Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Свободните зони в Сърбия и БГ
04 Октомври 2010 г. - 09:41 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]

Финансовите министри в света и БГ за зоните ...Сръбски и БГ свободни зони

По време на Международния панаир в Пловдив, ръководството на „Свободна зона Пирот” с подкрепата на държавната и местната власт в Р.Сърбия, направи презентация на свободната зона в Пирот. Бе подчертано, че през последните 20 години настъпва истински бум на развитието на свободните зони в световен мащаб, което показва тяхното изключително значение в развитието на международния стоков трафик. Статистиката показва, че през 1990 година, когато са учредени свободните зони в България в световен мащаб са съществували 600 свободни зони. До 2003 година броят им нараства на 5 174 броя, а през 2007 г. в света вече функционират 10 489 свободни зони. За съжаление тройната коалиция уби българските свободни зони, а министър Дянков ги наблюдава как агонизират вече цяла година без да вземе никакво отношение т.е. да направи промени в ЗДДС и да им върне статута.

В Р. Сърбия в момента функционират 7 свободни зони, а до 2012 г. се очаква да бъдат разкрити още три. Най голяма от тях е тази в Пирот. Съгласно сръбското законодателство целта, която е поставена пред свободните зони е създаване на условия за ускорено стопанско развитие и ангажиране на работни места чрез осигуряване на най-изгодни условия за работа, които дават възможност за привличане на инвестиции и получаване на приходи с цел удовлетворяване на ползвателите на зоните, икономиката и Държавата. Свободните зони, чрез система от икономически лостове осигуряват:

  • Възможност за спестяване от бизнеса намита, такси, данъци, като стимулиращи лостове на икономическата политика
  • Стимули за привличане на инвестиции в помощ на регионалното развитие.
  • Възможност за разкриване на нови работни места
  • Концентриране на услуги и дейности на едно място – логистични центрове
  • Насочване на международната търговия в контролирани канали

В свободните зони в Р. Сърбия са разрешени: производство на стоки, доработка, складиране на стоки и полуфабрикати, претоварвания, опаковка, банкови и финансови дейности, застраховане и презастраховане, туристически и други услуги и всички дейности, които не замърсяват околната среда – без мито и ДДС. За фирми, които инвестират в производство и влагат в създаването на крайния продукт на територията на свободната зона поне 51%сръбски компоненти, се ползват и от преференциите, които Сърбия има от подписани междударжавни търговски спогодби. Така например при износ на такива стоки за Русия се заплаща само 1% вносно мито.

В Свободна зони Пирот акционери са: Община Пирот – 13,45%, Прогрес Пирот – 12,21% и Тигар АД – 74,34%. Открита е през 1996 година. Притежава повече от650 декaра земя. Открити и закрити складове. Зона за производство за износ – с главенпроизводител MICHELIN. Опит в организацията на международния транспорт. Tранспортни договори с пристанищата на Солун, Бургас и Копар. Оборта за 2009 г. е около300.000.000 Евро. За силата на икономическите лостове на свободните зони статистиката показва, че отливът в резултат на световната икономическа криза през 2008 г. от 11,2%, само за една година 2009 не само е преодолян, но се постига ръст от 19.6% в сравнение с базовата 2007 г. До 2006 г. в зоната има преобладаващо присъствие на местни фирми пред чуждестранните – около 75 на 50 броя. От 2007 когато в България влиза новия ЗДДС, който ликвидира износа през българските свободните зони, съотношението на фирмите опериращи в „Свободна зона Пирот” рязко се променя в полза на чуждестранните, като местните фирми дори намаляват. То става около 102 на 38 в полза на чуждестранните фирми, от които по-голямата част са български. Освен за търговия има и български фирми, които са инвестирали в производство на територията на „Свободна зона Пирот”. Най-коварната и с най-тежки поражения от всички „тиха революция”, която масово е обхванала най-ценния ресурс за икономиката – човешкия масово напускащ страната, започва да навлиза и в производствения сектор. Анти икономическите текстове от ЗДДС дефинирани от данъчната администрация подтикват предприемачите да напускат страната и да инвестират в чужбина. При това Сърбия не е единствената страна, в която български фирми изнасят своето производство.

Тези показатели още веднъж потвърждават несъстоятелността на рестриктивните ограничения на износа през свободните зони в България заложени в ЗДДС. Те не само, че отблъскват чуждестранните инвеститори и търговци с ексклузивни права на външни пазари, но дори принуждават и български фирми да инвестират извън България, където им се предоставят необходимите икономически стимули. За да се промени този процес на отблъскване на инвеститори, търговци и производители, е наложително дирекция „Данъчна политика” към МФ, Министерството на икономиката и енергетиката и Народното събрание най-после да осъзнаят пагубното въздействие върху икономиката на сегашния ЗДДС и да приемат предлаганите промени от Асоциацията на свободните зони в България, които са напълно синхронизирани с европейското законодателство и практиките на страните-членки на ЕС. За реализацията на промяната не е нужен финансов ресурс, а само политическа воля. Резултатът ще има изражение в растеж на икономическите показатели и устойчивост в производствения сектор, повишаване на трудовата заетост, повишаване обема на реализираната продукция на външни пазари, повишаване на инвестиционния интерес към България и повишаване приходната част на Държавния бюджет.


 
12345
Свободните зони в Сърбия и БГ | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД