Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Koмуникацията е важна
26 Август 2010 г. - 15:24 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Росица Великова е собственик и мениджър на Агенция за връзки с обществеността, реклама и човешки ресурси „Ла мезон” - Русе ...

Koмуникацията е много важна

Агенция за връзки с обществеността, реклама и човешки ресурси „Ла мезон” е създадена през август 2009 г. Предлага професионално комплексно обслужване на клиентите на територията на Русе и Плевен. Конкурентнотопредимство на агенцията е, че в нея работят практици с дългогодишен опит. Те са „на терен” – в регионите си,където познават бизнес средата, личностите, събитията, историята, спецификата.Разбирането на екипа на „Ла мезон” е, че съвременният бизнес не може да се развива и усъвършенства, ако не отделя достатъчно внимание на комуникацията с различни аудитории, както и ако не прави необходимото да се предпази от блокиране на чуваемостта  в собствената структура на фирмата и организацията. Стремежът на екипа е да бъде винаги на разположение, когато клиентите имат нужда от съвет за всяка стъпка в управлението на бизнеса и персонала. Агенция „Ла мезон” помага на клиентите си при намирането на кауза, подготовка на програма за социална отговорност, в обучението на персонал за работа с медиите, съставяне на стратегии и програми за връзки с обществеността, организиране на събития и др. Преимущество на фирмата е, че в нея мениджъри за Русе и Плевен са журналисти с дългогодишен опит, така че извличането на новина от ежедневната дейност, разпространяването й в медийното пространство, сред потенциални клиенти, партньори, инвеститори, се прави с лекота, а изграждането на цялостна PR стратегия се основава на възможността за обективенцялостен поглед върху фирмата или организацията. Работата на агенцията се базира на използването на всички съвременните технологии и комуникационни канали. PR-ът има най-стабилен ефект тогава, когато се работи по цялостна стратегия, когато сътрудничеството е дългосрочно и агенцията и фирмата или организацията работят в сътрудничество, а не в позицията работодател – служител, смятат в „Ла мезон“. Агенцията насърчава клиентите си да проучват потребностите на вътрешните и външните аудитории, така че посланията на фирмата и институцията да се съобразят с реалните нужди, а не просто да бъдат „изстреляни“ безцелно в пространството.   Умението да бъде гъвкаво, социално отговорно и екологосъобразно, е преимущество на всяко съвременно начинание според екипа на „Ла мезон“. Клиентите на агенцията имат възможност да й предоставят управлението на човешките ресурси – води се документацията, изисквана от нормативната уредба в България, по отношение на възникването и прекратяването на трудовите правоотношения, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и други важни елементи от работата с персонала, като изграждането на корпоративната култура. Друга услуга, която предлага агенция „Ла мезон” е съставянето на журналистически материали за събития или истории от Русе и Плевен за нуждите на централни печатни и интернет медии, които не разполагат с кореспонденти на място. От тази възможност могат да се възползват фирми и неправителствени организации, които имат нужда от материали за корпоративни издания, брошури и др. Добрите бизнес отношения и спазването на корпоративна етика са основни фактори в работата на агенция „Ла мезон”.  Повече на www.pr-lamezon.com. 

Росица Великова е собственик и мениджър на Агенция за връзки с обществеността, реклама и човешки ресурси „Ла мезон” - Русе. Тя има над 12 години журналистически стаж в централни и местни печатни и електронни медии – „Дунавска правда”,„Дневник”, Радио Русе и др. Работила е като експерт в областта на подбора на персонала и управлението му. Има повече от 8 години професионален опит и като експерт по връзки с обществеността.Омъжена, майка на две деца. Създаването на агенцията бе сбъдване на нейна мечта с повече от 16 годишна давност, така че работата й на мениджър сега е изпълнена с любов и всеотдайност.

 

 


 
Рейтинг

12345
Koмуникацията е важна | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД