Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Шанс за строителните фирми
08 Октомври 2010 г. - 05:29 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Програма за енергийна ефективност в София ...

Шанс за строителните фирми

По съвместна инициатива на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ), Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия при Столична община (ОГФМСП) и Фонд "Енергийна ефективност" (ФЕЕ) е приетапрограма за енергийна ефективност в София. Целта на програмата е да подкрепи изпълнението на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради – общинска собственост, както и в сгради и промишлени системи на малки и средни предприятия (МСП) на територията на Столична община, независимо от вида на собствеността. Дейности за повишаване на енергийната ефективност са обследване и сертифициране на сгради, обследване на промишлени системи, проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, управление по енергийна ефективност. Мерки за повишаване на енергийната ефективност са дейностите, които водят до проверимо, оценимо или измеримо повишаване на енергийната ефективност като изолация, подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки по осветление, сградни инсталации, охлаждане и пр.

 

АЕЕ ще оказва експертно съдействие във връзка с възможностите за извършване на обследване за енергийна ефективност и/или изпълнение на предписаните мерки, както и във връзка свъзможностите за финансиране на проектите от европейски програми и фондове, както и от други национални и чуждестранни програми, спонсори и институции.

АЕЕ ще разглежда и одобрява средствата за изпълнение на договори с

гарантиран резултат (ЕСКО услуги) в сградиобщинска собственост и щеудостоверява, че за съответната сграда няма издаден друг сертификат в резултат на изпълнени дейности по други програми или от други финансови източници. За повече информация www.seea.government.bg/.

 

ОГФМСП ще гарантира пред търговските банки кредити на МСП или на изпълнители на ЕСКО услуги с предмет дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност, съгласно условията на Фонда. За повече информация www.ogf-sofia.com.

Максималният размер на гаранциите е 50% от размера на кредита, но не повече от 100 хил. лв., независимо от размера на кредита. За изпълнението на тази програма ОГФМСП осигурява бюджет от 2 милиона лева.

ФЕЕ ще съфинансира изпълнението на проектите и ще поема частичниипортфейлни гаранциипред финансиращите институции, съгласно условията на Фонда. За повече информация www.bgeef.com.

 

Приоритети: Проекти за енергийни спестявания в сгради – общинска собственост по договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори), съгласно НАРЕДБА № РД-16-347 от 2 април 2009 г. наМинистерството на икономиката и енергетиката и Министерството на финансите (Обн. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г.). Проекти на училища и болници- засгради общинска собственост.

 

На какви условия трябва да отговарят проектите? Да се реализират на територията на Столична община. Да съдържат дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност. Да отговарят на специфичните изисквания на АЕЕ,ОГФМСП и ФЕЕ.

 

Банки – партньори: БАНКА ДСК ЕАД; АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД ; БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД; ОБЩИНСКА БАНКА АД; ИНВЕСТБАНК АД; ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД; СИБАНК АД;
ТОКУДА БАНК АД; ТЪРГОВСКА БАНКА Д  АД; ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД;

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

 

Към кого да се обърнем ? Координатор на Програмата е Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия при Столична община.

 

За контакти:

Централен офисна ОГФМСП

София 1000, ул.”11 август” №4, ет.2

тел. 02/ 980 9938

office@ogf-sofia.com

 

Информационен център на ОГФМСП-СО

София 1111, кв Гео Милев, ул.”Сирак Скитник” №9

/пазар Ситняково/

тел. 02/ 870 8305

info@ogf-sofia.com


 
12345
Шанс за строителните фирми | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД