Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Обучение: Семинар
07 Януари 2011 г. - 17:05 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Здравно осигуряване  и Кодекс на труда 14.01.2011,
ДДС на 28.01.2011 г ....
Посетете ги...

семинар:

ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕи КТ за 2011 г.

 

Семинарът ще се проведе в София на 14.01.2011 г. (петък) в конферентна зала 2 на хотел Плиска,9,00 - 17,00 ч.

 

Програмата по социално и здравно осигуряване включва:

Промени в КСО и Закона за здравното осигуряване през 2010 г.

Промени в наредбите, свързани със социалното и здравното осигуряване през 2010 г.

Промени за 2011 г.

Осигуряване на различни категории лица – осигурителен доход, осигурителни вноски, осигурителен стаж, подаване на информация за осигурителния статус в НАП и НОИ:

- за самоосигуряващите се лица;

-за наети лица;

-за изпълнители по договори за управление и контрол;

- за работещи по граждански договори;

-други.
Особености при осигуряване на повече от едно основание
Права на осигурените лица – обезщетения, помощи, пенсии и т.н.

Промени при изплащане на паричните обезщетения от 01.07.2010 г.
Промени в координирането на осигурителните схеми в ЕС от 1.05.2010 г. – Регламент 883/2004
Заверка на осигурителните книжки
Основни задължения на ръководителите на предприятия за спазване на осигурителното законодателство по ДОПК, КСО и други нормативни документи.
Срокове за подаване на документите в НАП, срокове за начисляване и внасяне на вноските.
Наказания, санкции, глоби, административно-наказателна отговорност на отговорните длъжностни лица при неспазване на осигурителното законодателство.
Трите стълба на осигуряването в България

 

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА

 

Програмата по Кодекса на труда включва:

Изменения и допълнения на Кодекса на труда в сила от 30.07.2010 г.
Изменения, свързани с антикризисните мерки на Правителството –

- непълно работно време; неплатен отпуск; преместване на друга работа.

Нови правила за ползване на платен годишен отпуск - изготвяне на график; отлагане на ползването; давностен срок.
Ново основание за прекратяване на трудов договор.
Изменения и допълнения, свързани с контрола за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателната отговорност.

Обезщетения по Кодекса на труда:
-при прекратяване на трудовото правоотношение;

-особености при определяне на правото на обезщетение поради придобито право на пенсия;

-обезщетение при уволнение на други основания;

-обезщетение за неспазено предизвестие;

-други обезщетения.

Работно време: намалено и непълно работно врем, ненормиран работен ден.
Отпуски – поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете

Трудов договор – сключване, прекратяване, регистрация

Разлика между трудови и граждански договори, трудов и осигурителен стаж

Лесктор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Лектор с повече от 20- годишен опит и автор с повече от 30 годишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване. Работила е като главен счетоводител на ДОО- София-град, финансов ревизор в ДОО- гр. София, главен експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски” в ЦУ на НОИ, зам. директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол” в ЦУ на НАП

 

семинар:

Новите моменти в ЗДДС за 2011 г. Актуални проблеми по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС. Практически особености

 

Семинарът ще се проведе в София на 28.01.2011 г. (петък) в конферентна зала 2 на хотел Плиска,9,00 - 17,00 ч.

лектор: Мина ЯнковаГл. Експерт в ДирекцияДанъчно-осигурителна методология на НАП

Програма

Актуални проблеми, възникнали в практиката по прилагането на ЗДДС през 2010 г.

1. Приложно поле

üНезависима икономическа дейност

üДанъчно задължени лица

2. Операции с услуги

üДоставки на услуги – основен принцип при определяне място на изпълнение

üДоставки на услуги, чието място на изпълнение се определя по реда на

специални разпоредби

3. Данъчно облагане на доставките

üДанъчно събитие

üАванс

üДанъчна основа,

4. Определяне на данъчното задължение

üНачисляване на ДДС

üЛице- платец на ДДС

üОбърнато начисляване

5.Задължения на лицата

üОтчитането и с документирането

Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2011 г.

üОблагане на доставките на газ и електроенергия, топлинна или хладилна енергия

üОсвобождаване на доставки, по които получатели са международните организации и Общностите, някои агенции и други органи на Общността.

üОосвобождаване при окончателен внос- режим 4200

üПромени, по отношение на мястото на доставка на услуги

üКонцесия

üДанъчна ставка

üПромени по отношение на освободените доставки

üБартер

üДокументиране

üПублична продан

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

Име, фамилия: ..................................................

Длъжност: ..........................................................

Телефон:.............................. Е-mail: .................................

ЕИК по БУЛСТАТ:....................................

Идент. № по ДДС: ..........................................

Фирмa: ..................................................................................

Адрес по регистрация:..............................................................

МОЛ:……………………………………………………………

Получател на фактурата: .........................................................

 

СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕи КТ за 2011г.

14.01.2011 г.

170

 

Новите моменти в ЗДДС за 2011 г. Актуални проблеми по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС. Практически особености

28.01.2011

170

 

 

В цената на семинарa са включени: учебните материали, две кафе паузи и обяд.

Заявки се приемат до запълване на групите.

Моля изпращайте Вашите заявки на е-mail: office@cenife.com.

За повече информация: Д. Донев тел.: 02/866 13 28 GSM: 0896299633


 
12345
Семинар | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД