139,52

131,85

132,38

3. Индекс на физ.обем на БДС на заето лице

100,0

32,34

40,34

45,51

52,89

58,46

58,46

61,67

2. Индекс на ср. реална заплато лице

100,0

32,41

40,34

45,51

52,89

58,48

61,67

66,68

4. Съотношение ( в единици) между

 

 

 

 

 

 

 

 

- индексите .на реалния БВП на глава иинд. насредната реална заплата

1,0

2,2

2,0

2,4

2,4

2,3

2,4

2,3

- индексите на реалния БВП на заето лицеи Инд. насредната реалнатазаплата

 

1,0

 

 

2,42

 

2,20

 

2,55

 

2,25

 

2,39

 

2,14

 

1,98

- инд. на физическия обем на БДС на заети инд. на ср. реална работна заплата

 

1,0

 

2,03

 

1,8

 

2,05

 

2,1

 

1,93

 

1,77

 

1,67

Източнци на изходната статистическа информация: НСИ

Наличните данните показват, че нарастването на средната реална работна змаплата през този период е около 2 пъти по-ниско от нарастването на реалния БВП на глава от насеалението; от нарастването на реалния БВП средно на заето лице (т.е. от Пт.) ; и от нарастването на физическия боем на БДС на заето лице.

б) Допуснатото около 2 пъти по-ниско равнище на работните разполагаемите (нетните) размери на работните заплати от средното им равнище в ЕС прието за 100, спрямо изоставането на производителността на труда у нас спрямо средните й размери за Европейския Съюз.
Продължение Част III


 
12345
Бедността в България Част II | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД