Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Съвременните пирамиди и фараони
27 Септември 2012 г. - 13:47 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Не е нужно да ходите в Египет за да се убедите, че строителството на големи пирамиди е възможно. То се случва и в момента. Вижте как ...

Съвременните пирамиди и фараони

В редакцията на Търговски вестник се получи писмо от бизнес дама, която от две години проучва дейността на една пловдивска пирамидална компания, която прибира „законно“ пари с обещания за бързо забогатяване.

Статистиката твърди,че срещу една истинска мрежова компания стоят 15 пирамиди и това в съчетание с липсата на финансова култура много обърква хората.

НАП по принцип се интересува дали някой си плаща данъците, а не как си генерира печалбата и дали въвлича хората в пирамидални схеми. Последното е работа на прокуратурата, дотолкова , доколкото и тя не е въвлечена в други процеси. Прокуратурата е тази, която трябва да защитава правата на гражданите от подобни измамнически схеми.

„Разгледала съм подробно презентацията на пловдивската компания и те 100% покриват всички условия за пирамида! Много умело заблуждават хората и всеки,който иска да се види милионер след два месеца или две години им се връзва веднага“.

Една статия в IDSEI коментира темата за пирамидите:

 

Да започнем с факта, че всички организации, независимо дали принадлежат към индустрията на директните продажби или традиционния бизнес имат пирамидална структура. Оттук можем да кажем, че по отношение на структурата, има прилики и сходства между пирамидите и останалите организации.

Как да различим една пирамида от една истинска компания, тогава? Основната разлика между пирамидата и истинската компания е в начина по който работи.Ключов момент е как се генерират доходите - дали от привличането и включването на нови членове или по друг начин? Дали дейността на компанията се свежда до действителни продажби на крайни клиенти? Необходимо ли е за да се присъедините към дейността на компанията да платите висока първоначална вноска или да дадете много пари авансово? В случай,че някой реши да се откаже от бизнеса има ли клауза, която да предвижда да му върнат парите или поне част от тях?

In terms of structure, therefore, there is some similarity between pyramid schemes and all other organizations.

 

Легални мрежови компании

1. Сумата за регистриране в такава компания е обикновено ниска и като цяло покрива маркетинговите, обучителните материали и стартовия пакет с продукти.Пирамидите като правило изискват високи суми за включване в бизнеса или пък предлагат обучителни материали на много завишена цена.

Пирамиди

Пирамидите генерират печалбата си основно от набиране на нови членове.

 

Легални мрежови компании

2. Тези компании продават висококачествени продукти директно на крайният клиент. Продажбите се формират от повторното закупуване на продукта от доволни клиенти.Това е възможно, защото тези компании инвестират милиони в научноизследователска и развойна дейност, за да могат да разработят висококачествени продукти.

Пирамиди

Пирамидите много умело се маскират като легални мрежови компании и се опитват да имат елементи от дейността на мрежовите компании. В случай,че има продукт, то той е съмнителна стойност. Парите тук се генерират не от повторно закупуване на продукта е по типичния за пирамидата начин - набиране на нови дистрибутори, които в момента на регистрация трябва да платят висока вноска, за регистрация или да закупят продукти на цена в пъти по-висока от тяхната реална себестойност.

 

Легални мрежови компании

3.Правилото при тези компании е, че има политика за връщане на продукта.Това са редки случаи, но в случай,че има недоволен потребител, то той има право да си върне продукта.

Пирамиди

Пирамидите не изкупуват нищо обратно. Така схемата би се сринала много бързо, ако има предвидена такава клауза.

 

 

Легални мрежови компании

4.Тези компании се стремят да изградят дългосрочен бизнес. Във всяка страна

в която те работят това е важен критерий, защото компанията има отговорност

към малкия и средния бизнес, които са основните й партньори.

Пирамиди

Пирамидите са схеми за бързо забогатяване.Естеството на

пирамидата е има голям брой на дъното, за да могат да се изплащат много

големи комисионни на няколко човека на върха.Това е причината те да не могат

да останат в дългосрочен план на пазара.

 

Легални мрежови компании

5.Бонусите и постиженията са само и единствено на база положени усилия. Това

означава,че доходът на дистрибуторът е обвързан с усилията, които той полага

в този бизнес модел.

Пирамиди

Изключителен белег само и единствено на пирамидата - позициите

могат да се закупуват.В никоя легална мрежова компания това не може да се

случи.

 

Легални мрежови компании

6.Тези компании са зависими от продажбата на качествени продукти на крайните

потребители, защото само това им гарантира пазарен дял.

Пирамиди

Пирамидите не са заинтересовани от това потребителя да закупи

отново това, което те предлагат. Печалбите се генерират от привличане на

нови членове, които купуват "услуга" или позиция, защото това е необходимо

условие за включване в пирамидата. В резултат на това новите участниците се

озовават с продукти, които са далеч под тяхната пазарна стойност и високи

вноски платени с цел стартиране на "бизнес". Ако пирамидата рухне,

участниците нямат никакъв шанс да си възвърнат "инвестициите".

 

Легални мрежови компании

7.Тези компании се изграждат структури от независими дистрибутори, които

продават продукти.

Пирамиди

Организаторите на пирамидата участват в измама и съвсем

съзнателно заблуждават останалите.

 

Легални мрежови компании

8.Имат стриктни правила и етичен код и не позволят на партньорите си да имат

складове с продукти.

Пирамиди

Участниците в пирамидата нямат друг избор освен да се задръстят

с продукти и да се ангажират с високи такси за участие.

 

Легални мрежови компании

9.Дистрибуторите продават продукти и услуги.

Пирамиди

Участниците в пирамидата са фокусирани в рекрютване на нови

членове и като цяло няма конкретен продукт или услуга,която да предлагат.

 

Almost all organizations, irrespective of whether they belong to direct-selling, conventional business or government departments, are pyramidal or hierarchal in structure.

In terms of structure, therefore, there is some similarity between pyramid schemes and all other organizations.

The important distinction between pyramid schemes and other organization, however, is in the operational area. That is to say, does its operations follow a chain letter principle? In terms of income, do members of the organization derive income from the mere act of recruiting? Are there actual sales to end consumers in the company's operations? To join the business, do participants have to pay a high entry fee? And if o­ne wishes to opt out of the business, is there a provision for him to recover his money?

Legitimate Direct Selling Companies

1. The start-up fee for all ethical multi-level selling companies is generally low, primarily to cover training materials, sales aids or demonstration kits. Pyramid schemes often disguise high entry fees as part of the price charged for required purchases of training, product inventory etc.

Pyramid Schemes

Pyramid schemes make virtually all their profits from recruiting.

Legitimate Direct Selling Companies

2. Such companies sell a wide range of quality products to the general public. The bulk of the sales are o­n repeat sales form satisfied customers.

This is o­nly possible because these companies spend millions o­n research and development to develop quality products.

Pyramid Schemes

Pyramid schemes are frequently disguised to appear as legitimate direct selling companies. Such schemes are not interested in marketing these products which are of dubious value. Instead, money is made in typical pyramid fashion, from recruiting, with new distributors being pushed to purchase high cost/large inventory when they sign up.

Legitimate Direct Selling Companies

3. Many companies have a 100 percent money-back guarantee. Dissatisfied users (and there are relatively few) could exchange the products back for money or for an equivalent amount in other products.

Pyramid Schemes

Pyramid schemes will not buy back unsold inventory. Such schemes will collapse very quickly if there is this condition for re-purchase of goods.

Legitimate Direct Selling Companies

4. These companies are interested in long-term business. In every country that they operate, this criterion is important because the companies have an obligation to their distributors who are small businessmen in their own rights.

Pyramid Schemes

Pyramid schemes are get-rich quick schemes. The nature of the pyramids, in which large numbers of people at the bottom of the pyramid pay money to a few people at the top, clearly explains why the scheme cannot sustain itself for long.

Legitimate Direct Selling Companies

5. Recognition of achievement is based o­n efforts. This means that a distributor's income is commensurate with the efforts he/she puts into the business.

Pyramid Schemes

Position could be purchased.

Legitimate Direct Selling Companies

6. Established companies depend o­n selling to customers quality products which offer value for money in order to establish a market.

Pyramid Schemes

Pyramid schemes are not concerned with repeat sales to users of the products. Profits are made o­n volume sales to new recruits who buy the products not because they are useful or attractively priced, but because they must buy them to participate in the scheme. As a result, new participants are stuck with products that are way below the market value in relation to the high entry fees paid by them. Should the pyramid scheme collapse, there is no way for the participants to recover their "investments".

Legitimate Direct Selling Companies

7. These companies build up networks of independent distributors to sell products.

Pyramid Schemes

Promoters of a pyramid scheme are engaging in fraud, knowingly deceiving participants in the schemes.

Legitimate Direct Selling Companies

8. They have strict Rules of Conduct which, among other things, forbids its distributors to load up o­n inventory.

Pyramid Schemes

Participants in a pyramid scheme have no choice but indulge in inventory loading/high fees to participate.


 
Рейтинг

12345
Съвременните пирамиди и фараони | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД