Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Tоплофикация мами клиенти
23 Ноември 2012 г. - 18:04 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Емил Брандийски алармира за опит за измама от страна на Топлофикация София ...

Топлофикация мами клиенти

Eмил Брандийски публикува във Фейсбук и изпрати в Търговски вестник следният материа свързан с Топлофикация София.

С цел да запази статута си на непоправим измамник, Топлофикация - София отново демонстрира завидно въображение в методите си да лъже и ощетява финансово своите клиенти. Вярно е, че този път ще бъде "помалко", но пък периодично и явно - съвсем законно! За какво става дума.

Във фактурата си за месец септември 2012г., установявам, че освен изразход
ваната енергия за едната от абонатните ни станции I.(1), на реда в точка I.(2) служебна енергия(топломер на метрологична проверка, ремонт или неработещ топломер) е поставена енергия от 5 248 кВч. Тъй като досега никога на този ред не съм виждал нещо подобно, се поинтересувах какво точно означава това. От Топлофикация любезно ми бе отговорено, че съответният топломер е носен на последваща проверка и енергията, която е изписана, е енергията(прогнозна) за времето, за което той е бил проверяван.
Факти:
1. Топлофикация не е уведомила никого от блока ни, че този уред ще бъде демонтиран с цел подлагането му на последваща проверка.
2. Топлофикация е била длъжна да изготви протокол при вземането на съответния топломер и да го направи в присъствието на представител от блока, както при вземането му, така и при връщането му, независимо, че самият уред е нейна собственост.

В случая с моя блок лъжата на Топлофикация е доста плитка. Ще напиша няколко цифри, за да бъда по-ясен.
Крайното показание за месец август на този топломер е 3928623. Това показание би трябвало да бъде и началното за месец септември. Началното показание за месец септември обаче е 4203478 (разлика 247 855 кВч.). На всеки е ясно, че при проверката на уреда не се изразходва подобно количество енергия.
Това означава само едно - уредът не е същият. Но като няма протокол за "снемане от мрежата" на стария?! А иначе си пишем в документите: "В случаите, когато топлопреносното предприятие или доставчикът е констатирал, че срокът на съответствие на топломерите и водомерите, определен със Закона за измерванията, е изтекъл, той писмено уведомява потребителя и определя срока за привеждане в съответствие." Ама само си пишем – никой никого не уведомява, но затова пък "стриктно" се спазват условията по надлежно фактуриране, при това на база "средно потребление за периода" и други, присъщи за дружеството "гимнастически" упражнения с цифри.

Какво се получава в нашия случай за месец септември! Имаме енергия по този топломер от 6 246 кВч.(толкова е била средното потребление за последните няколко години) + 5 248 кВч. (ИЗМИСЛЕНА ЕНЕРГИЯ), която Топлофикация иска да им платим допълнително. А какво ли ще се случи когато Топлофикация беше подменила другия топломер на блока ни, чиито стойности за септември са средно 25 430 кВч., следвайки същата процедура?!

И какво се получава? ЩЕ ТРЯБВА ДА ПЛАТИМ ЕНЕРГИЯ, КОЯТО НЕ Е РЕГИСТРИРАНА ОТ ТЪРГОВСКИЯ УРЕД !!!

Какво печели Топлофикация в случая?

Печели измислено количество енергия, за време в което уж уредът е бил на проверка.
Енергията, която е изписана на този ред от предоставената сметка, НЕ Е РЕГИСТРИРАНА НА ТЪРГОВСКИЯ УРЕД, НО ПЪК НИЕ ТРЯБВА ДА Я ПЛАТИМ! На какво основание, обаче?!
И с колко ни лъже /за пореден път!/ Топлофикация?

В случая - с 5248 кВч. * 0.107лв. = 561.54 лв.

За да схванете мащабите на цялата кражба, просто си задайте въпроса колко ли блокови топломери има в София? Като вземете предвид, че всички блокове над 9 етажа са оборудвани с по два топломера!
Хрумва ли ви каква е бройката? Хайде сега умножете всеки един от тях по 500 лв., да речем! След като се удивите, помислете, че Топлофикация ще прави това нещо на всеки 2 години(тъй като всеки уред подлежи на последваща проверка на всеки 2 години).

ВНИМАНИЕ: АКО НЕ БЪДЕ ПРЕДПРИЕТО НЯКАКВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ - СЛЕДВАЩИТЕ ЖЕРТВИ ЩЕ СТЕ ВИЕ!

Всеки потребител на Топлофикация има право да провери дали при подмяната(за проверка) на топломера от абонатните станции на неговия блок, е бил съставен протокол от страна на Топлофикация, с подпис на лице от блока. Смятам, че ако липсва такъв протокол, или уведомление до лицето за връзка с Топлофикация и топлинния счетоводител от страна на Топлофикация, то наличието на енергията на реда в точка I.(2) служебна енергия(топломер на метрологична проверка, ремонт или неработещ топломер) е НЕРЕГЛАМЕНТИРАНА и трябва да бъде възстановена като корекция от ТОПЛОФИКАЦИЯ.

 

Автор Емил Брандийски, http://www.facebook.com/profile.php?id=100000525702478

 


 
Рейтинг

12345
Tоплофикация мами клиенти | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД