Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Нови правила
02 Януари 2013 г. - 12:48 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Офелия Славкова за три нови правила в контакта на бизнеса с НАП ...

Нови правила

Управляваното от Офелия Славкова дружество Одит Адвайзерс,член на Софийска търговско-промишлена камара, проведе семинар на тема „Годишно приключване и представяне на годишен финансов отчет”. Офелия Славкова e регистриран експерт-счетоводител с 13 годишен опит в областта на одита. Ръководила е одитите на редица български и международни организации опериращи в различни сфери на дейност, както и финансови институции, производствени и търговски компании, неправителствени организации, има богат опит в одита на проекти финансирани от различни донори. Притежава значителен опит в ангажименти по провеждане на диагностичен преглед; има водеща роля като консултант по проекти на ЕBRD, IBRD, PHARE и други подобни програми. Като основни теми на семинара бяха актуални въпроси свързани с корпоративното данъчно облагане за 2012г., както и промените за 2013г. 2012 г. е последната година, в която сами коригираме открити счетоводни грешки. От 2013 г. ще трябва да уведомяваме писмено компетентния орган от НАП, който да предприеме действия за промяна на данъчния ни финансов резултат и задължението за съответния данъчен период. От 2013 г. се променя периодичността и срока за внасяне на данъците върху разходите - за всички данъци върху разходите, а именно представителни; социални в натура и разходи за превозни средства, използвани за осъществяване на управленска дейност периодът за разчитане става годишен. Декларират се еднократно в Годишната Данъчна Декларация и се внасят също еднократно – до 31.03. на следващата година. Променят се и правилата за деклариране и внасяне на данъците при източника считано от 1.01.2013 г. Лицата, удържали и внесли данъка при източника, декларират това обстоятелство пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Декларацията се подава за всяко тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието. За повече информация по темите от семинара, очаквайте продължението на статията в следващият брой на вестника. За контакт oslavkova@audit-advisers.com и www. audit-advisers.com

Промените в данъчното облагане Част II


 
Рейтинг

12345
Нови правила | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД