Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: За отчетите ...
07 Юни 2010 г. - 15:51 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Oт НАП изтече информация за това, че над 27 000 търговци подлежат на санкция от Националната агенция за приходите (НАП), защото не са подали в срок годишните си финансови отчети...

За отчетите ...

Oт НАП изтече информация за това, че над 27 000 търговци подлежат на санкция от Националната агенция за приходите (НАП), защото не са подали в срок годишните си финансови отчети за 2008 г. пред Агенцията по вписванията ... Предвидената глоба е между 2000 и 3000 лева. По този повод на сайтът www.vedomost.infoизлезе с коментар от Преслав Недев относно закона. Според автора от НАП не са прочели както трябва закона. Какъв е нормативният текст? В чл.40 от Закон за счетоводството пише: В срок до 30 юни следващата година предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва: ..... Разказано на популярен език годишните отчети за 2008 година, са приети в нормалният случай през 2009 година и задължението за публикуването е до 30 юни на следващата година след приемането им, а именно 2010 г. Допълнително може да се поговори и за следната хипотеза: Ако годишният отчет не е приет от Общото събрание и управителя (управителите) не са освободени от отговорност, тогава какво трябва да се публикува? Отговорът е, че няма какво да се публикува, защото няма приет отчет. А какво би се получило, ако не се проведе общо събрание през годината (например не се спази изискването на  чл.138 от ТЗ при Дружествата с ограничена отговорност)? Отговорът е много „неприятен” – управителя или съдружниците рискуват да бъдат санкционирани със страшно тежкото наказание "Забележка", защото няма нормативно определена глоба за непровеждане на Общо събрание. Автор Преслав Недев.


 
Рейтинг

12345
За отчетите ... | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД