Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Свободните зони - фактор за икономически растеж
20 Август 2009 г. - 07:40 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
На 19.08.2009 г Софийска търговско-промишлена камара и Асоциацията на свободните зони обявиха, на пресконференция в БТА, искането си към МФ и парламента за възстановяване на статута на Свободните зони като фактор на икономически растеж и насърчаване на износа.

Свободните зони-фактор за икономически растеж

На 19.08.2009 г Софийска търговско-промишлена камара и Асоциацията на свободните зони обявиха, на пресконференция в БТА, искането си към МФ и парламента за възстановяване на статута на Свободните зони като фактор на икономически растеж и насърчаване на износа. В момента България е единствената страна в ЕС, в която парламентът с недомислена или нарочна промяна в ЗДДС, с цел защита на контрабандни канали, се лиши от 0% ставка на сделките по ДДС в Свободните зони. Резултатът – нулев износ през зоните, срещу износ от 1 млрд лв преди промяна в закона; над 600 фирми са напуснали заоните и са отишли в чужди свободни зони; съкращаване на хиляди работни места; 4 пъти спад в приходите от акцизи?! Не на последно място – опасност от санкции срещу България за опасни контрабандни канали към трети страни и укриване на данъци. Агенция Митници писмено даде съгласие за възстановяване на 0% ставка ДДС в Свободните зони; МИЕ в каря на предишния парламент рабра, че Свободните зони са инструмент за развитието на индустриалните зони. Без тоси инструмент 100 млн. лв инвестиции в индустриалните зони ще останат мъртва и ненужна инвестиция.

 

От 01.01.2007 г. с влизането на България в ЕС е в сила нов ЗДДС, който на практика унищожи износа на български и общностни стоки през Свободните зони. От всички страни-членки на ЕС притежаващи свободни зони, България остана единствена, която не прилага мерките предвидени в европейскатаДиректива по ДДС, т.е. при износ през свободните зони не прилага нулева ставка по ДДС, което означава, че фирмите трябва да плащат стоките с пълен размер на ДДС и след износа им с месеци да чакат неговото възстановяване. По този начин се създаде криза за експортно ориентирания бизнес още преди да е започнала настоящата световна икономическа криза. Тази криза в момента още повече се задълбочава, поради факта, че в рамките на европейския пазар доставките на български стоки силно са ограничени , а в някои случаи дори прекратени и нашите производители изпитват крещяща нужда от достъп до нови пазари.

Във връзка с горното една промяна в ЗДДС и синхронизирането му с изискванията на чл. 156 от европейската Директива ще се превърне в антикризисна мярка. Такава промяна беше поискана още през 2007 г., но МФ в лицето на дирекция „Данъчна политика” я отхвърли без нито един нормативно обоснован аргумент, а с хипотезата за евентуални бъдещи злоупотреби и невнасяне на ДДС. В действителност обаче считаме, че чрез посредничеството на „вещи консултанти” в момента се прилагат схеми, които в много по-голяма степен създават предпоставки за злоупотреби с възможни много тежки последици за износители, спедитори и Държавата.

Нашият призив е към новото ръководство на Министерството на финансите, да бъде преразгледана досегашната позиция надирекция „Данъчна политика” и да подкрепи нашето предложение отправено с писмо от 27.01.2009 г., както това направи Агенция „Митници” през есента на 2008 г. Тя нормативно аргументирано подкрепи необходимостта от исканата промяна и се ангажира да изпълнява при промяна в ЗДДС, регламентираните от Европейските нормативни актове контролни функции. Чрез синхронизирането на нашия ЗДДС с европейската Директива и практиките на останалите страни членки на ЕС, Държавата ще възстанови основата функция на свободните зони заложена още при създаването им „ ...за насърчаване на стопанската инициатива при производството на стоки, извършване на услуги, търговски и други дейности, необходими за разнообразяване и увеличаване на износа”, ще създаде условия на бизнеса за по-лесен достъп до нови пазари и ще повиши конкурентноспособността на българските стоки.

 

Участници в пресконференцията:

  1. Георги Чернев – председател на Софийска търговско-промишлена камара
  2. Василий Скрипка – председател на Асоциация на свободните зони в България (АСЗБ)
  3. Благой Порязов – пълномощник на АСЗБ и член на СД на „Свободна зона Пловдив”
  4. Стефан Дамянов – изп. директор на „Свободна зона Драгоман”
  5. Иван Стойнов – гл. секретар на Български съюз за митническо и външно-търговско обслужване

 
Рейтинг

12345
Свободните зони - фактор за икономически растеж | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД