Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: УПИ-та - Що е то?
08 Юни 2010 г. - 09:41 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Ако не знаете какво е УПИ можете да се опитате да разберете като прочетете заповедта на кмета ...

УПИ-та - Що е то?

 

Ако не знаете какво е УПИ можете да се опитате да разберете като прочетете заповедта на кмета на Община Перник, Област Перник – „... на основание чл.121, ал.1 от ЗУТСЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е открита процедура по обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване на УПИ І”За жилищно строителство, магазин за хранителни стоки, клуб, детски спортни площадки” в кв.10 , като поземлен имот 1232 се урегулира в частта, която попада в УПИ І и се образува нов УПИ ІV, отреден за нискоетажно жилищно строителство. УПИ І в кв.10 се разделя на пет урегулирани поземлени имоти, като се проектира нова улица с ОТ2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007.Променя се северната граница на УПИ І в кв.10, като част от него преминава към УПИ ХХІV “За озеленена защитна зона”, кв.5. От УПИ І, кв.10 се образува нов УПИ І и нов квартал 170 по плана на гр.Перник, кв.”Църква” и УПИ ІІІ, УПИ V в кв.10 по плана на гр.Перник, кв.”Църква”. Общественото обсъждане ще се проведе на 25.06.2010г. от 15.0 часа в сградата на Община Перник-пл.”Св. Иван Рилски” 1А, етаж 12, стая №1”. За 99,9% от читателите , които знаят какво е УПИ, няма да разберат за кои точно парцели става дума. Кодът и езикът на администрацията е неразбираем за обикновените граждани. Това е умишлено направено за да минават безболенено въпросните УПИ-та , да се води , че формално е имало обсъждане. Резултатът е, че по-късно гражданите разбират, че някой им прекроил двора, а те са пропуснали възможността на участват в обсъждането, не са възразили и така се започват безумни съдебни дела. По селата тези УПИ-та се обявяват на три реда залепени на витринката на някое магазинче. Общините в цяла България работят с подобни на горната Заповеди за УПИ-та. Но за гражданите е необходимо да се дава гласност на замислените прекроявания на териториите на разбираем за тях език. Може би това да е една от реформите – Общините да съкратят УПИ-тата от своя език , когато говорят на гражданите.

 


 
Рейтинг

12345
УПИ-та - Що е то? | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД