Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Пътя на енергията
04 Август 2010 г. - 14:50 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Информационни материали на Е.ОН България отговарят на основни въпроси за енергийната система на страната...

Пътя на енергията

 

Е.ОН България започна разпространението на подробна брошура и плакат, които предоставят ясна и детайлна информация за ценовите елементи и мястото на Е.ОН България на пазара на електроенергия. Информационните материали от кампанията „Пътят на енергията” запознават потребителите с интересни факти относно: Как електроенергията достига до техните домове по цялата верига на пазара на електроенергия- от производител до краен потребител; кои са участниците на пазара на електроенергия и каква е тяхната роля; как се формира цената на електроенергията, какви са нейните елементи и кой ги налага;Какъв е делът на Е.ОН България Продажби АД и E.ОН България Мрежи АД в крайната цена за битов потребител;Кои са ключовите моменти в Общите условия като взаимоотношения между Е.ОН България и клиентите;С разпространението на тези материали по всички ефективни канали за комуникация, Е.ОН България е първото електроразпределително дружество, което обявява по толкова прозрачен и детайлен начин формирането на цената на електроенергия. Брошурата и плаката „Пътят на енергията” ще бъдат отпечатани в първоначален тираж от 50 000 бройки и ще бъдат на разположение във всички Центрове за обслужване на клиентите на компанията и на касите за плащане на партньора на компанията Изипей. Брошурата и плакатът са на разположение на клиентите и на Интернет страницата на компанията (www.eon-bulgaria.com), а до няколко седмици ще влязат и като вложки в някои издания на регионалния печат.В допълнение към „Пътят на енергията” компанията ще предостави на гърба на касовите бонове и фактури информация относно новите ценови елементи, които ще съдържат сметките за електроенергия, произтичащи от решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за новите цени на електроенергията, влезли в сила от 1 юли. Компанията е актуализирала и секцията „Често задавани въпроси” на своята Интернет страница, в която клиентите могат да се запознаят с основите въпроси, отнасящи се до дейността на компанията.„С тази информационна кампания ние искаме да запознаем нашите клиенти с начина, по който се формира крайната цена на електроенергията по цялата верига – от производството до крайния потребител. Надявам се, че тези материали ще разбият мита, че ние, като електроразпределително дружество, прибираме основния дял от сметките на клиентите ни. В действителност е точно обратното – при нас остава много малка част”, заяви председателят на Управителния съвет на Е.ОН България, г-н Гюнтер Шуберт.


 
12345
Пътя на енергията | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД