Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Патриотично потребление
25 Септември 2012 г. - 20:02 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Статията на Николай Ников поставя един сериозен въпрос - за Потреблението. Всеки кмет трябва да се замисли какво прави за да стимулира потребелението т.е. икономиката в своя град?

Патриотично потребление

Потреблението е най-важната активност в света на бизнеса и основна необходимост за всяка една икономика. Нито една от трите концепции: за консумация, бизнес и икономика не е напълно непозната за един образован индивид. Повечето хора обаче ще разпознаят „бизнес”-а, като част от ежедневния им начин на живот. Нека тогава да го дефинираме: „Бизнес, (често разпознаваем като предприятие или фирма) е организация, ангажирана с търговия на стоки, услуги или и двете на един потребител”. А ако искаме да отидем една стъпка по-напред и просто да увеличим мащаба, трябва да разгледаме най-общо дефиницията за икономика: „Икономиката се състои от икономическите системи на дадена страна или друг район; труда, капитала, природните ресурси и производството, продукцията, търговията, дистрибуцията и потреблението на стоки и услуги в този регион”. Очевидно е, че когато видите двете дефиниции една до друга, бизнесът прави икономиката. Какво по-добре би съчетало всички единици, които взети заедно дават дефиниция за икономика от една бизнес организация, особено в една типично пазарна среда?

Ясно е, че бизнесът прави икономиката, но нека да изследваме какво изгражда бизнеса. Всички и всичко, без изключение, се върти около потреблението. Най-простата и точна дефиниция за потребление е - „Само крайното купуване на стоки и услуги от индивидите определя потреблението”. Ако икономиката е създадена от бизнеси и те търгуват със стоки и услуги, тогава те се нуждаят само от потребители. Именно затова известна предприемаческа поговорка гласи: „Осигури ми пазар, а аз ще ти намеря, а ако е необходимо и ще ти произведа какъвто и да е продукт”.

Силата на дадена икономика неминуемо се измерва посредством цифри, обем и ниво на потребители, пазаруващи продуктите и услугите, осигурени от бизнеса. Потребителите биха могли да са местни и чуждестранни, като и двата типа са еднакво значими. Основата, началната точка обаче за изграждането на една икономика е местният пазар.  Типична характеристика за развита иконимика е съществуването на силна средна класа с висока покупателна способност, силно трудеща се – произвеждаща и харчеща – потребяваща. Чуждестранните потребители са, разбира се, еднакво важни, но да разчиташ основно на международния  пазар може да доведе до силна зависимост от политиката на други страни - да разрешават желаните нива на търговия на стоки и услуги.

При всички положения, потреблението е ключът за развитието на обществата.  Америка е типичен пример за развита пазарна икономика, която успешно е създала модел на силно работеща и консумираща средна класа. Това обяснява защо тази страна е една от водещите икономически сили в света. Хората просто работят и харчат много.  Това е ролеви модел, който трябва всички да последваме, ако искаме да участваме в изграждането на една добре развита страна.

Потреблението е толкова съществено, че американците дори са го определили като патриотично. „Пазаруването е патриотично”, казват лидерите. След атаките от 11-ти септември в Америка, първоначалните финансови загуби се равняват на приблизително 50 милиарда долара, но опасенията на лидерите бяха най-вече съсредоточени върху психологическото влияние, което този терористичен акт би оказало върху хората. Най- голямата опасност е, че хората, в следствие на страха, биха намалили потреблението си.

За да докажа тезата си, ще ви предоставя следните примери: Западните лидери се притесняват от възможна рецесия, продиктувана от терористичните атаки в Щатите и затова подканват гражданите си да харчат пари - да резервират почивки, да купуват нови домове и коли; г-н Буш каза на американците „качете се на самолетите, стимулирайте бизнеса на Америка”, анонсирайки подобрените мерки за сигурност при търговските полети; г-н Кретиен подкани канадците да се изправят срещу терористите с портмонетата си; кметът на Ню Йорк – Рудолф Джулияни каза, че неговият град има нужда това „най-добрите купувачи в света” да се върнат в ресторантите, театрите и магазините. ( Забел. на ред. Всеки един кмет трябва да се замисли какво прави за стимулиране на потреблението в своя град, какви решения взема и как те се отразяват на потреблението? ). Списъкът с подобни примери е много дълъг, но смисълът е пределно ясен – силната икономика се нуждае от силно потребление.

В заключение, хората които печелят и харчат пари зареждат икономиката. Колкото повече го правят, толкова по-добре. Силно печелещите и харчещите потребители са най-добрият принос за развитието на страната. Такива индивиди трябва да се толерират, уважават и възнаграждават. Тяхното съществуване, дейност и начин на живот хранят индиректно бедните семейства.  Потреблението трябва да бъде стимулирано по всяко време, на всички нива, за да има добре работещи икономики.

Автор Николай Ников

 

 


 
Рейтинг

12345
Патриотично потребление | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД