Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Диспропорции
08 Май 2012 г. - 15:27 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Кардиналната слабост на Българското правителство е непригодното за „Валутен борд” държавно финансово управление...


Диспропорции

Кардиналната слабост на Българското правителство е непригодното за „Валутен борд” държавно финансово управление.
Поради въздействие на този финансов недъг, в България се развиха диспропорции и се разрасна потенциалът на стопанска криза, която нанася болезнени щети. Членовете на Софийската търговско-промишлена камара са жертви на човешка грешка и колкото повече развиват своята стопанска дейност – толкова по-голяма ще е кризата.

Това е закономерно, защото при непригодно за „Валутен борд” държавно финансово управление:
1. Развиват се диспропорции.
2. Колкото повече членовете на Софийската търговско-промишлена камара реализират по-голяма добавена стойност – толкова повече се разрастват диспропорциите.
3. Уголемените от грешно финансово поведение диспропорции създават управленски трудности и (след достатъчно време) криза.

Следователно, при по-голяма добавена стойност се създават завишени диспропорции, които развиват по-силна криза с по-болезнени мъки за хората.
За сполучливо премахване на криза е нужно прекратяване на причина, която я създава.
Необходимо е съобразяване с верния отговор на въпроса: Наследеното от време със "Златни пари" държавно финансово управление е "годно" или "непригодно" за „Валутен борд”?

Истината е – същото е непригодно за „Валутен борд”.

Допусканата финансова немощ вреди на правителство с намалени приходи и повишени задължения, които се компенсират със завишени данъци, прекратени полезни социални разходи и вземане на заеми. Новите дългове подсигуряват временно отлагане на трудности, за сметка на по-големи бъдещи загуби за участници в стопански живот.

Властите са с непълноценни норми за финансово управление, тъй като не се съобразяват с качества на "Незлатни пари".
По произход нарастващата заплаха за българска стопанска криза е първична, защото е от влияние на само една особено важна причина - непригодно за „Валутен борд” държавно финансово управление.
Стопанските проблеми са успешно преодолими и до 24 часа време след употреба на подобрено финансово управление, което е годно за „Валутен борд” – заплахата за развитие на криза в България ще е неутрализирана.

Знанията за годно за „Незлатни пари”, в т. ч. за „Валутен борд” финансово управление са публикувани и възможни за полезно ползване.

Осъществима е преценка:

1. Поради финансово управление, което е непригодно за евро:
1.1. Депозанти в исландски банки са със загуби за над 6 милиарда евро.
1.2. Притежатели на гръцки дълг, в т. ч. банки са с щети за над 100 милиарда евро.
1.3. Развива се европейска стопанска криза.

2. При подобрено финансово управление, което е годно за евро:
2.1. Депозанти в исландски банки нямаше да се лишат от парите си.
2.2. Гърция щеше да е със завишени способности да плаща задълженията си и притежателите на гръцки дълг нямаше да са с обезценени ценни книжа.
2.3. Не е налице сегашна европейска криза.

С уважение,
Иван Митев


 
Рейтинг

12345
Диспропорции | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД