Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Обучение: Eнергийна ефективност
28 Октомври 2010 г. - 11:15 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Работен семинар във връзка със стартирането на Програмата за Висока Енергийна Ефективност на територията наСтолична Община ...

Eнергийна ефективност

На 3 Ноември 2010 г., в сградата на Столична Община, ул. Московска 33 в Заседателната зала на 5 етаж от 14,00ч до 16,00ч. ще се проведе работен семинар във връзка със стартирането на Програмата за Висока Енергийна Ефективност на територията наСтолична Община. Форумът е безплатен и се организира съвместно от Общински Гаранционен Фонд за Малки и Средни Предприятия – Столична Община (ОГФМСП), Изпълнителна Агенция по Енергийна Ефективност (АЕЕ) и Фонд Енергийна Ефективност (ФЕЕ) с подкрепата на Столична Община.Целта на Програмата е да бъдат реализирани дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради – общинска собственост, приоритетно училища и болници, както и в сгради и промишлени системи на малки и средни предприятия (МСП) на територията на Столична община на базата на договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори).Поканени са районните кметове,представители на медии, строителни фирми, малки и средни предприятия,търговски банки и други заинтересувани лица. На форума ще присъстват г-жа Ирина Савина - Зам. Кмет на Столична Община по направление Инвестиции и Строителство, г-жа Ирина Йорданова –Председател на СУ ОГФМСП и Председател на постоянната комисия по европейските въпроси и връзки с гражданското общество в СОС, г-н Иван Илиев – Председател на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в СОС и др.Целта на семинара е да запознае участниците с Програмата и да бъде проведена конструктивна дискусия по конкретните стъпки за реализацията й.

 

Семинарът ще протече при следната програма:

13,45ч – 14,00ч – Регистрация на участниците;

14,00ч - Откриване на работния семинар и приветствие към участниците - г-жа Йорданка Фандъкова Кмет на Столична Община

14,15ч – 15,00ч - представяне на програмата от представители на АЕЕ, ФЕЕ и ОГФМСП-СО:

- д-р Кирил Григоров – Управител на ОГФМСП-СО;

-инж. Кольо Колев – Изпълнителен Директор на Агенция по ЕнергийнаЕфективност;

- г-н Димитър Дуков - Изпълнителен директор на Фонд Енергийна Ефективност;

- инж. Христо Христов - Представител на Камарата на Строителите в България (КСБ) и Управител на Ескона Консулт ООД ще представи положителния опит от приложението на ЕСКО договорите в България и възможностите за успешна реализация на ЕСКО договори с активното участие на представители на КСБ в контекста на Програмата.

15,00ч – 16,00ч - дискусия по проблемите свързани с практическото прилагане

на Програмата.

 

За допълнителна информация и потвърждение за участие, моля свържете се с ОГФМСП-СО на тел: 02 – 980 9938, 0884 571271 или e-mail: s.kushkiev@ogf-sofia.com.

Бинго дума : да


 
Рейтинг

12345
Eнергийна ефективност | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД