Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: SWOT анализ за Интернет стратегия
14 Септември 2012 г. - 09:33 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Всяка компания трябва да направи своя SWOT анализ и да изработи своя интренет стратегия ...

SWOT анализ за Интернет стратегия

SWOT е акроним от:

 • Strengths(Силни страни) – страни на организацията, които могат да се използват за формиране на конкурентно предимство.
 • Weaknesses(Слаби страни) – по-скоро страни, които организацията не притежава за постигането на крайната цел.
 • Opportunities(Възможности) – бизнес възможности, които могат до доведат увеличаване на печалбата, осигуряване на растеж.
 • Threats(Заплахи) – промени във външната среда, които могат да възпрепятстват постигането на желаната цел.

 

1. Силни страни:

 • познаване на интернет средата – познаване на средата и нейните възможности.
 • разбиране на интернет бизнес моделите – познание за това как могат да се изкарват пари в интернет?
 • наличие на опит в интернет – организацията има присъствие в интернет, като например разполага с интернет страница/блог и се грижи за нейното управление.
 • разполага с хора имащи познания в областта на интернет маркетинга;
 • разполага с хора имащи познания в SEO(Search engine optimization – оптимизация за търсачки);
 • разполага с база от данни за потенциалните клиенти в интернет;
 • добра онлайн репутация – наличието на положителна информация в интернет за вашата организация и предлаганите продукти;
 • силно присъствие в социалните мрежи;
 • разполага с подходяща техника, софтуер – компютри, интернет, видеокамера, микрофон;
 • креативно мислене;
 • възможности за писане на статии.

2. Слаби страни – обикновено слабите страни се изразяват като липси на силни, като например:

 • непознаване на интернет средата;
 • организацията не разполага с нужните ресурси за навлизане в интернет средата – професионално обучени хора, време, техника.
 • предлаганите продукти не са конкурентоспособни в интернет.
 • политика не подходяща за интернет средата. Отнася се за организации привърженици на затворен тип поведение, без възможност за осъществяване на контакт с клиентите. В моментът, в който решат да се появят в интернет/и не само там/ ще се наложи да преосмислят своята политика в посока откритост и създаване на доверие.

3. Възможности – бизнес възможности определени от параметрите на интернет средата:

 • интернет пазара е огромен;
 • предоставя директен достъп до крайния потребител;
 • достъп до по-голям пазар/за малките фирми/;
 • все по-достъпен интернет от всякъде и по-всяко време;
 • увеличаване на покупките през интернет;
 • достъп до голямо количество информация;
 • нискобюджетни методи за реклама и промотиране на продуктите.

4. Заплахи – заплахите са външни фактори на средата, които могат да попречат за изпълнението на вашите бизнес цели. Такива са например:

 • висока конкуренция в бранша;
 • несигурност при интернет заплащането;
 • законодателни промени – за електронните съобщения, търговия и др.;
 • въвеждане на иновативни продукти от страна на конкурентите;
 • ценови войни;
 • хакерски атаки към интернет сайта/блога.

Съществуват различни стратегии, които зависят от конкретната комбинация между организация, среда и поставени цели. Но успехът на една интернет стратегия ще се определя от възможността на организацията да се приспособи към средата и да се възползва от възможностите, които тя й предоставя.

Aвтор Мирослава Михова, Център по мениджмънт Стара Загора. Виж повече http://bgbusinesshelp.com/swot-for-internet-strategy/
 
12345
SWOT анализ за Интернет стратегия | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД