Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10



Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Професионализъм и мотивация
07 Април 2011 г. - 15:25 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Изборът на български съдия за Европейския съд се оказа Одисея...

Професионализъм и мотивация

Изборът на български съдия за Европейския съд се оказа Одисея, но не Зората на одисеята. На 6 април в Съдебната палата се проведе втората поред конкурсна процедура за български съдия в Общия съд на ЕС в Люксембург. Първият път нещата завършиха с пълно фиаско за съдебната система. Въпреки че имаше годен кандидат, г-жа Марияна Кънчева, адвокат с четвърт век юридически стаж и завършена с отличие магистратура по право на Европейския съюз в Института за европейски изследвания към Брюкселския университет. Тя беше единствената, която премина успешно всички етапи на конкурса с крайни оценки отличен и много добър и отговаряща на всички нормативни изисквания. Тогава на финала за мястото се бориха двама кандидати. Вторият кандидат обаче, Димитър Стефанов – от кабинета на съдията Чипев, вместо да не бъде допуснат още в началото на процедурата поради липса на изискуем стаж, беше декласиран едва в края на конкурса. Като не предложи Кънчева, предишната комисия не изпълни своето основно задължение, за което е конституирана, а именно да се съобрази с крайните резултати от състезанието. Кънчева така и не получи отговор и от Министерски съвет, Министерство на правосъдието и Външно министерство на писменото си искане като единствен успял кандидат да бъде определена за кандидат на България – за това как и защо се случи така писахме в Търговски вестник. Този път изборът се следеше с особен интерес не само в българските юридически среди, но и от европейската юрисдикция, тъй като вече близо година след подаването на оставка на съдия Тодор Чипев, столът на българския съдия стои празен. Това скандално обстоятелство беше отбелязано в годишния доклад 2010 на Съда на ЕС в Люксембург с безмилостна формулировка: „Съставът на Общия съд бе засегнат и от подадената на 29 юни 2010 г. оставка наг-н T. Чипев, съдия в Общия съд от 2007 г. През януари 2011 г. все още няма предложен кандидат на негово място… Важно е в бъдеще всички участници в процеса на назначаване да успяватдапредотвратяттезизабавяния,кактоисериознитепречкипредправилното функционираненаправосъдието,коитотесъздават.”След повече от четири месеца гробно мълчание Министерството на правосъдието просто обяви втори конкурс. В него участваха шестима претенденти, но на финалната права отново се оказаха Кънчева и Стефанов.В професионалните среди витаят неприятни въпросителни относно стажа на Стефанов – дали той наистина има необходимия стаж и ако е така, наистина ли министерството на правосъдието нарочно е чакало, за да стане това.Силното и убедително представяне на Марияна Кънчева на финалното изслушване на практика обезсмисли тези въпроси. Комисията беше в състав: председател Павлина Панова, проф. Снежана Начева, Татяна Върбанова, Лозан Панов, Ренета Николова, Анелия Ананиева – Сръндева (резервен член на Комисията), Наталия Ангелова (резервен член на Комисията). За присъстващите в залата стана очевидно доброто водене на събеседването, спокойната атмосфера и съблюдаването на равнопоставеността. Всеки кандидат имаше възможност да се представи и да изложи личната си мотивация и разполагаше с еднакво време за отговори на поставените въпроси. Най-разнообразни бяха областите на европейското право, в които вървеше дискусията. Кънчева боравеше с европейската материя сигурно, компетентно, с порой от разпоредби, задълбочени познания и юридическа логика. Изложението пред аудиторията на личната й мотивация беше впечатляващо. Тя заяви, че има силната мотивация да участва в осъществяването на мисията на Общия съд, който чрез своята правораздавателна дейност играе основна роля в европейската конструкция и по решителен начин допринася за установяването на един правов Съюз. Чувствайки се част от българската правна общност, към която принадлежи четвърт век, тя вярва, че ще успее да стане положителен пример, еталон за качество в съдийската си работа в Общия съд в името висока цел - да повярват в Европейския съюз, че България има прекрасна юридическа школа. Според Кънчева човешкият успех има стойност само тогава, когато може да бъде в полза на повече хора. Затова тя е готова да предава натрупания опит като съдия в Общия съд на своите колеги в България в името на правилното, еднакво и безпротиворечиво тълкуване и прилагане на европейското право. Защото европейското право е българско право, а националните юрисдикции са съставна част от европейската съдебно-правосъдна система. Не остана никакво съмнение за аудиторията, че с представянето си Кънчева заслужи първенството. Тя събира в едно високите критерии за съдийския пост в Общия съд на ЕС за достойна кандидатура на България. В понеделник се очаква решение на комисията.

 


 
Рейтинг

12345
Професионализъм и мотивация | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД