Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Съдбата на белодробна болница „Кудоглу” - тема с продължение
25 Януари 2010 г. - 16:47 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]

Дебата за белодробна болница „Кудоглу” за пореден път извади на показ слабото място на община Пловдив – агонизираща общинска икономика без политика за оздравяване и привличане на приходи в бюджета чрез акцентиране върху продажби на общинска собственостна каква цена и до кога ?Развръзката за спасяване на болница „Кудоглу” най-вероятно се отдалечава, а може и въобще да пропадне след днешното решение на общински съвет Пловдив. Дано да не сме прави!

В писмото за намерение на Министерството на здравеопазването (МЗ) от 13.01.2010 г. е записано, че то е съгласно да придобие възмездно 100% от дяловете на белодробна болница „Кудоглу” в гр. Пловдив на базата на обективен икономически и правен анализ на дружеството, като се ангажира да бъдат разплатени всички натрупани просрочени задължения, да стабилизира финансовото състояние и да подобри условията при които се обслужват пациентите. По неокончателни данни натрупаните задължения на болницата са 2.7 милиона лева. На сесия на Общински съвет Пловдив бащиците взеха на пръв поглед добро решение - за отмяна на предишно свое скандално решение и за започване на действия по изпълнение предложението на МЗ. За съжаление обаче три часовия разгорещен дебат се въртеше не около голямата значимост на специализираното здравно заведение за населението и за неговото спасяване и оздравяване, а как да останат на разпореждане на бащиците 23 декара терен изваден от активите на болницата с предишното решение на ОС Пловдив. „Не бил останал в града вече толкова голям терен за инвестиционни инициативи (да се разбира за продажба)”. Зад привидно доброто Решение, остава много голямо съмнение дали то ще бъде реализирано до край, тъй като част от него е за „сформиране на комисия от представители на всички политически сили в ОС и експерти от общинската администрация”, която да преговаря с МЗ и да защитава по най-добрия начин икономическите интереси на общината – в т.ч. обвързването на казуса „Кудоглу” с други имотни заменки. Верни на принципа „създай комисия ако не искаш да се реши проблема” инициаторите на това допълнение, вероятно въобще не се интересуват от здравеопазването, а преследват други цели. Те навярно са наясно, че търсенето на максимални изгоди и протакането на преговори във времето ще доведат до натрупване на нови още по-големи задължения за сметка на данъкоплатците и последващ отказ на МЗ от намерението за прехвърляне и оздравяване на болницата. Ако това е целта, която се преследва – с така взетото решение на ОС Пловдив е дадено началото на нейното успешно реализиране на гърба на пловдивчани и най-вече на болните пациенти. Въпреки единното мнение на областния управител и кмета на общината, че в този вид взетото решение не е добро за града и болницата общинските съветници не се съобразиха с мнението им.

Най-големите застъпници за максимално възмездямане на общината от тази сделка се оказаха същите лица, които пряко или косвено са участвали в приемането на „обективни” оценки на по-голямата част от продадените емблематични имоти и дружества общинска собственост; в подготовката и разпродажбата им; в последвалите преобразувания довели до нанасяне на значителни загуби за общината. Част от дългия списък са Международен панаир, Пълдин туринвест, Евмолпия, Мебелна къща, Градски транспорт, Ритон, Бъдеще, Митнически терминал, много и големи терени най-вече в районите Тракия и Централен ....Съвсем пресен пример, за който вестника писа: ОС Пловдив одобри продажба на "Бъдеще" ЕООД непосредствено до болницата за 1 502 000 лева (земя 8314 кв.м до една от най-оживените пътни артерии на гр. Пловдив-Цариградско шосе и сгради с РЗП 4566 кв.м., без никакви задължения, без ограничение за плътност и височина на застрояване). Не по-различна е и продажбата на Митинчески терминал, познат в града като „Златната кокошка”, а в момента е на ръба на оцеляване? Натрапчиво се усеща, че разпореждането с общинско имущество се ползва с изключителен интерес от общинските съветници след като основния акцент за спасяването на болницата бе изместен от непоклатимото искане прехвърлянето да бъде обвързано задължително с възмездяване с друга собственост (имот). Последният естествено също ще стане предмет на продажба.

Уважаема администрация, уважаеми общински съветници, пловдивчани биха били много благодарни, ако сте искрени в намеренията си и ако за всички останали разпоредителни сделки с общинска собственост цитирани по-горе бяхте се отнасяли със същата загриженост и бяхте защитили по най-добрия начин интересите на града. За съжаление фактите показват, че това не е така. Такова е заключението в последния доклад на Сметната палата: „...не е определен редът, по който следва кметът на общината да предостави на общинския съвет отчетите за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.” и „ ... не са изготвени и не са предоставени на общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, с което е нарушен чл. 66а от ЗОС.” Такива са и фактите – Общинските предприятия и търговски дружества са или декапитализирани и продадени или агонизират от престъпно безотговорно управление; в общината почти не е останал непродаден атрактивен имот; концесиите носещи реални доходи са изключение; публично-частните партньорства са докарани до защита само на частния интерес и ограбване на общината; масова практика на нормативни нарушения при обществените поръчки (заключение на Сметната палата); лошо и в полза на частни фирми сметопочистване и др. Ако не се вземат незабавни радикални мерки, в най-близко бъдеще освен от данъци, такси, услуги на гражданите и глоби почти няма да има други собствени приходи в общината. Без качествено нова политика за развитие на общинската икономика, концесиите, публично-частните партньорства, управлението на общинската собственост,ограничаване до минимум разпродажбите на имоти - гр. Пловдив не го очаква добра перспектива за развитие. За това са нужни силна политическа воля и качествен експертен и юридически капацитет на администрацията, каквито предвид изложените факти най-вероятно липсват в община Пловдив.


 
Рейтинг

12345
Съдбата на белодробна болница „Кудоглу” - тема с продължение | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД