Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Прием на проекти по ПРСР...
14 Септември 2010 г. - 16:46 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]

Кметове на общини и ръководството на МЗХ обсъдиха предстоящия прием на проекти по ПРСР...Представители на Националното сдружение на общините и ръководството на МЗХ обсъдиха предстоящия прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013, който започва на 20 септември, както и промените в нормативната база и изпълнението на Програмата до момента. Срещата бе открита от министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов.„По ПРСР се разпределя огромен финансов ресурс и изкушенията са големи и от двете страни”, каза министър Найденов пред участниците във форума. Той призова кметовете да са активни и в същото време да не допускат дискредитиране на Програмата. Управляващият орган на ПРСР и Държавен фонд „Земеделие” разработиха механизъм за по-облекчено финансиране на общините, които изпълняват проекти по програмата, съобщи заместник –министърът на земеделието и храните Светлана Боянова. С цел осигуряване на необходимите средства за изпълнение на проектите по Програмата, освен нормативно установения аванс в размер до 50%, общините ще имат възможност да получат допълнително до 20% под формата на оборотни средства. Става дума за проектите по сключените договори по мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”, допълни още зам.-министър Боянова. Като допълнително улеснение, се планира общините да ползват безлихвен заем от централния бюджет, в размер на – до 30% от допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта. Няма да бъдат подпомагани общински проекти за модернизиране на социални домове за деца, които подлежат на закриване съгласно Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. 250 млн. лв. авансово са изплатени до момента по 263 общински проекта, отчете изп. директор на ДФ „Земеделие” Калина Илиева. Тя увери, че до 17 септември ще бъдат обработени всички подадени общински проекти. По време на срещата присъства и зам.-министър Георги Костова, който съобщи, че се предвижда през ноември отново да бъде отворен приемът за проекти по мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и мярка 226 - „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.


 
12345
Прием на проекти по ПРСР... | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД