Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Резултатите от застраховането са положителни
27 Септември 2009 г. - 10:35 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Стабилността на финансовия сектор в значителна степен зависи и от доверието на обществото.

Резултатите от застраховането през 2008 г са положителни

По повод на публикация за конфликт между Комисията за финансов надзори Парламента, от КФН изпратиха информация, че не е вярно, че застрахователните дружества иматзагуби през 2008 г.в размер на 400 млн. лева. Това поставя под съмнение стабилността на застрахователния сектор и не отговарят на истината През 2008 г. секторът на общото застраховане отчита положителен нетен резултат от инвестиции в размер на 31.6 млн. лв., като в него са включени и резултатите от инвестициите на БФБ и на други регулирани пазари на ценни книжа. Общият нетен резултат от дейността на дружествата е -2.4 млн. лв. Загубата се дължи на факта, че нетните разходи за изплатени обезщетения, заделени застрахователни резерви и оперативните разходи надвишават нетните спечелени премии с 25.3 млн. лв., като отрицателният резултат от чисто застрахователна дейност е компенсиран именно с положителния доход от инвестиции. През 2008 г. секторът на животозастраховането отчита нетна печалба от 6.6 млн. лв., като нетният резултат от инвестиции е положителен в размер на 25.9 млн. лв. Комисията за финансов надзор напомня, че стабилността на финансовия сектор в значителна степен зависи от доверието на обществото в него, поради което е изключително важно чрез медиите да се разпостранява вярна и достоверна информация за състоянието на финансовите институции.


 
12345
Резултатите от застраховането са положителни | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД