Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Себестойност, Печалба,Конкуренция ...
27 Септември 2012 г. - 14:07 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Статията не се препоръчва за четене от бизнесмени, за които спекулата е почтена дейност, а борсовите спекуланти са инвеститори...

СЕБЕСТОЙНОСТ, ПЕЧАЛБА, КОНКУРЕНЦИЯ

Статията не се препоръчва за четене от бизнесмени, за които спекулата е почтена дейност, а борсовите спекуланти са инвеститори.

Стоките са резултати от икономически дейности на частни или държавни организации, предлагани на пазара насипно или пакетирано. Пакетите са съставени от няколко компоненти - качествено различни сортове стоки от родовете продукти, сигурности или стратегии. Всяка компонента на пакета има уникална себестойност, определена от разходитеза нейното създаване в конкретната икономическа среда.

По своя психически статус, бизнесмените - организаторите и координаторите на икономическите дейности, с изключение наглупавите, са: хитри - тактици, умни - стратези или мъдри - държавници. Умните бизнесмени изчисляват адекватно себестойностите на всяка от компонентите на стоковите си пакети, с което си създават безценна информация за анализ на факторите на себестойностите и търсене на оптималните стратегии за тяхното икономизиране.

Себестойностите на пакетните компонети се изчисляват по партиди на постъпване на пазара. Разходите, направени за създаването на компоненти са от независимите видове: суровини, продукти или полупродукти, консумативи, складови, амортизации, сигурности, заплати на изпълнители, заплати на ръководители, лихви по кредити, дивиденти на инвеститори.Разходите за конкретна компонента, са пълна или частична комбинация от посочените видове. Себестойностите на пакетите са суми от себестойностите на компонентите си.

Умният бизнесмен осъзнава, че трудът е ключова стока използвана при всеки бизнес, чемоделът за орпределяне на заплати – “постоянна заплата + стимули, бонуси, социални придобивки” е порочен. Чрез него наемниците безнаказано източват частиот доходите на потребителите, данъкоплатците и от неговите. Умният бизнесмен определя заплатите на създателите на компонентите на пакетите, помодела “разделно почасово заплащане” - зависими само от получаваните от наемниците конкретни трудови резултати. Този модел ползваинформация за четирите вида измерения на всяка трудова дейност – времетраене, сложност, условия и резултати. В началото на годината, умният бизнесмен осъвременява параметъра минималната цена на едночасов труд с процента на инфлацията или дефлацията, което хармонизира взаимодействията му с наеманите, изкоренява основанията им за колективни протести и стачки, водещи до огромни щети, праща трудовите спорове за решаване в съда.

В адекватни измерения необъркващи купувачите, умният бизнесмен определя продажните цени на стоковите пакети итехните компонети, независимо от продаването (търсенето) и предлагането им на пазара. При него, цените на компонентите на пакетите са равни на средните им себестойности постигнати в света, увеличени с процента на прогнозираната за страната инфлация. Тези цени правят бизнеса му ценово конкурентен, стоките му търсени, а не спонтанно бойкотирани. При такива цени печалбите или загубите се получават отразликите между цените на копонентите и себестойностите им постигнати от бизнесмена. В бъдещата нормална държава, статистиката,с ползване на разузнаване, ще изготвя и публикува периодично информация за постигнатите в света и в държавата средни себестойности на всички сортове стоки. Те ще бъдат използвани за “подове” и “тавани” от държавния ценовия контрол.

Мъдрите банкери изчисляват себестойностите на продуктите си влогове, кредити, ... , във вид на такси. Лихвите са равни на прогнозираната годишна инфация или дефлация. Те не практикуват определяне на лихвите по кредитите обратно пропорционално на оценката за платежоспособността на клиента. Ясно осъзнават, че лихвите, определяни от търсенето и предлагането, са спекулативни, източващи клиентите, генерират финансови кризи, блокиращи икономиките. Банките секонкурират по ниски такси и доверие на клиентите.

Умните бизнесмени разпределят приходите от продажбите на пакетите по фондове на техните компоненти. Фондовете на компонентите дават информация за оптимални инвестирания и кумулират средствата, необходими за възпроизводствата. Умните бизнесмени съумяват да работят с достатъчни собствени оборотни средства, плащат необходимите им стоки, включително и труд,веднага след доставката.

Умните бизнесмени не изнудват потребителите да купуваткомпоненти на пакетите, коитоне ползват. Примерно, неползващите телефона в пакета на кабеларките “цифрова телевизия, интернет и телефон”. Умните бизнесмени, работят с взаимно изгодни договори, информиратделово,не маниполират потребителите, не допускат в рекламите си дребен шрифт на важна информация, не тормозят с просташки реклами, рекламите им се излъчват не пред, а след новините.

Умните бизнесмени не отказват на клиентите си включване в пакетите на необходими компоненти. Примерно, водоснабдяваниятане отказват на клиентите си услугата измерване наводата с техниводомери.Услугата обогатява пакета им, създава работни места .

В бъдещата нормална държава икономическата политика на правителствата е базирана на истините, а не на митовете за трите вида пазарна икономика - либерална, контролирана и планова. Бизнесмените в нормалната държава се конкурират чрез високо качество и ниски себестойности на компонентите на стоковите си пакети.

Автор Венелин Чалъковvtchalakov@abv.bg

 
12345
Себестойност, Печалба,Конкуренция ... | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД