Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Kaк се прави бюджет?
09 Ноември 2012 г. - 17:28 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Венелин Чалъков поставя въпроса за начина на правене на бюджет. Покрай този въпрос той засяга и други структурни теми...

Как се прави бюджет?

Венелин Чалъков засяга в своята статия процедурата/те, с които властитеизработватдържавния бюджет. Без да изучи структурата на величината на бъдещите бюджетни разходи, финансовият министър, трескаво прави серия от изчисления - опити да задоволи исканията, но на тези, които могат да го свалят от власт. Намират се пари,задоволяват се отделни искания, но се пораждат нови проблеми. Например, намират се пари за актуализиране с процента на инфлацията заплатите наполицаите, но творците на бюджета не осъзнават, че актуализиране заплатитесамо на някои съсловия е престъпление, защото дискриминира другите, които не получаватактуализиране - отнема тяхнотоправо на честен труд и адекватно заплащане. Намирането на пари задостатъчно субсидиране на партиите, но не намирането на пари за общините е дискриминация на общините.

Политически активните граждани и гражданските сдружения разполагат с мощни комуникационни средства за организиране – Интернет, Гугъл, Фейсбук, ... , и въпреки това са ниско ефективни при решаването на социалните проблеми. Много от избирателите осъзнават, че непрекъснатото отлагане решаването на проблемите, се дължи на неумението на властите да правят реформи(ефикасно решаване напроблемите), но малцина осъзнават, че това се причинява от тяхното непознаване на оптималните процедури за ръководене надържава, съюз от държави, целия свят. Очевидно е и голямото изоставане в развитието на юридическите и политическите науки,съпоставено с развитието на природните и техническите. Съвременният човек владее атомната енергия, стъпи на луната, има компютър, има мобивидеофон, и в същото време тълпи от разумни и комплексирани хора, крещят недомислени искания, протестират,палят пожари, ... , или празнуват изборни победи, като футболни фенове !

 

Юридическите науки са пълни с недомислия. За срам на юристите “учени”, обикновени граждани осъзнават, че хулиганствата, вандализмите, кражбите, корупцията, ... , сасоциални заболявания, от които страдат рецидивистите, че съдиите са везни, определящи в рамките на закона справедливи възмездявания на щетите от престъпни деяния и същевременно са психотерапевти, предписващи лечебните средства принудителен труд, затвор, ... . Присъдата затвор не е възмездие, което се излежава. Затворът е ефективен, когатоне се определя вгодини,зависещи от тежестта на престъплението,ачрез определението- “затвор до излекуване на рецидивизма”.

 

Политиците масово манипулират избирателите с обещание за“електронно правителство” – енигматична метафора на понятието “ръководене на държава от алгоритми (софтуер)”, но взели властта, не изпълняват обещанието си, поради опасението, черъководенето на държавата от софтуер, издърпва от ръцете им власт.

· Мнозинството съвременни граждани мечтаят да живеят в нормална държава. Науката Бионика е създател на понятието социален организъм – абстракция от понятията домакинства, предприятия, общини, държави, съюзи. Подобно на биоорганизмите, социалните организми сасъставени от функционални органи и системи. Ръководните органи са аналози на мозъчните центрове. Съвременните държави са ненормални - нестандартни, защото, освен нормалните, имат и уродливи или липсващи органи. Ненормалността на ръководните органи на държавите и на съюзите от държави тормози тормози тяхното развитие и интеграция.

 

Държавата е социален организъм съставен от 36 отрасъла. В стандартната държава отраслите се ръководят от комисарства чрез агенции и фондации. Групирани по три, комисарствата формират министерства, за ръководене на производствените, сигурностните и ръководните подсектори (непознати на официалната статистика), чрез министерски съвети, начело с мажоритарно избирани премиер, президент и председател на парламента. Теръководят и носят лична отговорност за развитията и растежите на подведомствените сиотрасли,притежават правомощия за законодателни инициативи, инициират референдумиза изменения на конституцията, влизане в съюзи, започване на войни. Ръоводните органи, в стандартната държава имат адекватни функционални имена - Мин. на икономизиранията, финансиранията и конкуриранията, ... , Агенция за контролиране на ценообразуването, ... ,”Фонд здравеопазване”, ... .

 

Стандартната държава се ръководи от: 72-ма компетентни депутати, експерти по проблемите на 36-те отрасъла; 12 министри, с компетентност в един подсектор и 3-ма председатели на висшите държавни съвети. Членовете на висшите съвети не се номинират и избират, а се назначават измежду всички желаещи, според получения бал, от ексертно оценяване на техния професионализъм и почтеност. Средната стойност на получаваните оценки еинформация за ръководната ефективност на назначените съвети.

В стандартната държаваразвитията -технологичните обновления са максимални, растежите са оптимални, ограничени от потребностите. Успешността на правителствата не се оценява по рейтинга доверие, а по статистическите показатели: величина на вътрешния продукт- оптимална; величина на дисперсията на доходите - максимална; величина на рецидивизма - минимална. Правителствата подават оставки при лоши ръководни резултати, без да чакат парламентарни вотове на доверие.

В нормалната държава всички ръководни решения се вземат от софтуер. Системата на нормативите й е съставена от 36 кодекса, по един за всеки отрасъл. Законите се изработват от 12 парламентарни комисии, въз основа на постъпилите предложения, които се приемат или отхвърлят от адекватен софтуер. Депутатите приемат или отхвърлят чрез гласуване целия предложен закон. Дебатите се свеждат до изложения на мотивите за гласуване “за”,“против”, “въздържал се”, не се допускат оценявания, убеждавания, реклами на партии. При несъгласия със закони, параграфи и текстове, депутатите сезират конституционния съд, чрез мотиви.

 

В нормалната държава, правото на политическите здружения и отделните избиратели да правят законодателни предложения, е допълнено с правото да сезират конституционния съд, както депутатите.

Безценни самного от идеите предложения на граждани. Ето някои от тях: Алгоритъм за правене на оптимален държавен бюджет, съставен от три процедури.

Първо се прави разходната компонента на бюджета с крайна цел - ускорено развитие на държавата и устойчив растеж на икономиката, при минимализиран риск от проблеми при неговото изпълнение.Оптимална разходна компонента, се получава от надеждна информация за сумата на прогнозните потребности от държавни субсидии и разходи, определени точно в проекто-бюджетите наискащите.

До края на октомври парламентарната бюджетна комисия събираисканията, придружени от експертни оценки закачеството на проекто-бюджетите. Работата на комисията се свежда до изчисляване сумата на исканията и нейната структура – процентите на исканите субсидии. Параметрите сума и структура стават парламентарна директива (бюджетна рамка), която сепубликува.

В началото на ноември, евентуално променена от обсъжданията, директивата се праща нафинансовото министерство, за изработваненаприходната компонента на бюджета, въз основа наоптимистична и на песимистична прогнози за растеж на БВП и събираемост на приходите. При равенство на сумата от съществуващите бюджетни приходи със сумата на исканията, приходите се разпределят между искащите, спореддирективните проценти.

При недостатъчност на бюджетните приходи, влиза в действиепроцедурата -търсене и дебатиране напредложения (идеи) за изменения на данъци,икономии, ... , които дават възможности за балансиране на бюджета. Експертно се оценяват величините на бюджетните и социалните ефекти на всички идеи и тези при коитовръзката е от вид “скачени съдове”, както връзката “величина на акциза - събираемост на акциза” и тези при които има повече от един позитивен ефект, както връзката “глоби - бюджетни приходи и превъзпитание”. Автоматично се приематфинансово изгодните идеи. Референдуми се правят само за приемане на идеи,изискващи промени в конституцията.

Структурно уточненият и балансиран бюджет,става закон през декември и се предоставя за изпълнение нафинансовия министър.

Приневъзможност за направа на проекто-бюджет с нулев дефицит, не се предлага вземане на заеми. Субсидиите предназначени за неотложни плащания – актуализация на заплати и пенсии, лихви по държавни заеми, ... , запазват величините си. Останалите субсидии се намаляват с процент премахващ бюджетния дефицит. Това принуждава искащите, да коригират своите бюджети, като запазватнеотложните разходи и намаляват останалите, чрез изменения на техните приоритети.

- Реформа на държавата по стандарта нормална държава, намалява издръжката на законодателната власт до една трета от сегашната, а ефективността на държаворъководенето достига 0,9, прави държавата безпроблемно интегруема в съюз от държави, ако и съюзът е стандартен.

- Намаляване субсидиите на партиите до заплащане от държаватаотпечатването напредизборните им оферти, изпращане по пощата пълен набор от оферти до всеки избирател, икономисва парите,прахосвани сега за листовки, плакати, митинги, .... , прави изборите делово занятие на гражданите, равнопоставя пред избирателите всички партии и независими кандидати.

- Реформа на пенсиите за прослужено време и старост, по модела - доживотна пенсия равна на осигурителния принос на пенсионера, прави ненужни протестите с искания за “повишаване на пенсиите”, стопява за броени години дефицита на пенсионния фонд.

- Реформата заплащане на трудовата заетост по модела разделно почасово заплащане, включително и за депутатите, премахва изнудването на потребителите, да плащат раздаваните бонуси, премии и привилегии, което се прави сега чрез калкулирането им в цените на стоките, прави трудовите договори взаимно изгодни и за наемници и за работодатели, премахва протестите и стачките с искания за “повишаване на заплатите”, прави невъзможно укриването на заплати.

- В стандартната държава престъпниците плащат разходите правени за следене, залавяне, арест, разследване и превъзпитаване. Това води до разоряване нарецидивиращитеи до отказ на умните от укриване и разиграване на полиция и следствие, водидо отказванеот престъпен бизнес, пълни хазната с милиарди. Величините на глобите са определяни в брой минималнимесечни заплати.

Автор Венелин Чалъков

11.2012


 
Рейтинг

12345
Kaк се прави бюджет? | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД