Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Родителите и младото поколение ...
15 Февруари 2010 г. - 14:49 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]

Деница Биберова е студентка в СУ ,,Св. Климент Охридски".  Интересува се от хуманитарни науки. Вълнува се от темата за социализацията на малдото поколение и за отговорността на родителите ...Родителите и младото поколение ...

Процесите в обществото влияят пряко на младото поколение. Социализацията е стихиен, перманентен и еднопосочен процес за интегрирането на индивида в обществото. В днешно време се сблъскваме с различни по вид проблеми, свързани с поведението на младото поколение. Възникват въпроси като: Защо точно моето дете, как се стигна до там или кой е виновен? Ето защо е необходимо, да не се мълчи по проблемите на подрастващите. Като цяло формирането на личността преминава през различни стадии на включване и заемане на роля в общността -първичен стадий или така наречената ранна социализация, промеждутъчен, и краен, формиращ стадий на цялостна социализация. Всеки един от тези стадии представлява различен период от живота на подрастващите. През различните години формирането на човек претърпява катаклизми породени от различни фактори- семейство , обкръжение, средства за масова комуникация, училище и други. Всички сме чували за деца, пребили свой съученик, тъй като видели, че така правят в къщи, за момче, разфасовало свой приятел най-хладнокръвно, защото искал да стане хирург, за младежи, обрали и пребили възрастна жена за 5 лева и т.н. Всички тези примери за неуспешна социализация са отражение, не на някой страшен филм, а на живота през 21 век, не само в България, но и по целия свят. Именно тези фактори, за които споменахме са причина за много от проблемите на младото поколение. И ето един парадокс! Ако представим социализацията като система, в основата на която е заложен първичният стадии на формиране, тъй като той е първата среща на човека с живота, първият контакт с действителността, а в края поставим резултата от цялостното интегриране, то тази система е един кръговрат с непрекъснато променящи се стойности и явления, но с една и съща начална позиция. Така стигаме до извода, че следствията от цялостната социализация са породени от ,,входа” на системата, проблемите се коренят, там, където децата изграждат своя собствен АЗ- сред родителите си. Интересното тук е това, че именно родителите, заемащи основна функция на ръководещи субекти спрямо детето, са тези, които търсят виновници за резултата от това, на което те сами за положили основите. Разбира се, повече от ясно е, че всеки родител желае само доброто на детето си, но дали понякога именно тази прекалена доброта и грижа не изиграва лоша роля на подрастващия. Семейството оказва огромно влияние върху цялостната съдба не детето, върху нормите и форми на поведение, върху ценностите и идеалите му, дори в известна степен, семейството предопределя кръговете му на общуване. Образците на поведение и взаимоотношение, които се възпитават у детето в семейната среда, в огромна степен стават шаблони на поведениеи взаимоотношение с хоратаизвън семейството. Това заключение дава отговор на често задаваните въпроси. Остава надеждата за постигане на промяна във възпитателните методи на бъдещите поколения. Нека настъпи края на така зачестилото напоследък девиантно (асоциално) поведение на младежта и се постави началото на едно по-светло бъдеще за нашите деца...


 
Рейтинг

12345
Родителите и младото поколение ... | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД