Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Български имоти
09 Септември 2011 г. - 09:05 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Проф. Янаки Караджов, председател на Съюза на собствениците поставя за пореден път въпроса с имотите на анши сънародници и дипломацията и бездушието на администрацията ....

Български имоти

Вестник „Собственикъ” съпътства целиями живот: баща ми (абонат 395) го получаваше до закриването му през 1944 г., помъчихме се да го възстановим през април 1992 г. и сега за трети път заставам над него. Този вестник, основан през 1918 г., е издаван 693 пъти, като е следвал стриктно всички промени в политическия и стопанския живот на България. Никой не знае колко пъти е бил прекъсван. Много видни и достойни мъже в качеството си на председатели на Съюза на собствениците в България (ССБ ) с почетен председател цар Борис ІІІ) са се трудили над страниците му. Днес си спомняме за тях с респект и благодарност. По време на управлението на премиера Иван Костов в качеството си на председател на Съюза поставих пред министър Лучников въпроса за българските имоти в Македония. Ние бяхме предложили в Правната комисия на Парламента да се създаде Закон за компенсации на собствениците на национализираните фабрики, които при реституцията получиха само земята, но не и своите машини, сграднен фонд и активи. Министърът прие присърце нашата идея и над 2,5 млрд. левавъв вид на компенсаторни инструменти бяха раздадени на собствениците за премах -ването на тази несправедливост. След като Законът Лучников видя бял свят, насърчен от близостта ни по време на съвместната ни работа, поставих пред министъра въпроса за българските имоти в Македония. Отговорът на премиера бил:”Любчо Георгиевски (тогавашният министър-председател на Р.Македония) е наш приятел, но след като поискахме езикът им, ако им поискаме и имотите – това ще бъде нож в гърба му. Трябва да се изчака”. На премиера Симеон Сакскобургготски изпратих имейл:”Ваше величество, баща ви беше почетен председател на нашия съюз и би взел присърце...”и т.н. Този път дори не ми беше отговорено. Нашият трети опит да повдигнем въпроса за имотите ни (частни, църковни и държавни) в съседните ни държави получи подкрепата на Президентството. Много ни помогна и упоритостта на евродепутатката Маруся от Тракийските дружества. Общите ни усилия доведоха до решението на премиера Станишев Държавният архив да се заеме с класифицирането на документите за собственост на имотите ни в Р. Македония, Р. Турция, Р. Гърция и Р.Сърбия (Западните покрайнини).

Изясняването насъдбата на всеки от тях поотделно, както и предстоящите двустранни споразумения по подобие на тези с Гърция за Беломорието и с Румъния за Южна Добруджа ще разкрият начина за компенсирането на собствениците им.Още чакам тези предстоящи двустранни споразумения.

Лошото е, че хиляди собственици не можаха да ги дочакат.

Предстои отговорна и огромна по обем работа, интереси към която досега са обявили ССБ и Съюзът на индустриалците с председател проф. Симеонов. В България са регистрирани няколко десетки съюзи на собствениците – на плажната ивица, на Южното Черноморие, на компенсаторни бонове, на отделни градове и т.н. Когато въпросните двустранни споразумения бъдат сключени, ще се наложи да изградим общ фронт на действие и да върнем част от самочувствието на българина, защото само собственика е свободен и е човек.

През 1991-92 г. ССБ създаде мрежа от дружества в повечето областни и някои други градове: Бургас, Стара Загора, Сливен, Перник, Варна, Русе, Кърджали и др.

Българската НационалнаДоктрина открои проблемите на националните ценности и националните интереси, част от които е и собствеността. Строителите на следосвобожденска България провъзгласиха в Търновската конституция: собствеността е вечна, свещена и неприкосновена. На тази основа се развиха трудолюбието, спестовността и инициативността на българите, което осигури просперитета на народа ни между двете световни войни, достигнал челни места в Европа и в света.

По времето на комунистическия режим чувството ни за собственост

беше ампутирано, а собствениците с подобни претенции опознаха наровете на Белене и другите ТВО. Това унищожи стимулите за развитие и средната класа беше унищожена. Висша форма на демагогия на червената олигар- хия е напълно осъществената партийна задача да се замени политическата власт с икономическа. Точно това, обаче, взриви и разруши комунисти -ческия строй. Остана ни в наследство нихилизма, незаинтересоваността, инертността, безверието. Днес реституцията е мръсна дума, децата и вну- ците ни играят на мутри, за които рекета и корупцията стават житейско верую. Организираната престъпност се сля с държавата и сега човек не знае на кой господ служи. От това безпомощно състояние може да ни изтръгне стремежът ни към приоритетите на собствеността: трудолюбието, частната инициатива и спестовността, защото няма я Църквата и нейните добродетели.

ССБ освен връщането на нашата собственост в съседните ни държави (а защо не и в целия свят), има следните задачи:

1.Комасация на земята;

2.Осигуряване на правна, екологична, селскостопанскаи маркетингова информация и разработване на проекти по евроинтеграцията.

3.Иновация на технологиите, лицензиите, програмните продукти и др.

4.Възвръщане на каракачанското скотовъдство в България и съседните страни.

5.Защита на собствеността и на интелектуалната собственост.

6.Насърчаване на заетостта чрез професионално обучение и квалификация.

7.Осигуряване на достъп до финансови ресурси под формата на лизинг и нисколихвени кредити чрез различните фондове на ЕС и България.

8.Движение за здравословен стил на живот.

9.Еколого-икономическа оценка на терени, парцели и ниви по ЗУТ

съобразно изискванията на ЕС.

10.Сътрудничество с наши и международни организации по поставените цели.

Целите и задачите на ССБ срещат подкрепа от страна на кандидата за кмет на София Георги Чернев. Ние, собствениците, от своя страна ще го подкрепим, като гласуваме за него.

Проф.д-р Янаки Караджов – председател, СЪЮЗНАСОБСТВЕНИЦИТЕВБЪЛГАРИЯ

 


 
Рейтинг

12345
Български имоти | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД