Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Султан и Императрица
03 Март 2012 г. - 21:04 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
История за Ново село ...

Султан и Императрица

Историята на Ново село е поучителна. Получих я от читалището на селото.

Ново село се намира в най-северозападната част на България на 25 км от гр. Видин. Разположено на р. Дунав и е най-западното българско пристанище. В землището на селото има останки от тракийско селище, римски лагер, старо село.Легендата разказва, че в сегашния си вид е основанослед сключването на договор между турският султан и австрийската императрица за заселване на пустеещата област Банат от християнско население. Бежанци от Македония, Търновско и Тетевенско, Добруджа и Софийско, Влашко и Белоградчишко се устремяват насам, където гемия ги прехвърляла на отсрещния бряг. Но един ден гемията не се появила и хората останали да живеят тук. Местното население заговорило за „новото село” и за „новоселяни” и оттук името му „Ново село”. ( Бел. на ред. Гемията сигурно е свършила парите разбирай еврофондовете). Преселниците от цяла България донесли по нещо от своя бит, говор, култура. Новоселяниобичат своя особен диалект, забелязан от акад. Стефан Младенов и проучен от нашия езиковед проф. Максим Младенов, имат свой фолклор, незабравими празници и обичаи. „Трифон Зарезан” е празник на Община Ново село, защото тук се прави прочутото вино „новоселска гъмза”. „По кръсти” се нарича втория ден на Великден, защото новоселяни отдават почит пред паметта на дедите си пред оброчните кръстове, очертавали землището на селото. Ново село се гордее с будния си дух. Трифон Зарезан се празнува в Ново село на 14 февруари. По традиция зарязването на лозе става в местността „Метериз”. В ритуала вземат участие стар и нов Трифон, женска битова група, която пее лозарски песни, новоселяни и гости на селото. Ритуалът се прави на новоселски диалект. Старият Трифон посреща гостите с думите: ДОБРО СТЪ МИ ДОШЛИ, НА ДОБЪР ДЪН – ТРИФУЛОВ. ПОЙДО РАНО УЮТРУ ДА ВИДИМ КОКО Е ПОЛЕ. ЛОЙЗЪТЪ НИ ЧЕКАЮ – ИСКАЙ ДА Й РЕЖЪМО, ДЪ Й ВЪРЖЪМО. ДАЙТЪ ДА ПОЧНЪМО ОТ СЪГЪ. С БОГЪ НАПРЕД. /Добре сте ми дошли, на добър ден – Трифонов. Аз тръгнах рано сутринта да видя как е полето. Лозята ни чакат – искат да ги режем, да ги вържем. Дайте да започнем от днес С бога напред/. След това отрязва три пръчки, които дава на жена си. Тя ги връзва с червен конец и ги прибира в кошницата. Прекръства се, обръща се на изток и се покланя.

- БОЖЪ МИЛОСТИВИ,

ЛАНИБЕШЪШ МНОГО ДОБЪР ЗА ЧОВЕЦИ, БУДИ ДОБЪРИ ОВУЙ ГОДИНУ

ОЙ ТИ, ЗАРЕЗАН, ЗАРЕЗАН –

ПРАЗНИК ОТ БОГА ИЗБРАН!

НЕКА У ТВОИ ЛОЙЗЪТЪ

ДЪ СЪ РОДИ ГРОЙЗЪ КОНО СЛИВЪ

ТА СТОПАНЕ ТВОЕ ЧЕСТИТИ

СЪС СЛАДОСТ ДА МУ СЪ НАСИТИ

ПАК БЪЧВЪ ДЪ ПРЪЛЕЮ

И ТВОЙНИ ПЕСНЕ ДЪ СЪ ПЕЮ!

КРЪШНИ ОРЪТЪ ДЪ СЪ ИГРАЮ

У ЦЕЛ СВЕТ НОВОСЕЛСКИ ВИНА ДЪ СЪ ПИЮ! / Боже милостиви, лани беше добър за хората, бъди добър и тази година. Ой ти, Зарезан, Зарезан – празник от бога избран, нека в твоите лозя да се роди грозде като сливи, та стопаните твои честити, със сладост да му се наситят. Пак бъчвите да преливат и твоите песни да се пеят, кръшни хора да се играят , в цял свят новоселски вина да се пият/След това полива с бъклицата отрязаната лоза и се обръща към множеството с молба да му помогнат да намери нов Трифон.

ТРИФОН: А СЪГ ДА ПОТРАЖИМО ДОБЪР ЛОЗАР – С МНОГО ЛОЙЗЪТЪ, С УБАВО ВИНО. ОН ДЪ БУДЪ НОВИНА ТРИФУЛ ДА НИ БУДЪ ДОБРА ГОДИНЪ. ЧЪ СЪ НАЙДЕ ОВАКЪВ ЧОВЕК У СЪЛО. /А сега да потърсим добър лозар – с много лозя, с хубаво вино. Той да бъде новият Трифон, за да е добра годината. Ще се намери ли такъв човек в селото/

Младият Трифон излиза напред.

- ЧЪ СЪ НАЙДЪ СТАРИ ТРИФУЛЕ, ЧЪ СЪ НАЙДЪ. И Я ИМАМ ЛОЙЗЪТЪ И Я Й ГЛЕДЪМ КОНО ТЕБЪ. /Ще се намери стари Трифони, ще се намери. И аз имам лозе и ги гледам добре като теб/

- ОДЪ ВАМ, ДЪТЕ, ДЪ ВИДИМО КОКО ЗАРЪЖУВЪШ. /Ела тук, момче, да те видим как зарязваш/ С тези думи старият Трифон предава ножицата и ритуалния венец от лозови пръчки на новоизбрания Трифон.

Младият Трифон зарязва и нарича:ДАЙ БОЖЪ, БЕРЕКЕТ. ДА НАПЪЛНИМО СВИ СУДОВЪ – И БЪЧВЪ, И БУРЪТЪ, И ЧЪБРОВЪ СВИНО. НАТОВЪРИ СВАКУ ГИЖУ – ОТ СВАКУ ПРУЧКУ ПО ДЕСЕТ КЪРЧА, ПА КЪРЧОВЪ ДЪ БУДЕЙ КОНО ПРАЦИ, ПА УЙЕСЕН ДЪ ОБЕРЪМО ГОЛЕМ БЕРЕКЕТ – ИЗ СВАКУ ГИЖУ – ЧЪБЪР ВИНО, ИЗ ТРИ ГИЖЪ – ПЪЛНА КАЦА.

/Дай, боже, берекет. Да напълним всички съдове – и бъчви, и бурета, и чебъри с вино. Натовари всяка лоза – от всяка пръчка по десет грозда, па гроздовете да бъдат като прасета, па наесен да наберем голям берекет. От всяка лоза – чебър вино, от три лози – пълна каца/

След като зарежат и гостите с хоро и духова музика от лозята хората отиват към винарската изба, където поздравяват винарите с празника.

 

 

 

 

 

 

 


 
12345
Султан и Императрица | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД