Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Ефективни мерки на Казахстан срещу кризата
29 Септември 2009 г. - 11:31 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Публикуваме изказването на Н.Пр. посланика на Казахстан у нас, г-н Темиртай Избастин. То бе направено по време на бизнес закуска , оганизирана от Софийска Търговско – Промишлена камара.

Уважаеми дами и господа!
Преди всичко бих искал да изразя своята благодарност към ръководството на Софийската търговско-промишлена камара за организацията на нашата днешна среща, по време на която ще се постарая накратко да Ви запозная със социално-икономическото положение в Казахстан, мерките на правителството за омекотяване на влиянието на световната икономическа криза върху казахстанската икономика, държавната политика по привличането на чуждестранни инвеститори и някои аспекти на двустранните отношения.

    Въпреки кризата, която се отрази върху икономиките на повечето страни в света, в това число и Казахстан, приоритетна задача за нашата държава остава подобряване на условията за живот на всички казахстанци. Трябва да се отбележи, че от самото начало на кризата на световните финансови пазари в Казахстан бе разработена и последователно се реализира комплексна система от антикризисни мерки с използване на различни инструменти и финансови ресурси. За реализацията на специално разработения от правителството антикризисен план се използват средства от Националния фонд в размер на повече от 13 милиарда евро, които се насочват към: 1) стабилизация на финансовия сектор; 2) развитие на жилищния сектор; 3) подкрепа на малкия и среден бизнес; 4) развитие на агропромишления комплекс; 5) реализация на иновационни, индустриални и инфраструктурни проекти. Както отбеляза Президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев в своето мартенско обръщение към народа на Казахстан „ЧРЕЗ КРИЗАТА– КЪМ ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”, в рамките на антикризисната програма бяха приети мерки за омекотяване на икономическия удар върху икономиката, селското стопанство и бизнеса. В числото на оперативните мерки е предоставяне на банките на допълнителна ликвидност, увеличаване на сумите по гарантирани влогове на граждани до пет милиона тенге (34 хил.щатски долара), допълнителни инвестиции в подкрепа на жилищното строителство и оказване на помощ за гражданите, внесли вноски за ново строителство, чиито жилища останаха непостроени. Малкият и средният бизнес усети подкрепа във вид на данъчни облекчения, намаляване на ДДС и други мерки. В резултат на тези мерки през първото шестмесечие на тази година реалните парични доходи на населението нараснаха. Обемът на средствата, натрупани в пенсионните фондове, достигна 10 милиарда щатски долара. В странат се реализират проекти  «100 училища, 100 болници», «20 интелектуални училища».
Благодарение на предприетите антикризисни мерки, успяхме да преодолеем  негативната тенденция на отрицателния икономически ръст и да подобрим ситуацията в отделните сектори от икономиката.  

Така, например, през второто тримесечие в сравнение с първото тримесечие бе произведено с 3,1% повече промишлена продукция.

Благодарение на подкрепата на Държавата, се решават проблемите на повече от 40 хиляди граждани, които са внесли суми за ново жилищно строителство, но чиито жилища останаха непостроени. Оказана бе също подкрепа на селското стопанство. Обемът на продукцията на селското стопанство за периода януари-юли тази година се е увеличил с 2,8 % в сравнение с януари-юли 2008 година.

Казахстанските фермери вече получиха повече от 420 милиона щатски долара. Това позволи засетите площи да се увеличат с 1 милион 600 хиляди хектара.Като цяло бе постигната обща стабилизация на финансовата система.За 7-те месеца на 2009 година обемът на инвестициите в икономиката нарасна със 7 % в сравнение със същия период на миналата година.

Към 1 август 2009 г. съвкупните активи на банките съставляваха повече от 80 милиарда щатски долара, бележейки ръст в 2% в сравнение с миналата година. За първото шестмесечие на 2009 година кредитния портфейл на банките нарасна с 10,6 %.
Международните резерви на страната се стабилизираха на ниво от 42,5 милиарда щатски долара, отбелязва се техния ръст.
Продължава работата по рефинансиране на ипотечните кредити.
Значителна подкрепа получиха предприемачите. Малкият и средният бизнес усвои 893 милиона щатски долара. Общо по програмата усвоиха средства 2500 представители на малкия бизнес, които са открили 4700 нови работни места.
През второто тримесечие на 2009 година при малкия и среден бизнес се отбелязва ръст на производство с 19% в сравнение с първото тримесечие.
По оценки на международни експерти, по индекса на ефикасността на антикризисната политика Казахстан заема лидерска позиция сред страните от ОНД.   
В настоящо време в Казахстан продължава работата по реализация на Стратегията за индустриално-иновационното развитие на Казахстан за периода 2003-2015 г., която е основен инструмент за модернизацията и диверсификацията на казахстанската икономика. Така, на 17 септември т.г. президентът на Казахстан откри нов завод за производство на ефир и полипропилен в Павлодарска област. В предприятието са вложени 36 милиона щатски долара, заводът работи на газ, който преди се изгаряше във факлите на нефтопреработвателния завод. Планира се, предприятието да произвежда 20 хиляди тона метил-трет-бутилов ефир – кислородосъдържаща добавка за производство на високооктанови бензини, 3,35 хиляди тона пропилен и 30 хиляди тона полипропилен – продукти, които се търсят на световните пазари.
Също така президентът взе участие в пускането на линията «Север - Юг на Казахстан» за пренасяне на електрическа енергия. Тази линия ще осигури двойно увеличаване на доставките на електроенергия от северната част на страната в централния и южния региони. При строителството бяха използвани най-новите технологии, участваха както казахстански, така и чуждестранни предприятия. В проекта бяха вложени 290 милиона щатски долара.
В настоящо време в регионите на Казахстан се реализират повече от 5 хиляди инвестиционни проекти, създадени са 393 хиляди работни места.
Относно държавната подкрепа на инвестициите в Република Казахстан бих искал да отбележа следното.
На инвеститорите се предоставят следните инвестиционни преференции:
1) освобождаване от мито;
2) държавна безвъзмездна помощ.
Освобождаване от заплащане на мито – при вноса на оборудване и резервни части към него, при условие, че оборудването ще се използва за реализацията на инвестиционен проект за срока на действие на договора, но не повече от 5 години от датата на регистрацията на договора.
Държавна безвъзмедна помощ се предоставя от упълномощени органи, а също от местни органи. Като помощ се предоставят терени, сгради, машини и оборудване, изчислителна техника, измервателни прибори, транспортни средства (без леки коли), производствен и стопански инвентар.
Основно условие за предоставяне на инвестиционни преференции е осъществяване на инвестиции в приоритетни видове дейност като: селско стопанство, обработваща промишленост (производство на хранителни стоки, текстилна промишленост, обработка на дървесина, целулозно-хартиена промишленост, производство на пластмасови и гумени изделия, производство на неметални минерални продукти, производство на готови метални изделия, машини и оборудване, електрическо оборудване), транспорт, туризъм.
За сключване на договор инвеститорът трябва да представи в упълномощения орган заявка за получаване на инвестиционни преференции, а също така необходими документи, потвърждаващи финансови, технически и организационни възможности на инвеститора да реализира даден инвестиционен проект.
Относно двустранното сътрудничество между Казахстан и България, трябва да се отбележи, че в България са регистрирани 51 фирми с казахстанско участие, от тях 14 със 100%-но казахстанско участие, 20 – смесени и 17 представителства.
Най-големият казахстански инвеститор в България -  компания «Брадърс Деликатес» (Шумен), която се специализира в производството на колбаси, деликатеси, мляно месо, месни заготовки. «Брадърс Деликатес» извършва производство, транспортиране и дистрибуция на произвежданите асортименти, които отговарят на всички евростандарти.  Като притежател на един от най-големите свиневъдни комплекси в страната, компанията постоянно разнообразява асортимента си.
В Казахстан работят такива крупни български компании, като «Главболгарстрой», «Софарма», «Консорциум Тера Груп» и др.

Благодаря за вниманието. 

 
Рейтинг

12345
Ефективни мерки на Казахстан срещу кризата | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД