Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Въпросът с непотърсените земи...
14 Септември 2010 г. - 17:30 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Мирослав Найденов обяви, че общините вече ще се разпореждат с непотърсените земеделски земи.

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов обяви, че общините вече ще се разпореждат с непотърсените земеделски земи. Това той съобщи по време на среща с над 50 общински кметове. Министър Найденов уточни, че става въпрос за промяна в досегашния член 19 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която е вече в сила. В преходните и заключителни разпоредби на закона за допълнение и изменение на ЗСПЗЗ е записано, че общинските съвети продължават да са задължени да предоставят общинска земя в следните няколко случая: първо - при признато право на собственост на собственици, които още не са идентифицирали реалните граници на имотите си, второ – при изпълнение на съдебни решения за признато и присъдено право на собственост, както и в трети случай, при който се обезщетяват собственици, на които имотите не могат да бъдат възстановени в реални граници. Тези собственици се обезщетяват според съответния казус със земя от държавния поземлен фонд, поименни компенсационни бонове или от общинския поземлен фонд, там където няма земи от ДПФ.„Досега с общинския поземлен фонд се е разпореждало Министерство на земеделието и храните”, посочи министърът. „Оттук нататък с последните промени на ЗСПЗЗ ще го правят кметовете”, посочи той. „Надявам се, че това ще става с цялата необходима отговорност и няма да има злоупотреби и да се продава земята”, допълни още министър Найденов. Той подчерта, че това е първият реален акт на децентрализация в администриране на поземлените отношения, към което ни приканват и от Европейския съюз.

Кметовете могат да ползват този фонд и за реализиране на бизнес проекти, както и като компенсаторен механизъм при начинания с общинско участие. Земята ще може да се дава и за обработка под аренда. Председателят на Националното сдружение на общините Дора Янкова от своя страна заяви, че мярката е определено антикризисна и ще подейства благоприятно на местните икономики. „С нея се дава възможност на земеделските производители, и особено на животновъди, които не притежават собствени пасища, да стопанисват земеделски земи. Според Дора Янкова няма да се злоупотребява с тази имоти, а освен това тя подчерта, че има и множество ограничения по отношение промяната на предназначението на тези земи.

 


 
12345
Въпросът с непотърсените земи... | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД