Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Реквизити на фактурата
15 Октомври 2009 г. - 18:51 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]

След 30 минутната среща в НАП с министър Симеон Дянков, в офиса на Софийска камара се получи писмо от г-н Ясен Висулчев, зам.председател на Клъстер българска медия и печат. В него той посочва мотиви за необходимост от наличие във Фактурата на реквизитите “Име и подпис на съставителя”, “Име и подпис на получателя” и “печат на съставителя”.Реквизити на фактурата

 

 

Мотиви за наличие във Фактурата на реквизитите “Име и подпис на съставителя”, “Име и подпис на получателя” и “печат на съставителя”.

 

1. Идентифицирането на страните, съставили първичен документ с имена, подписи и печат на съставителя има съществено значение за качеството на всеки документ. Това е общо правило в документалистиката. Документ без надлежно идентифицирани съставители е дефектен.

 

2. При над 50% от издаваните фактури този документ изпълнява функцията и на предавателно-приемателен протокол, складова или стокова разписка. Наличието на двата подписа и имена е съществено важно за доставчика при плащане по банка, когато е необходима доказателствена сила. При такива случаи интересът на доставчика може да бъде допълнително защитен с попълване на данни на получаващото лице - ЛК, име и пълномощно. Това функционално унифициране е общоприето и добре прието от счетоводителите, проверяващите и контролиращите органи.

 

3. Документът Фактура поражда отговорности за и между двете страни, както и към фиска. Грешки, подправки и манипулации с тези документи са еднакво вредни и за трите основни участника в документооборота. Идентифицирането на физическите лица, съставили на документа и отговарящи за съдържанието му, е съществено важно при всички случаи на спорове, в т.ч. и съдебни. При разследване на престъпления почти винаги се правят графологични експертизи на подписите.

 

4. Предвид криминогенната обстановка в страната, отпадането на тези реквизити дава допълнителни възможности за фалшифициране от криминални лица или нелоялни сътрудници на фирмите.

 

5. Връщането на реквизита “печат”, особено когато според вътрешните правила на фирмата, негов държател е точно определен служител, увеличава достоверността на документа. С печата се потвърждава и съответствието на подписалия с неговото име, както е правата му. Наличието на печата увеличава достоверността, че мястото на написване на документа е мястото, където се пази печата.

 

6. Статистиката на фалшификациите е, че печати се подправят в 7% от всички документални измами.

Логиката и предназначението на документалната измама е неведома и зависи от изобретателността на извършителите. Измамата е с материален интерес, който може да бъде не само с увреждане на фиска. Когато става дума за кражба на имот, вещ, пари или стока ограбени са фирми и физически лица. Както се знае, данъчната основа при ДДС-измама е голямата част от общата стойност на фактурата, там щетата е най-голяма.

Отпадането на реквизити и защити срещу подправка улеснява престъплението. След като реквизит липсва, то и криминализирането на подправките е почти недоказуемо и трудно се свързва с реалния извършител.

Защитените срещу подправка документи пазят интересите не само на фиска, а в голяма степен и на участниците в бизнес процесите.

Банките, например, отдавна са дефинирали рисковете от отпадането на печата като спесимен и с вътрешни правила са го запазили, което е не само в техен интерес, а основно на техните клиенти.

Необходим е широк поглед и защита на интересите на всички участници в документооборота, а не само на фиска.

 

7. Технологията на е-фактурата и електронния подпис изискват интернет-свързаност, хардуер, софтуер, по-висока квалификация на персонала, които са допълнителни разходи на фирмите.

Технологичната среда, в която работят много малки фирми, особено тези от тях, които имат разносна търговия, сергиите по борсите и пазарите, малките магазинчета и много други, е недостатъчно развита за използване на универсален електронен подпис (УЕП). В много случаи издаването на фактура се превръща за проблем, отнемащ време.

Лидери в търговията - търговските вериги като МЕТРО, Кауфланд, Била и други,обикновено не са в рисковия сегмент, в него са нискотехнологичните търговци - магазинчета, сергии, борси, пазари. Те работят с хартиени документи.

 

8. Точният текст на чл. 229 от ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО е “Държавите-членки не изискват фактурите да бъдат подписани.”

Поради универсалността на този текст с него се сезират всички видове подписи - и саморъчен и електронен. В директивата, обаче, електронният подпис е разгледан подробно. За хартиените документи липсват подробни текстове. От чл. 229 не произлиза, че е задължително заличаването на дискутираните реквизити. Текстът не е прецизен и следва да бъде ревизиран.

Факт е доброто намерение на Еврокомисията за технологично усъвършенстване, но реалностите в България изискват да не бъде увредена съществуващата практика.

 

Предлага се да се създаде Консултативен съвет по документалистика, който ще е от голяма полза за редуциране криминогенната обстановка не само по отношение фискалните интереси на държавата. Неговото участие би спомогнало и при изработване не експертни анализи по документи и директиви на ЕО.

 


 
Рейтинг

12345
Реквизити на фактурата | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД